Publikacje


 

Kierownik Katedry

Szefowa
Prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek

Telefon:(+48 42) 635 57 85
skrzypek@uni.lodz.pl

Struktura Katedry

Zakład Analizy Instrumentalnej
kierownik, Prof. dr hab. Witold Ciesielski

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
kierownik, Prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
kierownik, dr hab. Marek Zieliński