HYMEC

Hybrydowe organiczno/nieorganiczne elementy pamięci wykorzystujące zintegrowane układy elektroniczne i fotoniczne

Projekt realizowany jest przez 9 Partnerów z 6 krajów Unii Europejskiej: Niemcy, Belgia, Włochy, Austria, Francja oraz Polska.

Celem projektu jest wytworzenie nowego typu hybrydowych układów pamięci do zapisu informacji z udziałem nieorganicznych nanocząstek metalicznych w matrycy półprzewodników organicznych oraz zrozumienie i wyjaśnienie procesów związanych z działaniem takiej hybrydowej nieulotnej komórki pamięci, która może być adresowana (zapis/ odczyt/ kasowanie) zarówno elektrycznie jak i optycznie.

Głównym zadaniem badawczym zespołu UŁ jest synteza monodyspersyjnych nanocząstek metalicznych w postaci koloidów oraz ich funkcjonalizacja dostosowana do wymagań technologii wytwarzania komórek pamięci. W ramach projektu wytwarzane są tusze z nanocząstkami do drukowania elementów komórki pamięci z wykorzystaniem technologii Ink-Jet printing oraz roztwory z nanocząstkami do nanoszenia technikami spin-coating oraz dip-coating. Prace badawcze skoncentrowane są również na opracowaniu procedury deponowania nanocząstek na podłożach stanowiących elementy układów hybrydowych komórek pamięci, w tym na podłoża z organicznych półprzewodników, bez naruszania ich struktury oraz właściwości elektrycznych.

 

Hybrid organic/inorganic memory elements for integration of electronic and photonic circuitry

The aim of the project is to realize new hybrid inorganic/organic devices as system comprising inorganic metal nanoparticles embedded in matrices of organic semiconductors as well as to realize and determine the processes connected with non-volatile hybrid memory device that can be addressed electrically and optically.

The main task of UL team is to synthesize monodisperse metallic nanoparticles as colloids and to functionalize their surface according to the requirements of the device production technology. Another task of UL team is to prepare inks and solutions with nanoparticles for production of the memory elements using Ink-Jet printing technology and spin coating/dip-coating method, respectively. The research is also focused on the development of procedures for nanoparticles deposition on the hybrid memory elements, including the organic semiconductors, without affecting its structure and electrical properties.

 

FP7; COOPERATION (NMP), HYMEC FP7-NMP, Contract #: 263073, UL project: 226 896 Euro, 1 022 915 PLN, Total project: 4,164,187 Euro, 01.10.2011- 31.09.2014

Partners:

1 HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN Germany - coordinator

2 FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX DE NAMUR Belgium

3 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Italy

4 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Italy

5 NANOTECCENTER WEIZ FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH Austria

6 EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN Germany

7 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE France

8 TechOnYou Srl Italy

9 UNIWERSYTET LODZKI Poland

Webpage