Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej


Informacje ogólne


Kierunki badań naukowych i specjalizacji dyplomowych

  • Elektroanaliza i elektrosynteza związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza spektrofotometryczna związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza chromatograficzna (chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i chromatografia cienkowarstwowa (TLC))
  • Fizykochemia powierzchni metali, stopów i elektrod modyfikowanych
  • Kompleksometria i elektrochemia kompleksów metali z ligandami makrocyklicznymi

Proponowane usługi

  • Budowa i oprogramowanie specjalistycznej aparatury do pomiarów elektrochemicznych
  • Analiza chromatograficzna związków organicznych metodami chromatografii gazowej (GC), wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z zastosowaniem nowoczesnych technik zatężania próbek
  • Analiza spektrofotometryczna (UV/VIS) związków organicznych
  • Charakterystyka powierzchni ciał stałych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM), w roztworach elektrolitów (ESTM)
  • Elektroanaliza zawartości jonów metali ciężkich i związków organicznych metodami woltamperometrycznymi


Tamka 12
91-403 Łódź
Telefon: (+48-42)-6355804
E-mail:
chemogin@chemia.uni.lodz.pl

Kierownik Katedry


Prof. UŁ dr hab.

Sławomira Skrzypek
Telefon:
(+48 42) 635 57 85


skrzypek@uni.lodz.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej

Prof. UŁ. dr hab. Grzegorz Andrijewski


Zakład Analizy Instrumentalnej

Prof. dr hab. Witold Ciesielski


Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

Prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek


Pracownia Zagrożeń Środowiska

dr Dominik Szczukocki