Edukacja


  • Kształcenie chemików na trzyletnich studiach dziennych (dyplom licencjata)
  • Kształcenie chemików na pięcioletnich zaocznych studiach (dyplom magistra chemii)
  • Tematyczne studia podyplomowe i długoterminowe staże naukowe dla magistrów chemii
  • Kształcenie chemików z tytułem magistra chemii na czteroletnich dziennych studiach doktoranckich (dyplom doktora nauk chemicznych)
  • Pracownia z chemii ogólnej i chemii analitycznej dla I-go roku kierunków biologii i ochrony środowiska studiów dziennych i zaocznych
  • Pracownia informatyki dla chemików
  • Studencka pracownia elektrochemiczna, pracownia skaningowego mikroskopu tunelowego, wysokosprawna chromatografia cieczowa

Kierownik Katedry

Szefowa
Prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek

Telefon:(+48 42) 635 57 85
skrzypek@uni.lodz.pl

Struktura Katedry

Zakład Analizy Instrumentalnej
kierownik, Prof. dr hab. Witold Ciesielski 

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
kierownik, Prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
kierownik, dr hab. Marek Zieliński