Informacje dla studentów

UWAGA II ROK, WSZYSTKIE KIERUNKI CHEMIA
CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 5.10.2015 (poniedziałek), zgodnie z planem zajęć.
POZOSTAŁE KIERUNKI I NANOTECHNOLOGIA:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 6.10.2015 (wtorek), zgodnie z planem zajęć.
LABORATORIA:
Zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej rozpoczynają się od 5.10.2015 (poniedziałek). Godziny rozpoczęcia niektórych PIERWSZYCH pracowni są zmienione w porównaniu z planem:
Kierunek: Chemia w Nauce i Gospodarce - grupa 1, piątek 9.10, godzina 12.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 5, poniedziałek 5.10, godzina 13.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 6, wtorek 6.10, godzina 14.15.
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 3, piątek 9.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 4, czwartek 8.10, godzina 16.15.
Kierunek Chemia i Nanotechnologia oraz część studentów z innych kierunków - grupa 2, czwartek, 8.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
dr Paweł Urbaniak
INFORMACJA dla Studentów I roku studiów II stopnia
zainteresowanych udziałem w realizacji projektów zorientowanych na syntezę i badania ciekłokrystalicznych rodników werdazylowych w ramach tzw. Indywidualnego Programu Studiów proszę o kontakt mailowy wraz z krótką informacją nt. ocen uzyskanych z kursów chemii organicznej:
e-mail: mjasinski@uni.lodz.pl
dr Marcin Jasiński
Wzory podań
  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2014/2015 w UŁ.
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski:----
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277

Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
Terminarz sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2014/2015
Zajęcia do wyboru
Studia stacjonarne
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia niestacjonarne
Studia I stopnia
  • rok III, sem VI
Studia II stopnia
  • rok I, sem II
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (magisterskiego/
licencjackiego)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej dla studentów II i III roku
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii 2015/2016
Zestaw pytań dla studentów II roku chemii z przedmiotu: "Wstęp do chemii organicznej"