Informacje dla studentów

Studenci I, II, III stopnia!
Szanowni Państwo,
zachęcamy do udziału w DODATKOWEJ REKRUTACJI na wyjazdy na studia za granicą w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/19, SEMESTR LETNI!!!
Rekrutacja trwa od 10 do 20 września 2018,
Dokumenty należy składać w dziekanacie!
Więcej informacji:
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819
kontakt:
bogna.rudolf@chemia.uni.lodz.pl
Poszukiwany nauczyciel chemii
Szkoły MIKRON Edelman, Bem Spółka jawna
poszukują nauczyciela chemii.
Mile widziany student/ka piątego roku studiów.
Zapraszamy na rozmowę
tel. 42 684-16-68
e-mail: szkoly@mikron.edu.pl
Szkoły MIKRON Edelman, Bem Spółka jawna
Piękna 30/32
Łódź
!!! Oferty pracy firmy Witko dla studentów i absolwentów naszego Wydziału.
Samorząd Studencki
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (licencjackiego/
magisterskiego)
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych

w firmie NCH EUROPE
Informacji udziela Tomasz Zieliński - Specjalista Koordynator ds Rekrutacji
NCH Polska Sp. z o.o / Pure Solve Polska Sp. z o.o.
02-241 Warszawa, ul. Przedpole 1,
tel.: +48 22 846 55 38, 846 14 53
tomasz.zielinski@nch.com
Praktyki dla studentów Wydziału Chemii! Propozycja
"INCHEM POLONIA"
firmy z Wiśniowej Góry.

Firma INCHEM POLONIA producent chemii budowalnej proponuje praktyki dla studentów: prowadzenie badań/prac laboratoryjnych w zakresie preparacji pigmentowych i kolorystyki oraz kontroli jakości. Elastyczny czas pracy, możliwość uczestniczenia w projektach badawczych, prowadzenie własnych projektów. Dla najlepszego studenta Zarząd przewiduje nagrodę.
Kontakt:
Magdalena Czechowska,
Menadżer ds. biura i administracji
e-mail: mczechowska@inchem.pl
Inchem Polonia Sp. z o.o.
ul. Tuszyńska 54
95-020 Wiśniowa Góra
T: +48 42 213 23 00
M: +48 791 046 500
www.inchem.pl
Wyjedź na praktyki zagraniczne
z IAESTE
(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
Staże dla studentów Wydziału Chemii
Istnieje możliwść odbycia stażu dla studentów Wydziału Chemii w firmach związanych z Radą Biznesu przy Wydzile Chemii.
Studenci zaiteresowani stażem w firmach WITKO spółka z o.o. oraz ZOOLEK proszeni są o bezpośredni kontakt z wybrana firmą:
WITKO spółka z o.o. - Biuro i magazyn
92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
info@witko.com.pl
Wytwórnia Preparatów ZOOLEK
94-028 Łódź, ul. Wyspiańskiego 27
firma@zoolek.pl
Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2018/2019
W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2018/2019 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :
  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Czytaj więcej!!!
Uwaga studenci I,II,III stopnia!
Ruszyła rekrutacja programu MOST 15.04-15.05.2018 Program MOST, oferuje studiowanie jednego roku na 29 polskich uniwersytetach! Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Czytaj broszurę!
UWAGA: STUDENCI II ROKU I STOPNIA KIERUNKÓW:
CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW, CHEMIA KOSMETYCZNA I ANALITYKA CHEMICZNA
Zajęcia laboratoryjne w Pracowni Preparatyki Organicznej rozpoczną się od 26 lutego, czyli po pierwszym wykładzie (piątek 23 lutego 2018) zgodnie z aktualnym planem zajęć.
Dr Katarzyna Urbaniak

Uwaga!

Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny, który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 6 listopada 2017 r. do 7 stycznia 2018 r.
Spotkania dotyczące zasad organizacji lektoratu z języka angielskiego odbędą się:
15 listopada (środa) godzina 11.45 Duża Aula - I rok studiów stacjonarnych I st.
19 listopada (niedziela) godzina 10.35 - sala C-39, ul. Pomorska 163/165, I rok studiów niestacjonarnych I st.
Czytaj informacje dotyczące testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych.
Kurs e-learningowy dla studentów "Prawo autorskie"
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu "Prawo autorskie".
Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki. E-kurs "Prawo autorskie" jest przeznaczony do samokształcenia.
Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.
Szczegóły zamieszczone są w załączniku.
Otwórz załącznik!
Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia

Obowiązkowe szkolenie

w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2017/2018 w UŁ.
UWAGA II ROK, WSZYSTKIE KIERUNKI CHEMIA

CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE:

Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 4.10.2017 (środa), zgodnie z planem zajęć.

POZOSTAŁE KIERUNKI (ANALITYKA I KOSMETYCZNA) ORAZ NANOTECHNOLOGIA:

Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 5.10.2016 (czwartek), zgodnie z planem zajęć.

LABORATORIA:

Zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej rozpoczynają się od 3.10.2017 (wtorek). Godziny rozpoczęcia NIEKTÓRYCH PIERWSZYCH pracowni są zmienione w porównaniu z planem:
Kierunek: Chemia w Nauce i Gospodarce - grupa 1, czwartek 5.10, godzina 10.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 6, poniedziałek 9.10, godzina 13.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 5, wtorek 3.10, godzina 14.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 7, środa 4.10, godzina 10.15.
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 3, piątek 6.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 4, piątek 6.10, godzina 12.15.
Kierunek Chemia i Nanotechnologia - grupa 2, wtorek, 3.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
dr Paweł Urbaniak
UWAGA!
Studenci 1-go stopnia, 2 roku analityki chemicznej oraz chemii (specjalność chemia w nauce i gospodarce, oraz chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów) i 1 roku chemii kosmetycznej zapisują się na "Przedmiot do wyboru" realizowany w semestrze zimowym 2017/2018.
Studenci 2-go stopnia, 1 roku chemii (specjalność chemia w nauce i gospodarce, oraz chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów) oraz chemii kosmetycznej zapisują się na "Przedmiot do wyboru" realizowany w semestrze zimowym 2017/2018.
Studenci 2-go stopnia, 1 roku chemii (specjalność chemia w nauce i gospodarce, oraz chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów), chemii kosmetycznej oraz analityki chemicznej zapisują się na wykład w języku angielskim realizowany w semestrze zimowym 2017/2018.
Zapisy odbywają się w dziekanacie w dniach 18.05-9.06.2017 w godzinach pracy dziekanatu.
Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ

L'Oréal zaprasza studentów i absolwentów do uczestnictwa w 12-miesięcznym programie stażowym Fabryka Talentów

Więcej informacji na stronie L'Oréal Polska
Jędrzej Szynkowski
Doradca zawodowy - BIURO KARIER UŁ

Kurs 'Przysposobienie biblioteczne'

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia bibliotecznego.
Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziału Chemii!
Termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2017 r.
W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl).
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2016/2017 proponujemy studentom, doktorantom i pracownikom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Czytaj więcej!

Wzory podań

  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
  • Prośba do Rektora o zgodę na przesunięcie terminu składania egzaminu .doc .pdf
  • Prośba do Rektora o zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .doc .pdf
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny we wtorek ,czwartek i co drugi piątek godz. 10 -18):600 471 888
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego