Informacje dla studentów

INFORMACJA dla Studentów I roku studiów II stopnia
zainteresowanych udziałem w realizacji projektów zorientowanych na syntezę i badania ciekłokrystalicznych rodników werdazylowych w ramach tzw. Indywidualnego Programu Studiów proszę o kontakt mailowy wraz z krótką informacją nt. ocen uzyskanych z kursów chemii organicznej:
e-mail: mjasinski@uni.lodz.pl
dr Marcin Jasiński
Informacje dla studentów I roku
Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Senatu UŁ nr 458 z dnia 2.04.2012 r., wzorem lat ubiegłych, Studium Języków Obcych we współpracy z Zakładem Nowych Mediów organizuje test diagnostyczny dla studentów pierwszego roku z sześciu języków nowożytnych (język angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski i hiszpański) , który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania od 15 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma przewodniego w wersji polskiej i angielskiej oraz załącznikami: deklaracja w wersji polskiej i angielskiej.
Wzory podań
  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2014/2015 w UŁ.
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski:----
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277

Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
Terminarz sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2014/2015
Zajęcia do wyboru
Studia stacjonarne
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia niestacjonarne
Studia I stopnia
  • rok III, sem VI
Studia II stopnia
  • rok I, sem II
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (magisterskiego/
licencjackiego)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej dla studentów II i III roku
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii 2013/2014
Zestaw pytań dla studentów II roku chemii z przedmiotu: "Wstęp do chemii organicznej"