Chemia środowiska


Przedmiot do wyboru dla II roku studiów II stopnia.

Koordynator: dr Dominik Szczukocki


Wykład: mgr Karolina Czarny, dr Dominik Szczukocki

    poniedziałek 12.15-14.00 (WCh ul. Tamka 12, sala 1-101)

Materiały do wykładów:

Konwersatorium: mgr Karolina Czarny

    poniedziałek 14.15-16.00 (WCh ul. Tamka 12, sala 1-101)

Laboratorium: mgr Karolina Czarny, dr Dominik Szczukocki, mgr Renata Juszczak

    poniedziałek 09.15-12.00 (WCh ul. Tamka 12, sala 1-112)


Regulamin pracowni
Tabelka do sprawozdania

Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Instrukcje do ćwiczeń:

Zalecana literatura:

 1. G.W. van Loon, S.J. Duffy - Chemia środowiska
 2. J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss - Wprowadzenie do chemii środowiska
 3. S.E. Manahan - Toksykologia środowiska
 4. L. Wachowski, P. Kirszensztejn - Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska
 5. B. Buszewski - Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska cz. 1 i 2
 6. R. Buczkowski - Wybrane zagadnienia proekologiczne w chemii
 7. B. i E. Gomółkowie - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody
 8. F. Maciak - Ochrona i rekultywacja środowiska
 9. J.R. Dojlido - Chemia wód powierzchniowych
 10. E. Gomółka, A. Szaynok - Chemia wody i powietrza
 11. B.J. Alloway, D.C. Ayres - Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska
 12. W. Hermanowicz, J. Dojlido, W. Dożańska, B. Koziorowski, J. Zerbe - Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków
 13. J. Dojlido, J. Zerbe - Instrumentalne metody badania wody i ścieków
 14. Prawo Ochrony Środowiska, Oficyna Wolters Kluwer Business Polska 2007