Wybory
Dodane przez marqs34 dnia Styczeń 12 2013 15:34:33
Dnia 10 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie członków SKNCh UŁ, podczas którego w głosowaniu tajnym została wybrana nowa przewodnicząca naszego Koła - Greta Utecht.