Informacje dla doktorantów Wydziału Chemii

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
Studia Doktoranckie
Wydziałowa Rada
Samorządu Doktorantów:
 • Przewodnicząca
  Marta Głodek
  e-mail: martaglodek@vp.pl
 • Wiceprzewodnicząca
  Justyna Robak
  e-mail: justynarobak@poczta.fm
 • Sekretarz
  Aneta Kosińska
  e-mail: kosinskaneta@wp.pl
 • Członkowie
  Ewelina Mackiewicz
  e-mail: e.a.mackiewicz@gmail.com,
  Natalia Festinger
  e-mail: n.festinger@wp.pl
Wydziałowa Komisja Socjalno-Stypendialna Doktorantów:
 • Przewodnicząca
  Marta Głodek
  e-mail: martaglodek@vp.pl
 • Wiceprzewodnicząca
  Justyna Robak
  e-mail: justynarobak@poczta.fm
 • Sekretarz
  Aneta Kosińska
  e-mail: kosinskaneta@wp.pl
 • Członkowie Komisji:
  Marta Jaksender
  e-mail: marta.jaksender@poczta.fm
  Agnieszka Łaska-Jesionowska
  e-mail: agnieszka@chemia.uni.lodz.pl
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów:
 • Przedstawiciel Doktorantów Wydziału Chemii:
  Justyna Robak
  e-mail: justynarobak@poczta.fm
Uwaga studenci I,II,III stopnia!
Ruszyła rekrutacja programu MOST 15.04-15.05.2018 Program MOST, oferuje studiowanie jednego roku na 29 polskich uniwersytetach! Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Czytaj broszurę!
Zapisy na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE
w semestrze zimowym 2016/2017
W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :
 • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
 • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Czytaj więcej!
PROGRAM ZAJĘĆ
dla Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym i letnim.

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw doktoranci do ukończenia 35 roku życia uzyskali uprawnienia do 51% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi jest legitymacja doktoranta okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta.

Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny w poniedziałek, środę i co drugi piątek od godziny 10.00 do 18.00):600 471 888
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277