Pracownicy


Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Sławomira Skrzypek Kierownik Katedry 042 635 57 85 skrzypek@uni.lodz.pl
prof. dr hab. Witold Ciesielski profesor zwyczajny 042 635 58 09 ciesielski@uni.lodz.pl
dr hab. inż. Marek Zieliński adiunkt 042 635 57 88 zielmark@chemia.uni.lodz.pl
dr Mariola Brycht asystent naukowy 042 635 57 79 brychtmariola@gmail.com
dr Barbara Burnat adiunkt 042 635 58 00 burnat@chemia.uni.lodz.pl
dr Natalia Gutowska asystent naukowy 042 635 57 74 natalia_gutowska@wp.pl
dr Dariusz Guziejewski adiunkt 042 635 54 80 dguziejewski@wp.pl
dr Barbara Krawczyk adiunkt 042 635 57 92 b.t.krawczyk@gmail.com
dr Andrzej Leniart adiunkt 042 635 58 00 leniart@chemia.uni.lodz.pl
dr Ewa Miękoś adiunkt 042 635 57 88 ewa@chemia.uni.lodz.pl
dr Sylwia Smarzewska adiunkt 042 635 58 08 sylwiasmarzewska@gmail.com
dr Dominik Szczukocki adiunkt 042 635 57 92 dominik.szczukocki@gmail.com
dr Danuta Tomczyk adiunkt 042 635 57 77 tomczyk@chemia.uni.lodz.pl
dr Bożena Chmielewska-Bojarska starszy wykładowca 042 635 57 86 b-chmielewska@wp.pl
dr Sławomir Domagała starszy wykładowca 042 635 57 76 domagala@chemia.uni.lodz.pl
dr Paweł Krzyczmonik starszy wykładowca 042 635 57 84 pawel@chemia.uni.lodz.pl
dr Janusz Kupis starszy wykładowca 042 635 57 86 jkupis@chemia.uni.lodz.pl
dr Piotr Seliger starszy wykładowca 042 635 57 93 pitsel@chemia.uni.lodz.pl
dr Monika Skowron-Jaskólska starszy wykładowca 042 635 58 08 monika_skowron@poczta.onet.pl
dr Paweł Urbaniak starszy wykładowca 042 635 57 75 pawelurb@chemia.uni.lodz.pl


Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Anna Fenyk spec. chemik 042 635 57 80 fenyk@poczta.onet.pl
mgr Renata Juszczak st. spec. nauk.-techn. 042 635 57 92 renata@chemia.uni.lodz.pl
dr Dariusz Sroczyński st. spec. nauk.-techn 042 635 57 93 dareks@chemia.uni.lodz.pl
mgr Violetta Steglińska st. spec. nauk.-techn. 042 635 57 77 violetta@chemia.uni.lodz.pl

Pracownicy administracji

Grażyna Steglińska specjalista 042 635 58 04 grazyna@chemia.uni.lodz.pl
Andrzej Wielogórski prac. administr. 042 635 58 10 awielogorski@wp.pl

Doktoranci

mgr Karolina Czarny doktorant 042 635 57 92 kczarny22@interia.pl
mgr Natalia Festinger doktorant 042 635 58 10 n.festinger@wp.pl
mgr Alimea Gongor doktorant 042 635 58 10 alimaa_gongor@yahoo.com
mgr Marta Jaksender doktorant 042 635 57 82 marta.jaksender@poczta.fm
mgr Kinga Kaczmarska doktorant 042 635 57 83 kinga.kaczmarska@o2.pl
mgr Karina Kołodziejczyk doktorant 042 635 57 82 karina.kol@interia.pl
mgr Anna Łukawska doktorant 042 635 57 82 alukawska@onet.pl
mgr Kamila Morawska doktorant 042 635 58 10 kamila.morawska.91@gmail.com
mgr Justyna Robak doktorant 042 635 57 79 justynarobak@poczta.fm
mgr Konrad Rudnicki doktorant 042 635 57 76 rudnik503@gmail.com
mgr Karolina Sipa doktorant 042 635 57 79 karolina.sipa@gmail.com

Kierownik Katedry

Szefowa
Prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek

Telefon:(+48 42) 635 57 85
skrzypek@uni.lodz.pl

Struktura Katedry

Zakład Analizy Instrumentalnej
kierownik, Prof. dr hab. Witold Ciesielski 

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
kierownik, Prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
kierownik, dr hab. Marek Zieliński