Informacje dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UŁ?
 • Wydział prowadzi studia stacjonarne na trzech kierunkach (Chemia, Chemia Kosmetyczna, Analityka Chemiczna); zajęcia ze studentami prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczną składającą się z wybitnych profesorów, doktorów habilitowanych, adiunktów i wykładowców.
 • Wydział posiada nowoczesne i doskonale wyposażone sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria, w których bezpiecznie prowadzane są zajęcia eksperymentalne.
 • kadra dydaktyczna utrzymuje żywy kontakt ze studentami - świadczą o tym wyniki przeprowadzanych ankiet. Studenci rzetelnie traktują wymagania określone w programach studiów i dzięki temu bezstresowo osiągają kolejne etapy edukacji.
 • Studenci naszego Wydziału zdobywają wiedzę nie tylko w dziedzinie chemii, lecz również w dziedzinach pokrewnych, takich jak matematyka, fizyka, biologia, a także informatyka.
 • Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje trzy kategorie studiów stacjonarnych: studia I stopnia (licencjat), studia II stopnia (magisterskie) i studia III stopnia (doktoranckie). Każdy rodzaj studiów i kierunek posiada własny program.
 • Studenci oraz doktoranci Wydziału Chemii maja możliwość pogłębiania swoich zainteresowań w ramach różnorodnych zajęć prowadzonych przez studenckie koła naukowe. Jedną z najbardziej popularnych form ich działalności są letnie obozy naukowe. Studenci przygotowują i prowadza eksperymenty chemiczne prezentowane w ramach zajęć Akademii Ciekawej Chemii.
 • Wydział prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma renomowanymi uczelniami w kraju i za granicą.
 • Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułów i stopni naukowych - licencjata, magistra, doktora, a także doktora habilitowanego oraz profesora nauk chemicznych.
 • Na Wydziale prowadzone są badania naukowe finansowane w ramach krajowych i unijnych grantów naukowych.
 • Pracownicy i studenci naszego Wydziału są laureatami wielu prestiżowych nagród, a osiągnięcia naukowe publikowane są w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Na Wydziale prowadzone są Studia Doktoranckie, w których uczestniczy około 50 osób.
 • Absolwenci naszego Wydziału znajdują pracę na wielu zagranicznych uczelniach, są także poszukiwanymi pracownikami w wielu branżach przemysłu chemicznego i pokrewnych.
Dołącz do najlepszych - studiuj na naszym Wydziale!
Slider - Licensed under the MIT license. Copyright (c) 2011-2012 Viljami Salminen, http://viljamis.com/
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego