Projekty badawcze

Nazwa projektu

Numer projektu

Czas realizacji

Źródło finansowania

Określenie zależności między zawartością domieszek krzemu i tytanu a efektywnością modyfikacji związkami samoorganizującymi powłok węglowych w aspekcie właściwości tribologicznych

UMO-2014/13/B/ST8/03114

01.2015 - 07.2017

NCN – OPUS 

Nanocząstki srebra koniugowane taninami - badania nad ich aktywnością regeneracyjną w zastosowaniach termalnych

2014/13/B/NZ5/01356

02.2015 – 02.2018

NCN – OPUS, projekt realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Analiza potencjału antyoksydacyjnego białek imobilizowanych na nanocząsteczkach. Badania in vitro, in vivo

2013/09/B/N27/01019

03.2014-03.2017

NCN – OPUS, projekt realizowany
w konsorcjum z UM w Łodzi

Badanie zależności między budową chemiczną i topografią powierzchni superhydrofobowych a ich właściwościami przeciwoblodzeniowymi

 

2012/05/B/ST8/02876

 

03.2013-03.2016

NCN – OPUS 

Hybrydowe organiczno/nieorganiczne elementy pamięci wykorzystujące zintegrowane układy elektroniczne i fotoniczne

 

COOPERATION (NMP), HYMEC FP7-NMP, Contract #: 263073

10.2011- 09.2014

FP7, projekt realizowany w konsorcjum
z ośmioma partnerami z krajów UE

Chemicznie modyfikowane żywice epoksydowe jako materiały do otrzymywania powłok superhydrofobowych

 

2011/03/N/ST8/05879

 

09.2012-03.2014

NCN – PRELUDIUM 

Wytwarzanie oraz charakterystyka tribologiczna dwuskładnikowych powłok krzemoorganicznych

 

2011/03/N/ST8/05680

 

09.2012-03.2014

NCN – PRELUDUM

Wytwarzanie ultracienkich warstw fluoroorganicznych do zastosowań tribologicznych

 

N N507 551538

03.2010-03.2012

MNiSW – projekt własny

Wpływ pochodnych kwasów dialkilo(alkiloarylo)etoksyditiofosforowych na właściwości tribologiczne tlenku glinu

 

N N204 135338

04.2010-09.2011

MNiSW – grant promotorski

Samoczyszczące i antybakteryjne powłoki tlenku tytanu modyfikowane nanocząstkami srebra

 

N N507 497538

04.2010-12.2012

MNiSW – projekt własny

Badania tribologiczne i fizykochemiczne warstw zol-żel tlenku tytanu domieszkowanych nanocząstkami ceramicznymi

 

N N507 401039

09.2010-09.2012

MNiSW – grant promotorski

Synteza i charakterystyka nanocząstek złota, srebra i miedzi

N N507 350435

09.2008-09.2010

MNiSW – projekt własny 

Projekty, w których brali udział pracownicy KTiChM

Badanie antyoblodzenio-wych pokryć powierzchni nośnych statków powietrznych

N N501 222237 Politechnika Warszawska

09.2009- 03.2012

MNiSW

 

pracownicy KTiChM biorący udział w projekcie:

dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorz Celichowski

dr Maciej Psarski