Publications and patents:

1. I. Piwoński, K. Soliwoda, A. Kisielewska, R. Stanecka-Badura, K. Kądzioła, The effect of the surface nanostructure and composition on the antiwear properties of zirconia–titania coatings, Ceramics International, 39, 1111–1123 (2013)

2. M. Psarski, J. Marczak, G. Celichowski, G.B. Sobieraj, K. Gumowski, F. Zhou, W. Liu, Hydrophobization of epoxy nanocomposite surface with 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltrichlorosilane for superhydrophobic properties, Central European Journal of Physics 10, 1197-1201 (2012)

3. W. Szmaja, W. Kozłowski, K. Polański, J. Balcerski, M. Cichomski, J. Grobelny,
M. Zieliński, E. Miękoś,
Study of the morphological and magnetic structures of nanocrystalline cobalt films obtained by electrodeposition, Materials Chemistry and Physics 132, 1060– 1064 (2012)

4. W. Szmaja, J. Balcerski, W. Kozłowski, M. Cichomski, J. Grobelny, M. Smolny, P.J. Kowalczyk, Study of thermally evaporated thin permalloy films by the Fresnel mode of TEM and AFM, Journal of Alloys and Compounds 521, 174–177 (2012) 

5. W. Szmaja, W. Kozłowski, K. Polański, J. Balcerski, M. Cichomski, J. Grobelny, M. Zieliński, E. Miękoś, Investigation of thick cobalt films electrodeposited on gold substrates, Chemical Physics Letters 542, 117-122 (2012)

6. M. Cichomski, Tribological investigations of perfluoroalkylsilanes monolayers deposited on titanium surface,  Materials Chemistry and Physics 136, 498-504 (2012)

7. M. Cichomski, K. Kośla, W. Kozłowski, W. Szmaja, J. Balcerski, J. Rogowski, J. Grobelny, Investigation of the structure of fluoroalkylsilanes deposited on alumina surface, Applied Surface Science 258, 9849– 9855 (2012)

8. L. Margielewski, R. Stanecka-Badura and S. Płaza, Preparation and tribological properties of zinc dialkyl(aryl)ethoxy dithiophosphates, Industrial Lubrication and Tribology 64, 187-195 (2012)  

9. W. Szmaja, J. Grobelny, M. Cichomski, S. Hirosawa, Y. Shigemoto, Magnetic force microscopy investigation of the domain structure of nanocomposite Nd2Fe14B/Fe3B magnets, Acta Materialia 59, 531-536 (2011)

10. M. Cichomski, W. Szmaja, MFM and AFM study of thin cobalt films modified by fluorosilane, Applied Physics A: Materials Science and Processing (Appl Phys A-Mater) 102, 339-343 (2011)

11. M. Cichomski, E. Tomaszewska, K. Kośla, W. Kozłowski, P.J. Kowalczyk, J. Grobelny, Study of dithiol monolayer as the interface for controlled deposition of gold nanoparticles, Materials Characterization 62, 268-274, (2011)

12. B. Rudolf, M. Salmain, J. Grobelny, G. Celichowski, E. Tomaszewska, Synthesis and characterization of metallocarbonyl functionalized gold nanoparticles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 385, 241– 248, (2011)

13. J. Grobelny, F. W. DelRio, N. Pradeep, D-I. Kim, Vi A. Hackley, R. F. Cook,  Size Measurement of Nanoparticles Using Atomic Force Microscopy, Characterization of Nanoparticles Intended for Drug Delivery, Methods in Molecular Biology, 697, 71-82 (2011)

14. I. Piwoński, K. Kądzioła, A. Kisielewska, K. Soliwoda, M. Wolszczak, K. Lisowska, N. Wrońska, A. Felczak, The effect of the deposition parameters on size, distribution and antimicrobial properties of photoinduced silver nanoparticles on titania coatings, Applied Surface Science 257, 7076–7082, (2011)

15. P. Neska-Bakus, I. Piwoński, Wear and friction behavior of alumina thin films prepared by sol-gel methods, Tribologia, 235, 117-125 (2011)

16. L. Margielewski, R. Stanecka-Badura, S. Plaza, M. Cichomski, W. Kozłowski, Preparation and  tribological properties of zinc dialkyl(alkylaryl)etoxydithiophosphates, Ind. Lubr. Tribol., on line

