Obchody 10 rocznicy powstania samodzielnego Wydziału Chemii UŁ

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wydziału Chemii
Uniwersytetu Łódzkiego
Rok 2017 dla społeczności Wydziału Chemii UŁ jest rokiem szczególnym. Jest to rok, podczas którego będziemy obchodzić 10 rocznicę powstania samodzielnego Wydziału Chemii UŁ. W związku z tym zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej (http://www.chemia.uni.lodz.pl/jubileusz.html) oraz do jej współredagowania. Zespół organizujący obchody pragnie na bieżąco informować Państwa o wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w ramach obchodów. Liczymy również na zaangażowanie Państwa we współtworzenie tej strony poprzez nadsyłanie swoich uwag, wspomnień, czy pamiątkowych fotografii. Będziemy zamieszczać je w odpowiednich zakładkach. Wyrażamy przekonanie, że Państwa udział przyczyni się do wzbogacenia obchodów X-ciolecia i utworzy żywą kartę historii Wydziału Chemii UŁ.
Serdecznie pozdrawiamy
Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Magdalena Małecka
2007
2017
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
obchodzi Jubileusz dziesięciolecia. W perspektywie historii Uniwersytetu Łódzkiego młody to jubilat, bowiem uczelnię utworzono w 1945 roku. Cofając się jednak myślą ponad 70 lat wstecz, łatwo można dostrzec, że nauki chemiczne w Uniwersytecie Łódzkim były obecne od chwili powstania uczelni. W ramach utworzonego w 1945 roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstały cztery zakłady zajmujące się stricte chemią oraz zakład biochemii. Postępujący z upływem czasu rozwój uczelni wymuszał zmiany strukturalne, które łączyły potem kolejno nauki chemiczne z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii oraz z Wydziałem Fizyki i Chemii. Utworzony 1 października 2007 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego jest zatem spadkobiercą działań zapoczątkowanych wiele lat wcześniej.
Przewodniczący Komisji Historycznej
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
Dziekan i Rada Wydziału Chemii
Uniwersytetu Łódzkiego
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody
Jubileuszu 10-lecia Wydziału
połączone ze Zjazdem Absolwentów

Uroczystości odbędą się w dniu 14 października 2017 r. o godz. 11.00
Aula Wydziału Chemii UŁ im. M. Chrząszczewskiej ul. Tamka 12, Łódź

Program Uroczystości
 • 10.00 -11.00 rejestracja uczestników Zjazdu
 • 11.00 - powitanie
 • 11.15 - wykład prof. Bogusława Kryczki "Krótka historii Wydziału Chemii"
 • 11.55 - wspomnienia absolwentów Wydziału Chemii (wspomnienie prof. Zbigniewa Galusa, prof. Marii Turowskiej)
 • 12.30 - "Wykład o Łodzi"- senator Ryszard Bonisławski
Absolwentów uczestniczących w Zjeździe z okazji 10-lecia Wydziału Chemii UŁ
po uroczystych obchodach zapraszamy na
Wycieczkę do dawnego budynku Wydziału Chemii UŁ przy ul. Narutowicza 68
(obecnie Rektorat UŁ) (około godz. 14.00)
oraz
Spotkanie Koleżeńskie połączone z obiadem, (około godz. 16.00),
które odbędzie się w Gmachu Wydziału Chemii UŁ ul. Tamka 12, Łódź

Formularz zgłoszeniowy udziału w Zjeździe Absolwentów

Wydarzenia organizowane w ramach obchodów 10-lecia Wydziału Chemii

 • Turniej siatkówki o Puchar Dziekana Wydziału.

  Serdecznie zapraszamy studentów poszczególnych lat studiów I, II i III stopnia do udziału w turnieju siatkówki z okazji X-lecia Wydziału Chemii, który odbędzie się 12 maja 2017 r. (piątek) od godz. 15.00 w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ przy ul. Styrskiej 20/24. Zapraszamy również pracowników naszego Wydziału. Pytania o szczegóły Turnieju i zgłoszenia prosimy kierować na adres leszcz@chemia.uni.lodz.pl

  Zobacz zdjęcia z turnieju.
 • V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii - 11-12 maja
Artykuły, publikacje
Publikacja autorstwa prof. Edwarda Balda poświęcona prof. Mieczysławowi Wrońskiemu, zamieszczona w Kronice Uniwersytetu Łódzkiego.

"10 lat Wydziału Chemii UŁ" okolicznościowe wydanie Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 10-lecia istnienia samodzielnego Wydziału Chemii. ! (prawidłowy odczyt pliku w przeglądarce Chrome lub Opera)

Publikacja prof. Mlostonia pt. "Wybitny chemik i wielki patriota" zamieszczona w Kronice Uniwersytetu Łódzkiego, zawierająca opis życia i działalności naukowej prof. Stanisława Kostaneckiego.

Publikacja prof. Kryczki pt. "Profesor Anna Chrząszczewska - twórca Katedry Chemii Organicznej.

Wiersz o Gmachu Chemii - ukazał się w kronice wraz z artykułem o prof. Chrząszczewskiej

Wiersz Tadeusza Antczaka z okazji 10-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Obchody 10-lecia Wydziału, zostały wsparte (finansowo) przez następujące firmy:
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego