Habilitacje/Doktoraty

Habilitacje

2018 - Paweł Kubalczyk
„Elektroforeza kapilarna próbek biologicznych z wykorzystaniem metod zatężania analitów on-line”

2014 - Grażyna Chwatko
Analiza próbek biologicznych na zawartość metabolicznie spokrewnionych związków siarki”

2011 - Rafał Głowacki
„Badanie mechanizmu homocysteinylacji białek z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej"

Obronione prace doktorskie

promotor Prof. dr hab. R. Głowacki

2018 - Justyna Piechocka
„Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli”

2016 - Paulina Błażałek
„Elektroforeza kapilarna związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem zatężania w układzie pomiarowym”

2015 - Monika Wyszczelska-Rokiel
„Chromatograficzne badania tiazolidynowych i tiazynowych pochodnych endogennych aldehydów”

2012 - Kamila Borowczyk         Prof. dr hab. H. Jakubowski (kopromotor)
„Homocysteina jako składnik białek człowieka i innych ssaków; badania chromatograficzne”

promotor Prof. dr hab. E. Bald

2007 - Krzysztof Kuśmierek
„Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją w nadfiolecie w analizie moczu na zawartość endogennych i egzogennych tioli"

2003 - Angelika Mrass
„Micelarna elektrokinetyczna chromatografia S-pirydyniowych pochodnych zredukowanych związków siarki "

2003 - Paweł Kubalczyk
„Wysokosprawna elektroforeza kapilarna 2-S-pirydyniowych pochodnych hydrofilowych tioli"

2002 - Grażyna Chwatko
„Wyznaczanie statusu redox tioli w osoczu krwi ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej"

2001 - Rafał Głowacki
„Synteza i zastosowanie tetrafluoroboranu 2-chloro-1-metylochinoliniowego do derywatyzacji biologicznie ważnych tioli w ich analizie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej "

1999 - Elżbieta Kaniowska
„Badania nad oznaczaniem homocysteiny w próbkach biologicznych na drodze wysokosprawnej chromatografii cieczowej"

 

 

Więcej informacji: USOSweb