O nas

Od szeregu lat w Katedrze Chemii Środowiska (dawniej Zakład Chemii Środowiska) prowadzone są badania nad nowymi metodami wykrywania i oznaczania związków siarki o znaczeniu biologicznym. Opracowane metody, z wykorzystaniem między innymi technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej i wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej, znajdują zastosowanie w badaniach biomedycznych, m.in. nad stresem oksydacyjnym i mechanizmem szkodliwego działania związków siarki na naczynia krwionośne człowieka.

Wyniki badań są podstawą prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w czasopismach o zasięgu światowym i patentów.

W czerwcu 2016 roku do Katedry Chemii Środowiska włączony został Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki.

Pole tekstowe: Wydział Chemii
Pole tekstowe: Katedra Chemii Środowiska