Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Chemii Organicznej


Profil Foto Galeria

Uniwersytet Łódzki,
Wydział Chemii,
Katedra Chemii Organicznej

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

telefon:
+4842 6655333,
+4842 6355750
fax:
+4842 6786583
e-mail:
kchemorg@chemia.uni.lodz.pl

© Katedra Chemii Organicznej UŁ - 2020 | Projekt: zbigmal@uni.lodz.pl
statystyka