Informacje dla pracowników Wydziału Chemii

Termin składania wniosków : 02/11/2018 !
Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.
  • Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców
  • Czas trwania: od 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku.
  • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Najpóźniej do północy: Przedłużenie termino: 2 listopada roku 2018 - Godz. 14:00
Czytaj więcej.
Lista podpisanych umów ERASMUS+ zawartych z Wydziałem Chemii UŁ
ogłosiła nabór wniosków do programu im. Bekkera, którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich. Beneficjenci programu (posiadający przynajmniej stopień doktora) będą mogli prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Wyjazdy mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Wnioski należy składać do 31 maja.
Więcej informacji!
Stypendnia BGF dla naukowców
Dla kogo? Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Czytaj więcej.
Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim:
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (licencjackiego/
magisterskiego)
Wpisz hasło: i pobierz
  • kwestionariusz oceny okresowej pracowników naukowo‑dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za okres 2017-2020 → w pliku 'Word' lub w pliku 'Excel'.
  • "Współpraca z przedsiębiorcami" otwórz stronę → 'Html'
  • staże podoktorskie otwórz stronę → 'Html'

'Warsztat szklarski' na Wydziale Chemii

Uprzejmie informujemy, że w IV budynku Wydziału Chemii przy ulicy Tamka 12 działa 'Warsztat szklarski'
obsługiwany przez p. Wojciecha Skowronka (tel. 600 471 888), który świadczy usługi wszystkim pracownikom Wydziału
we wtorek ,czwartek i co drugi piątek od godziny 10.00 do 18.00.
Zapraszamy do korzystania z Warsztatu!
Ważne numery telefonów
Dział Administracyjny Wydziału - Kierownik:4117
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny we wtorek, czwartek i co drugi piątek godz. 10 -18):600 471 888
Portiernia WCh:95501
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Dział Spraw Pracowniczych:4131
Dział Płac pracowników naukowo-technicznych:4059
Dział Płac nauczycieli akademickich:4095
Dział Spraw Socjalny:4181; 4182; 4183
Centrum Gospodarcze:4060
Dział Techniczny:5169
Kierownik - Działu Technicznego:605 198 944
Administrator serwera mgr inż. Norbert Doboszyński:5781
Centrum Komputerowe5996
Biuro Zamówien Publicznych:4325
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne - recepcja:5490
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277
Łódź, dn. 21.12.2009 r.

Zmiana serwera pocztowego

Serwer poczty przychodzącej POP: mail.chemia.uni.lodz.pl
port 995
Bezpieczeństwo poleceń SSL
Serwer poczty wychodzącej SMTP: mail.chemia.uni.lodz.pl
port 465
Bezpieczeństwo poleceń SSL
Dokładne informacje dotyczące konfiguracji programów pocztowych znajdziesz na stronie: http://www.chemia.uni.lodz.pl/poczta/
Administrator serwera - mgr inż. Norbert Doboszyński
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego