Techniki eksperymentalne i aparatura

Techniki charakteryzacji nanomateriałów i powierzchni

- Mikroskopia AFM/STM

- Skaningowa mikroskopia elektronowa:

- Wysokorozdzielczy mikroskop FEI Nova NanoSEM 450 z analizatorem EDS

- Mikroskop elektronowy Phenom G2 Pure

- Mikroskopia optyczna

- Spektrofotometr FTIR

 

Techniki tarciowe

- Mikrotribometr

- Maszyny tarciowe do badań w skali makro

 

Techniki nanoszenia monowarstw, ultracienkich warstw organicznych i metalicznych i nanocząstek

 

- Osadzanie z fazy gazowej

- Osadzanie  warstw techniką Langmuir–Blodgett

- Elektrorozpylanie

- Napylarka 

- Niskotemperaturowa plazma RF

- Dip–coating

- Spin–coating

 

Inny sprzęt laboratoryjny

- Komora laminarna (ESCO)

- Wagi analityczne (Radwag)

- Wirówka laboratoryjna (MPW-251)

- Multi-Votex V-32 (BioSan)

- Dejonizator Simplicity UV (Millipore)

- Działo ultradzwiękowe (Hielscher UP200S)

- Naświetlarka próżniowa UV (Sant-Tech)