Informacje dla studentów

Uwaga studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia.
Drogą mailową rozesłane zostały do Państwa zaproszenia do wzięcia udziału w międzynarodowej ankiecie internetowej U-Multirank.
Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o przebiegu procesu kształcenia na naszym Wydziale.
W imieniu Władz Wydziału gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji.
Prodziekan Wydziału Chemii UŁ
Dr hab. Grzegorz Andrijewski
Uwaga!
Obowiązkowy test dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny z sześciu języków nowożytnych , który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 15 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.
Czytaj informacje dotyczące testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych: list przewodni, deklaracja wyboru.
Kurs 'Przysposobienie biblioteczne' dla studentów I roku
Przysposobienie biblioteczne on-line to szkolenie przeznaczone dla wszystkich studentów I roku Uniwersytetu Łódzkiego. Informacje zostały przygotowane w postaci prostego kursu on-line. Studenci mogą zapoznać się z treścią kursu przez Internet w dowolnym terminie i miejscu.
Celem kursu Przysposobienie biblioteczne jest zapoznanie studentów z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
Czytaj więcej...
UWAGA II ROK, WSZYSTKIE KIERUNKI CHEMIA
CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 5.10.2015 (poniedziałek), zgodnie z planem zajęć.
POZOSTAŁE KIERUNKI I NANOTECHNOLOGIA:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 6.10.2015 (wtorek), zgodnie z planem zajęć.
LABORATORIA:
Zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej rozpoczynają się od 5.10.2015 (poniedziałek). Godziny rozpoczęcia niektórych PIERWSZYCH pracowni są zmienione w porównaniu z planem:
Kierunek: Chemia w Nauce i Gospodarce - grupa 1, piątek 9.10, godzina 12.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 5, poniedziałek 5.10, godzina 13.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 6, wtorek 6.10, godzina 14.15.
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 3, piątek 9.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 4, czwartek 8.10, godzina 16.15.
Kierunek Chemia i Nanotechnologia oraz część studentów z innych kierunków - grupa 2, czwartek, 8.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
dr Paweł Urbaniak
Wzory podań
  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2015/2016 w UŁ.
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski:----
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277

Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
Terminarz sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2015/2016
Zajęcia do wyboru
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
ARCHIWUM
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (magisterskiego/
licencjackiego)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej dla studentów II i III roku
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii 2015/2016
Zestaw pytań dla studentów II roku chemii z przedmiotu: "Wstęp do chemii organicznej"