Badania

- Analiza próbek środowiskowych, w tym biologicznych, z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, elektroforezy kapilarnej i chromatografii gazowej.

 

- Nowe odczynniki derywatyzujące specyficznie tiole w ich wykrywaniu i oznaczaniu w próbkach biologicznych technikami separacji w fazie ciekłej.

 

- Nowe metody analizy próbek biologicznych na zawartość homocysteiny i jej tiolaktonu oraz metabolicznie spokrewnionych z nimi związków siarki.

 

- Chemia i biochemia aminotioli.

 

- Mechanizm aterogennego działania homocysteiny i jej tiolaktonu na organizm człowieka.

 

- Status redoks tioli w płynach ustrojowych człowieka.

 

- Chemiczna analiza kliniczna i toksykologiczna.