Informacje dla studentów

Chcesz poczuć się jak detektyw Rutkowski lub jak Ryba w "Kilerze"? Teraz możesz spełnić swoje dziecięce marzenia! Wszystko to za sprawą gry terenowej "Kto zabił moją kreatywność" organizowanej w ramach Konferencji CREATIVE VIBES - Kreatywnością napędzamy gospodarkę.
Jako uczestnik gry będziesz musiał razem ze swoim zespołem dochodzeniowym przeprowadzić śledztwo na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, które pomoże Ci rozwikłać tytułową zagadkę. Na sali sądowej przedstawisz zebrane dowody i spróbujesz przekonać Sąd, że to właśnie odkryte przez Ciebie cechy zabiły kreatywność Studentów.
A jest o co walczyć! Oprócz wewnętrznej satysfakcji rozwikłania zagadki możesz wygrać m.in. vouchery do restauracji "Bawełna", vouchery do "Tkalni zagadek", łamigłówki, wejściówki do kina czy zniżkę na dowolny zabieg w salonie fryzjerskim!
Każda rozwikłana zagadka musi zostać uczczona. Dlatego też po zakończeniu gry zapraszamy Cię do restauracji "Bystro" na spotkanie "No i po sprawie". Zarejestruj się na stronie: http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/konferencja/gra/opis
Informacje dla studentów I roku
Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Senatu UŁ nr 458 z dnia 2.04.2012 r., wzorem lat ubiegłych, Studium Języków Obcych we współpracy z Zakładem Nowych Mediów organizuje test diagnostyczny dla studentów pierwszego roku z sześciu języków nowożytnych (język angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski i hiszpański) , który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania od 15 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma przewodniego w wersji polskiej i angielskiej oraz załącznikami: deklaracja w wersji polskiej i angielskiej.
Wzory podań
  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2014/2015 w UŁ.
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski:5831
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277

Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
Terminarz sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2014/2015
Zajęcia do wyboru
Studia stacjonarne
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia niestacjonarne
Studia I stopnia
  • rok III, sem VI
Studia II stopnia
  • rok I, sem II
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (magisterskiego/
licencjackiego)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej dla studentów II i III roku
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii 2013/2014
Zestaw pytań dla studentów II roku chemii z przedmiotu: "Wstęp do chemii organicznej"