Strona główna

Utworzenie i wdrożenie w życie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich InterChemMed, realizowanego przez cztery Wydziały łódzkich uczelni publicznych PŁ, UŁ i UMed, ma za zadanie zwiększenie jakości i efektywności kształcenia doktorantów. Uczestnicy studiów III stopnia będą mieli możliwość zapoznania się z kadrą dydaktyczną i infrastrukturą badawczą uczelni partnerskich, a zdobyte podczas studiów kompetencje i wiedza z obszarów Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu umożliwią dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Celem prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich jest również poprawa jakości dysertacji doktorskich, które będą przygotowywane w oparciu o interdyscyplinarne badania wykonywane w jednostkach partnerskich w projekcie i kopromowane przez specjalistów z różnych dziedzin. Zwiększy się również wymiana informacji i kadry naukowej pomiędzy łódzkimi jednostkami naukowo-dydaktycznymi, co zapobiegnie w przyszłości pogłębianiu się tzw. “luki pokoleniowej” wśród pracowników dydaktyczno-naukowych w obszarach Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w regionie łódzkim i Polsce. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej: chemia, technologia chemiczna, biologia medyczna, medycyna oraz stomatologia

Aktualności

 

Znajdź nas

Adres

Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii
ul. Tamka 12
Łódź, 91-403