Informacje dla doktorantów Wydziału Chemii

 • Czas start !!!
 • Rekrutujemy na staże wakacyjne!
 • Poszukiwani łódzcy studenci i absolwenci (12 mcy od ukończenia studiów)!
 • W 68 najlepszych łódzkich firmach czeka na Was ponad 400 ofert płatnych staży!
 • Rekrutacja do 26 kwietnia 2019!
EIT FOOD ogłosiło nabór na płatne staże dla studentów/doktorantów/młodych doktorów (1350 Euro miesięcznie dla studenta i 2000 Euro miesięcznie dla doktoranta/młodego doktora) zainteresowanych sektorem agri-food. Więcej informacji, brochure-candidates.
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
Studia Doktoranckie
Wydziałowa Rada
Samorządu Doktorantów:
 • Przewodnicząca
  Natalia Festinger
  e-mail: n.festinger@wp.pl
 • Wiceprzewodnicząca
  Karolina Kowalczyk
  e-mail: karolina-gruchala@wp.pl
 • Sekretarz
  Kamila Morawska
  e-mail: kamila.morawska91@gmail.com
 • Członkowie
  Marlena Komudzińska
  e-mail: marlenak78@gmail.com
  Anna Łukawska
  e-mail: anna.lukawska@unilodz.eu
Wydziałowa Komisja Socjalno-Stypendialna Doktorantów:
 • Przewodnicząca
  Marta Głodek
  e-mail: martaglodek@vp.pl
 • Wiceprzewodnicząca
  Anna Łukawska
  e-mail: anna.lukawska@unilodz.eu
 • Sekretarz
  Aneta Kosińska
  e-mail: kosinskaneta@wp.pl
 • Członkowie Komisji:
  Marta Jaksender
  e-mail: marta.jaksender@poczta.fm
  Agnieszka Łaska-Jesionowska
  e-mail: agnieszka@chemia.uni.lodz.pl
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów:
 • Przedstawiciel Doktorantów Wydziału Chemii:
  Marta Adamiak
  e-mail: marta.adamiak@uni.lodz.pl
PROGRAM ZAJĘĆ
dla Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2019/2020.
Uwaga studenci I,II,III stopnia!
Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. Już dziś warto pomyśleć, co (i gdzie!) chcielibyście robić, gdy znów zawita do nas wiosna. Do wyboru aż 29 uczelni i setki kierunków. Koniecznie zobaczcie naszą ofertę.

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Iwanowskiej.
Wnioski można składać od 09.10 do 18.12.2018 do godz.15.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Czytaj więcej!
Zapisy na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE
w semestrze zimowym 2016/2017
W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :
 • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
 • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Czytaj więcej!

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw doktoranci do ukończenia 35 roku życia uzyskali uprawnienia do 51% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi jest legitymacja doktoranta okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta.

Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny w poniedziałek, środę i co drugi piątek od godziny 10.00 do 18.00):600 471 888
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277