Główne wyposażenie laboratorium

Chromatografia gazowa

- skomputeryzowany system do chromatografii gazowej firmy Agilent Technologies 7820A wyposażony w spektrometr mas 5977B

Elektroforeza kapilarna

- skomputeryzowany system do wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej firmy Hewlett Packard HP 3D z detektorem diodowym

Chromatografia cieczowa

- pięć skomputeryzowanych linii do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Hewlett Packard/Agilent wyposażonych m.in. w automatyczne podawacze próbek oraz detektory: UV-Vis, UV-Vis DAD, fluorymetryczny, elektrochemiczny i refraktometryczny

 

Spektrofotometria

- UV-Vis, spektrofotometr firmy Hewlett Packard HP 8453

Automatyczne procesory próbek środowiskowych

- aparat Gilson ASTED XL, wyposażony m. in. w dializę i zatężanie śladów, pracujący w sprzężeniu z HPLC lub poza systemem

- aparat Gilson ASPEC do automatycznej ekstrakcji do fazy stałej, pracujący w sprzężeniu z HPLC lub poza systemem