prof. dr Mikołaj Łaźniewski
(1901 - 1992)

zdjęcie Łaźniewskiego

Specjalnością badawczą prof. dr M. Łaźniewskiego była mikrokalorymetria. Prof. M. Łaźniewski rozwinął metodę mikrokalorymetrii dynamicznej. Opracowany przez niego model matematyczny (równanie Łaźniewskiego) umożliwiał analizę efektów cieplnych zmiennych w czasie. Ponadto prowadzone były badania ebuliometryczne równowag ciecz - para mieszanin ciekłych oraz badania napięcia powierzchniowego i parachory związków organicznych.