free site creator
Mobirise

Kierownik Katedry 

Prof. UŁ dr hab.  Sławomira Skrzypek
Telefon:
(+48 42) 635 57 85

e-mail:
skrzypek@uni.lodz.pl


Struktura organizacyjna Katedry

Zakład Elektroanalizy
i Elektrochemii

kierownik,
Prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek

Zakład Analizy Instrumentalnej

kierownik,
Prof. dr hab. Witold Ciesielski 

Zakład Chemii Nieorganicznej
i Magnetochemii

kierownik,
dr hab. Marek Zieliński

Pracownia Związków Koordynacyjnych

kierownik,
dr Piotr Seliger

Pracownia Zagrożeń Środowiska

kierownik,
dr Dominik Szczukocki

Pracownia Badań Magnetycznych

kierownik,
dr hab. Marek Zieliński


Kierunki badań naukowych i specjalizacji dyplomowych

  • Elektroanaliza i elektrosynteza związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza spektrofotometryczna związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza chromatograficzna (chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i chromatografia cienkowarstwowa (TLC))
  • Fizykochemia powierzchni metali, stopów i elektrod modyfikowanych
  • Kompleksometria i elektrochemia kompleksów metali z ligandami makrocyklicznymi

Proponowane usługi

  • Budowa i oprogramowanie specjalistycznej aparatury do pomiarów elektrochemicznych
  • Analiza chromatograficzna związków organicznych metodami chromatografii gazowej (GC), wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z zastosowaniem nowoczesnych technik zatężania próbek
  • Analiza spektrofotometryczna (UV/VIS) związków organicznych
  • Charakterystyka powierzchni ciał stałych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM), w roztworach elektrolitów (ESTM)
  • Elektroanaliza zawartości jonów metali ciężkich i związków organicznych metodami woltamperometrycznymi
Adres

Tamka 12 
91-403 Łódź

Kontakt

Telefon: (+48-42)-6355804
chemogin@chemia.uni.lodz.pl