Pracownicy

Kierownik Katedry Chemii Środowiska

Kierownik Katedry Chemii Środowiska do 2011 roku

dr hab. Grażyna Chwatko

Prof. nadzw.

dr hab. Paweł Kubalczyk

Adiunkt

dr Kamila Borowczyk

Adiunkt

Mirosław Makowski

Starszy technik

Starszy wykładowca

Starszy wykładowca

Starszy wykładowca

Starszy wykładowca

Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki

Wykładowca

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki

dr Justyna Piechocka

Adiunkt