Current PhD research

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Tkacz-Szczęsna, MSc

Phase transfer of metallic nanoparticles from aqueous colloid to selected organic solvents

Kinga Kądzioła, MSc

Application of photocatalytic properties of titania in synthesis of silver nanoparticles

Marcin Rosowski, MSc

Electrospray assisted synthesis and deposition of nanoparticles

Patrycja Łyczkowska, MSc

Photocatalysts made ​​from textile materials modified with titanium oxide (IV)

Daniel Pawlak, MSc

Interactions of water and ice with hydrophobic and superhydrophobic surfaces

Ewelina Mackiewicz, MSc

Synthesis of core-shell type magnetic nanoparticles and their functionalization for biomedical applications

Ewa Czechowska, MSc

Badanie nanocząstek  metali szlachetnych koniugowanych wybranymi enzymami

Joanna Ginter, MSc

Wytwarzanie makroporowatych powłok TiO2 o wysoko uporządkowanej strukturze do zastosowań fotokatalitycznych

 e-mail

Kaja Spilarewicz, MSc

Badania fotokatalityczne kompozytów TiO2 z nanocząstkami srebra i grafenem