Ph.D. students

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja Łyczkowska, M.Sc.

Photocatalysts made ​​from textile materials modified with titanium oxide (IV)

Daniel Pawlak, M.Sc.

Interactions of water and ice with hydrophobic and superhydrophobic surfaces

Ewelina Mackiewicz, M.Sc.

Synthesis of core-shell type magnetic nanoparticles and their functionalization for biomedical applications

Ewa Czechowska, M.Sc.

Badanie nanocząstek  metali szlachetnych koniugowanych wybranymi enzymami

Joanna Ginter, M.Sc.

Wytwarzanie makroporowatych powłok TiO2 o wysoko uporządkowanej strukturze do zastosowań fotokatalitycznych

 e-mail

Kaja Spilarewicz, M.Sc.

Badania fotokatalityczne kompozytów TiO2 z nanocząstkami srebra i grafenem

Milena Kaczmarek, M.Sc.

Preparation and characterization of phosphonic acid self-assembled monolayers for tribological and biomedical applications

 e-mail

Ewelina Bystrzycka, M.Sc.

Characteristics fluoroalkylsilane thin films deposited on dimond-like carbon surfaces doped silicon and titanium