photo

Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej

witold.ciesielski@chemia.uni.lodz.pl
konsultacje: czwartek 10:00-12:00
pokój: 2

tel.: 635-58-09

Matura - I LO im. S. Staszica w Zgierzu - 1972 r.

Studia - kierunek chemiczny UŁ tytuł magistra - 1977 r.

Doktorat - 1982 r.

Habilitacja - 1991 r.

Tytuł profesora - 2006 r.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTCh w kadencji 2007-2009.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTCh w kadencjach 2010-2012 i 2013-2015.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTCh w latach 2016-2018.

Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN w latach 2007-2019.

Członek Komisji Elektroanalizy i Komisji Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Członek Komisji ds. Nagród na Wydziale Chemii UŁ

Tematyka badawcza:

1. Chemia analityczna - analiza związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, spektrofotometrycznych i chromatografii cieczowej.

2. Zanieczyszczenia środowiska, smog.

3. Globalne ocieplenie - efekt cieplarniany - dwutlenek węgla.

Dorobek naukowy: 157 publikacji i 212 publikowanych komunikatów konferencyjnych.

Profil Google Scholar .


© KChNiA, ZAI