O nas

W naszej jednostce zajmujemy się kilkoma obszarami badawczymi spośród których można wyróżnić badania elektrochemiczne układów kompleksów makrocyklicznych z jonami metali, która to dziedzina aktualnie jest szeroko rozwijana i napędzana przez wiele ośrodków naukowych angażując szeregi naukowców z różnych dyscyplin naukowych zarówno tych eksperymentalnych jak i teoretycznych. Zastosowanie chemii koordynacyjnej takich układów wciąż rośnie, doskonale znane są informacje o kluczowym znaczeniu makrocyklicznych kompleksów jonów metali w układach biologicznych.

Również kataliza homogeniczna z zastosowanie układów koordynacyjnych coraz częściej znajduje zastosowanie w badanych reakcjach.

Wiele zastosowań związków koordynacyjnych można znaleźć w badaniach dotyczących technik laserowych, ogniw paliwowych czy problemach związanych z badaniami środowiskowymi.

W prowadzonych przez naszą grupę projektach wykorzystujemy doświadczenie w badaniach elektrochemicznych oraz w badaniach równowag chemicznych, zarówno kwasowo-zasadowych jak i równowag procesów kompleksowania - wykorzystując w tym celu różne techniki pomiarowe (potencjometria, woltamperometria, NMR, UV-VIS i MS).

Korzystamy z oprogramowania wytworzonego przez nasz zespół dostosowując go do potrzeb prowadzonych badań jak i ze standardowych rozwiązań  spotykanych w innych ośrodkach badawczych.

 

stat4u