17. M. Kędzierska, J. Grobelny, „Hipotezy”, chapter in „Węzeł chłonny wartowniczy w chorobach nowotworowych”, Red. Arkadiusz Jeziorski, Janusz Piekarski, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa (2010)

18. L. Margielewski, S. Plaza, Surfactant dithiophosphates lubricating oil additives, Tribology - Materials, Surface and Iterface 4, 43-53 (2010)

19. S. Płaza, L. Margielewski, S. Markowicz, A. Łopusiński, R. Stanecka-Badura, M. Cichomski, Nowe pochodne O,O-[alkilo-poli(oksyalkilo)]- i  O,O-[alkilofenylo- poli(oksyalkilo)] ditiofosforany cynku, sposób otrzymywania, dodatki do niskofosforowych środków smarowych, patent submission P 391453 (2010-06-09)

20. M. Cichomski, K. Kośla, J. Grobelny, W. Kozłowski, P. J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Szmaja, J. Balcerski, Nano- and microtribological characterization of silanes deposited on cobalt substrate, Journal of Alloys and Compounds 507 (2010) 273-278

21. M. Cichomski, K. Kośla, J. Grobelny, W. Szmaja, J. Balcerski, Tribological and magnetic characterization of fluorosilanes on cobalt surface, Journal of Alloys and Compounds 501 (2010) 362–365

22. A. Ptak, M. Makowski, M. Cichomski,  Characterization of nanoscale adhesion between a fluoroalkyl silane monolayer and a silicon AFM tip. Complex character of the interaction potential, Chemical Physics Letters 489 (2010) 54-58

23. A. Busiakiewicz, A. Huczko, T. Dudziak, M. Puchalski, W. Kozłowski, M. Cichomski, S. Cudziło, Z. Klusek, W. Olejniczak,  Defects of SiC nanowires studied by STM and STS, Applied Surface Science 256 (2010) 4771-4776

24. W. Szmaja, W. Kozłowski, J, Balcerski, P.J. Kowalczyk, J. Grobelny, M., Cichomski,  Study of obliquely deposited thin cobalt films, Journal of Alloys and Compounds 506 (2), pp. 526-529

25. L. Margielewski, The Effect of Zinc Dithiophosphates on Friction and Wear of Partially Stabilized Zirconia. Part I, Zinc Di-n-alkyldithiophosphates Tribological Properties, Tribologia, 230, 87-104 (2010)

26. L. Margielewski, R. Stanecka-Badura, The effect of zinc dithiophosphates on the friction and wear of partially stabilised zirconia. Part II. Zinc di(n-nonylphenyl, di-n-nonylfenyl,)dithiophosphates tribological behavior, Tribologia 2, 105-117 (2010)

27. I. Piwonski, K. Soliwoda, The effect of ceramic nanoparticles on tribological properties of alumina sol–gel thin coatings, Ceramics International (Ceram Int) 36, 47-54 (2010)

28. W. Szmaja , J. Grobelny, M. Cichomski , S. Hirosawa, Y. Shigemoto, MFM investigation of the domain structure of nanocomposite Nd2Fe14B/Fe3B magnets, Acta-Materialia, in press

29. Z. Rżanek-Boroch, M. Buczek, A. Ilik, A. Kosiński, Wpływ zawartości fluoru na właściwości powłok osadzanych w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym, Effect of fluorine content on the properties of layers deposited by using barrier-type discharges under atmospheric pressure, Przemysł Chemiczny 89/9 (2010), 1209-1211

2009...

Monographies

1. I. Piwoński "Badania wpływu budowy i modyfikacji powierzchni na właściwości tribologiczne powłok ditlenku tytanu otrzymywanych metodą zol-żel" Zeszyty naukowe nr 1128, rozprawy naukowe z.433, Politechnika Łódzka 2012

2. J. Grobelny, Metrologia w nanoskali w zastosowaniach biomedycznych i technologicznych, Zeszyty Naukowe Nr 1041, Politechnika Łódzka, Łódź, 2009 – praca habilitacyjna

3. G. Celichowski, Właściwości tarciowe cienkich powłok hybrydowych krzemionkowo organicznych, Zeszyt Naukowy Nr. 1067, ISSN 0137-4834, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010