Dydaktyka

Technologia chemiczna - wykład (dr hab. I. Piwoński)

Materiały do wykładu

Technologia chemiczna—laboratorium

             Instrukcje do ćwiczeń

Petrochemia - wykład (dr hab. I. Piwoński)

Materiały do wykładu

Więcej informacji: USOSweb