Informacje dla pracowników Wydziału Chemii |  Portal pracowniczy i Elektroniczny Obieg Dokumentów 

Lista podpisanych umów ERASMUS+ zawartych z Wydziałem Chemii UŁ
Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim:
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (licencjackiego/
magisterskiego)
Wpisz hasło: i pobierz
  • kwestionariusz oceny okresowej pracowników naukowo‑dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za okres 2017-2020 → w pliku 'Word' lub w pliku 'Excel'.
  • "Współpraca z przedsiębiorcami" otwórz stronę → 'Html'
  • staże podoktorskie otwórz stronę → 'Html'

'Warsztat szklarski' na Wydziale Chemii

Uprzejmie informujemy, że w IV budynku Wydziału Chemii przy ulicy Tamka 12 działa 'Warsztat szklarski'
obsługiwany przez p. Wojciecha Skowronka (tel. 600 471 888), który świadczy usługi wszystkim pracownikom Wydziału
we wtorek ,czwartek i co drugi piątek od godziny 10.00 do 18.00.
Zapraszamy do korzystania z Warsztatu!
Ważne numery telefonów
Dział Administracyjny Wydziału - Kierownik:4117
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny we wtorek, czwartek i co drugi piątek godz. 10 -18):600 471 888
Portiernia WCh:95501
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Dział Spraw Pracowniczych:4131
Dział Płac pracowników naukowo-technicznych:4059
Dział Płac nauczycieli akademickich:4095
Dział Spraw Socjalny:4181; 4182; 4183
Centrum Gospodarcze:4060
Dział Techniczny:5169
Kierownik - Działu Technicznego:605 198 944
Administrator serwera mgr inż. Norbert Doboszyński:5781
Centrum Komputerowe5996
Biuro Zamówien Publicznych:4325
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne - recepcja:5490
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277
Łódź, dn. 18.01.2019 r.