Informacje dla studentów

Studenckie Granty Badawcze UŁ
Sesja zimowa 2017/2018-STUDENCIE ZRELAKSUJ SIĘ!
Samorząd Studencki
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (licencjackiego/
magisterskiego)
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych

w firmie NCH EUROPE
Informacji udziela Tomasz Zieliński - Specjalista Koordynator ds Rekrutacji
NCH Polska Sp. z o.o / Pure Solve Polska Sp. z o.o.
02-241 Warszawa, ul. Przedpole 1,
tel.: +48 22 846 55 38, 846 14 53
tomasz.zielinski@nch.com
Praktyki dla studentów Wydziału Chemii! Propozycja
"INCHEM POLONIA"
firmy z Wiśniowej Góry.

Firma INCHEM POLONIA producent chemii budowalnej proponuje praktyki dla studentów: prowadzenie badań/prac laboratoryjnych w zakresie preparacji pigmentowych i kolorystyki oraz kontroli jakości. Elastyczny czas pracy, możliwość uczestniczenia w projektach badawczych, prowadzenie własnych projektów. Dla najlepszego studenta Zarząd przewiduje nagrodę.
Kontakt:
Magdalena Czechowska,
Menadżer ds. biura i administracji
e-mail: mczechowska@inchem.pl
Inchem Polonia Sp. z o.o.
ul. Tuszyńska 54
95-020 Wiśniowa Góra
T: +48 42 213 23 00
M: +48 791 046 500
www.inchem.pl
Wyjedź na praktyki zagraniczne
z IAESTE
(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
Staże dla studentów Wydziału Chemii
Istnieje możliwść odbycia stażu dla studentów Wydziału Chemii w firmach związanych z Radą Biznesu przy Wydzile Chemii.
Studenci zaiteresowani stażem w firmach WITKO spółka z o.o. oraz ZOOLEK proszeni są o bezpośredni kontakt z wybrana firmą:
WITKO spółka z o.o. - Biuro i magazyn
92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
info@witko.com.pl
Wytwórnia Preparatów ZOOLEK
94-028 Łódź, ul. Wyspiańskiego 27
firma@zoolek.pl
Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
Stypendia rządu francuskiego
Ambasada Francji w Polsce ma przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.
Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). 767? na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które realizowane są również na Pana/Pani uczelni.
Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060? na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Więcej informacji znajduje się na stronie institutfrancais.pl

Uwaga!

Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny, który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 6 listopada 2017 r. do 7 stycznia 2018 r.
Spotkania dotyczące zasad organizacji lektoratu z języka angielskiego odbędą się:
15 listopada (środa) godzina 11.45 Duża Aula - I rok studiów stacjonarnych I st.
19 listopada (niedziela) godzina 10.35 - sala C-39, ul. Pomorska 163/165, I rok studiów niestacjonarnych I st.
Czytaj informacje dotyczące testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych.
Kurs e-learningowy dla studentów "Prawo autorskie"
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu "Prawo autorskie".
Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki. E-kurs "Prawo autorskie" jest przeznaczony do samokształcenia.
Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.
Szczegóły zamieszczone są w załączniku.
Otwórz załącznik!
Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia

Obowiązkowe szkolenie

w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2017/2018 w UŁ.
UWAGA II ROK, WSZYSTKIE KIERUNKI CHEMIA

CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE:

Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 4.10.2017 (środa), zgodnie z planem zajęć.

POZOSTAŁE KIERUNKI (ANALITYKA I KOSMETYCZNA) ORAZ NANOTECHNOLOGIA:

Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 5.10.2016 (czwartek), zgodnie z planem zajęć.

LABORATORIA:

Zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej rozpoczynają się od 3.10.2017 (wtorek). Godziny rozpoczęcia NIEKTÓRYCH PIERWSZYCH pracowni są zmienione w porównaniu z planem:
Kierunek: Chemia w Nauce i Gospodarce - grupa 1, czwartek 5.10, godzina 10.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 6, poniedziałek 9.10, godzina 13.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 5, wtorek 3.10, godzina 14.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 7, środa 4.10, godzina 10.15.
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 3, piątek 6.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 4, piątek 6.10, godzina 12.15.
Kierunek Chemia i Nanotechnologia - grupa 2, wtorek, 3.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
dr Paweł Urbaniak
UWAGA!
Studenci 1-go stopnia, 2 roku analityki chemicznej oraz chemii (specjalność chemia w nauce i gospodarce, oraz chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów) i 1 roku chemii kosmetycznej zapisują się na "Przedmiot do wyboru" realizowany w semestrze zimowym 2017/2018.
Studenci 2-go stopnia, 1 roku chemii (specjalność chemia w nauce i gospodarce, oraz chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów) oraz chemii kosmetycznej zapisują się na "Przedmiot do wyboru" realizowany w semestrze zimowym 2017/2018.
Studenci 2-go stopnia, 1 roku chemii (specjalność chemia w nauce i gospodarce, oraz chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów), chemii kosmetycznej oraz analityki chemicznej zapisują się na wykład w języku angielskim realizowany w semestrze zimowym 2017/2018.
Zapisy odbywają się w dziekanacie w dniach 18.05-9.06.2017 w godzinach pracy dziekanatu.
Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ

L'Oréal zaprasza studentów i absolwentów do uczestnictwa w 12-miesięcznym programie stażowym Fabryka Talentów

Więcej informacji na stronie L'Oréal Polska
Jędrzej Szynkowski
Doradca zawodowy - BIURO KARIER UŁ

Kurs 'Przysposobienie biblioteczne'

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia bibliotecznego.
Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziału Chemii!
Termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2017 r.
W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl).
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2016/2017 proponujemy studentom, doktorantom i pracownikom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Czytaj więcej!

Wzory podań

  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
  • Prośba do Rektora o zgodę na przesunięcie terminu składania egzaminu .doc .pdf
  • Prośba do Rektora o zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .doc .pdf
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny we wtorek ,czwartek i co drugi piątek godz. 10 -18):600 471 888
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego