Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne
„Folia Chimica”

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica” zajmuje się wydawaniem zeszytów naukowych, monografii będących podstawą do rozprawy habilitacyjnej oraz podręczników o tematyce chemicznej dla studentów.

Zeszyty naukowe oraz podręczniki można zakupić w Wydawnictwie Uniwersyteckim ul. Lindleya 8 w dniach poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00

Do druku w Wydawnictwie „Folia Chimica” mogą być również skierowane inne materiały związane z działalnością Wydziału Chemii.

Szczegółowych informacji autorom na temat trybu wydawania zeszytów naukowych, monografii oraz podręczników udziela sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Folia Chimica” prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, tel. 42 635 58 25, e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl.

Do chwili obecnej w ramach działalności Wydawnictwa „Folia Chimica” wydane zostały:

ZESZYTY NAUKOWE:

PODRĘCZNIKI:

ROZPRAWY HABILITACYJNE:

INNE WYDAWNICTWA:

MONOGRAFIE: