Doktoranci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Ewa Czechowska

Badanie nanocząstek  metali szlachetnych koniugowanych wybranymi enzymami

mgr Patrycja Łyczkowska

Fotokatalizatory wykonane z materiałów włókienniczych modyfikowanych tlenkiem tytanu (IV)

mgr  inż. Daniel Pawlak

Badanie oddziaływań wody i lodu z powierzchniami hydrofobowymi  i superhydrofobowymi

mgr Ewelina Mackiewicz

Synteza nanocząstek magnetycznych typu core-shell oraz ich funkcjonalizacja do zastosowań biomedycznych

mgr  Joanna Ginter

Wytwarzanie makroporowatych powłok TiO2 o wysoko uporządkowanej strukturze do zastosowań fotokatalitycznych

 e-mail

mgr Kaja Spilarewicz

Badania fotokatalityczne kompozytów TiO2 z nanocząstkami srebra i grafenem

mgr  Milena Kaczmarek

Wytwarzanie i badanie warstw samoorganizujących kwasów fosfonowych w aspekcie zastosowań tribologicznych i biomedycznych

mgr Ewelina Bystrzycka

Charakterystyka cienkich warstw fluoroalkilosilanowych osadzonych na diamentopodobnych powłokach węglowych domieszkiwanych krzemem i tytanem

Prace doktorskie obronione:

2015

Beata Tkacz-Szczęsna

Transfer międzyfazowy nanocząstek metalicznych z fazy wodnej do wybranych rozpuszczalników organicznych

2015

Marcin Rosowski

Synteza i depozycja nanocząstek z wykorzystaniem techniki elektrorozpylania

2015

Kinga Kądzioła

Wykorzystanie fotokatalitycznych właściwości tlenku tytanu do syntezy nanocząstek srebra

2014

Katarzyna Kośla

Charakterystyka tribologiczna cienkich warstw fluoroalkilosilanowych w mikro- i nanoskali

2013

Jacek Marczak

Kształtowanie właściwości hydrofobowych wybranych materiałów poprzez chemiczną modyfikację ich gładkich i teksturowanych powierzchni

2013

Emilia Tomaszewska

Synteza i charakterystyka nanocząstek metalicznych

2012

Katarzyna Soliwoda

Badania tribologiczne i fizykochemiczne warstw zol-żel domieszkowanych nanoczastkami ceramicznymi

2011

Paulina Neska-Bakus

Wpływ pochodnych kwasów ditiofosforowych na właściwości tribologiczne tlenku glinu

2010

Aneta Kisielewska

Wytwarzanie zaawansowanych powłok ceramiczno-organicznych na bazie tlenku tytanu

2008

Sławomir Niździński

Przemysłowe badanie dyspergatorów osadów w procesie Hydroodsiarczania Gudronu w PKN Orlen S.A. Płock

2007

Ewa Barylska

Nanowarstwy dialkiloditiofosforanów na powierzchniach złota i tlenku cyrkonu (IV)

2006

Jolanta Kowalczyk

Badania nad skutecznością działania kompostosorbentu organicznego jako wypełnienia biofiltra do utylizacji wybranych, odpadowych produktów ropopochodnych metodami chromatograficznymi

2005

Renata Stanecka

Badania tribologiczne i termodynamiczne dialkiloditiofosforanów cynku na wybranych materiałach ceramicznych

2005

Michał Cichomski

Badania morfologiczne i nanotribologiczne materiałów nanokompozytowych

2005

Krzysztof Koralewski

Chemiczna modyfikacja materiałów kopozytowych i ich charakterystyka tribologiczna

2004

Michał Mizerski

Synteza i badanie właściwości tribologicznych nanokompozytów hybrydowych

2003

Jarosław Grobelny

Morfologia i tarcie warstw organicznych na wybranych powierzchniach ciał stałych

2003

Wiktor Wesołowski

Przeciwzatarciowe i przeciwtarciowe właściwości ksantogenianów i ditiofosforanów polialkoksyglikoli

2000

Ireneusz Piwoński

Synteza i charakteryzacja nowych materiałów mezoporowatych

1997

Leszek Margielewski

Badania tribochemiczne reakcji diizobutyloditiofosforanu cynku w obecności węgla w tarciu granicznym

1997

Grzegorz Celichowski

Badania tribochemiczne dialkiloditiokarbaminianów metali

1995

Ryszard Gruziński

Synergizm disulfidu dibenzylu i organicznych związków chloru i bromu w warunkach tarcia  granicznego, jako czynnik ochrony środowiska