Informacje dla absolwentów

Rekrutacja do projektu EIT Food RIS Fellowships 2020 wystartowała!
Poszukujemy studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej, by zaoferować im 3-6-miesięczny płatny, zagraniczny staż w topowych firmach z sektora rolno-spożywczego.
DLA KOGO: magistranci, doktoranci, studenci studiów podyplomowych, absolwenci max. 2 lata po ukończeniu studiów
CO MOŻNA ZYSKAĆ: 3-6-miesięczny płatny staż u partnerów konsorcjum EIT Food (korporacjach, start-upach i instytutach badawczych) w wysokości 1350 (RIS Fellowships - MSc) lub 2000 (RIS Talents - Ph.D.)
TERMIN REKRUTACJI: 31 Marca 2020r. Więcej informacji o projekcie oraz link do rekrutacji znajdą Państwo na stronie: www.eitfood.eu/education/projects/eit-food-ris-fellowships-2020
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii 2019
W dniu 7 grudnia 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek witając gości honorowych: Prorektora prof. dr hab. Pawła Starostę, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Andrzeja Kruka, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dr hab. Michała Przybylińskiego, i Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania dr Tomasza Kalinowskiego, pracowników Wydziału, a także absolwentów i ich najbliższych.
Po przemówieniach Pani Dziekan Sławomiry Skrzypek i gości, Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za "Chlubne Studia" Pani mgr Annie Wiktorii Chojnackiej oraz Pani mgr Patrycji Popławskiej. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożył mgr Henadzi Zhylinski. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Piotra Kaszyńskiego pt. "Chemia jest kolorowa".
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk). Są to nagrody stanowiące wyraz uznania i sympatii studentów dla wykładowców z naszego Wydziału.
Lista osób nominowanych:
 • Najlepszy z najlepszych - dr Mariola Tkaczyk
 • Najciekawiej prowadzone zajęcia
  • dr Sylwia Smarzewska
  • dr Emilia Obijalska
  • dr hab. Liliana Chęcińska, prof. UŁ
  • prof. dr hab. Rafał Głowacki
  • dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
 • Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Emilia Obijalska
  • prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
  • dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
  • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
  • dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
 • Najlepszy kontakt ze studentami
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Rafał Karpowicz
  • dr Ewa Miękoś
  • dr Sławomir Domagała
  • dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ
 • Najlepsze poczucie humoru
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Dominik Szczukocki
  • prof. dr hab. Marcin Palusiak

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi
W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (Franciszkańska 1/5) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi. Profesor Zbigniew Galus, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego należy do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików, a jego publikacje przyczyniły się zarówno do rozwoju dziedziny, którą się zajmował jak również do kształcenia kadry naukowej.
Swoją karierę zawodową Profesor Galus związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. W trakcie uroczystości stosowną laudację wygłosi Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek. Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Chemii serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!
Biogram Profesora Zbigniewa Galusa
Zobacz zdjęcia z uroczystego posiedzenie Senatu.
Informacja o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Z. Galusowi na stronie UŁ.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ 2018
W dniu 1 grudnia 2018 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ witając gości honorowych, pracowników a także absolwentów. W uroczystości wzięli także udział, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. Dr hab. Andrzej Kruk, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ, senator UŁ prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ.
Po przemówieniu Pani Dziekan Sławomiry Skrzypek i Dziekana Andrzeja Kruka Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za Chlubne Studia Pani mgr Aleksandrze Buchcic, Monice Osmolak, Andrzejowi Krempińskiemu oraz Anecie Bielińskiej. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożyła mgr Katarzyna Wojtala. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Agnieszki Boruń pt. "Czy wiesz co jesz?.
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie po raz drugi nagród dla najlepszych wykładowców. Złote Kolby przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Emilia Obijalska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Katarzyna Urbaniak), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Emilia Obijalska), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk).
Są to nagrody stanowiące wyraz uznania od samych studentów.
Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Lista osób nominowanych i przyznanych nagród:
Najciekawiej prowadzone zajęcia
I miejsce - dr Emilia Obijalska
II miejsce - dr Rafał Karpowicz
III miejsce - dr Sylwia Smarzewska
Najlepszy kontakt ze studentami
I miejsce - dr Katarzyna Urbaniak
II miejsce - dr Adam Pieczonka
III miejsce - dr Ewa Miękoś
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr hab. Anna Ignaczak prof. UŁ
III miejsce - dr Emilia Obijalska
Najlepsze poczucie humoru
I miejsce - dr Emilia Obijalska
II miejsce - dr Mariola Tkaczyk
III miejsce - dr Rafał Karpowicz
Najlepszy z najlepszych
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr Lech Leszczyński
III miejsce - dr Adam Pieczonka

Zapraszamy do galerii zdjęć!
Gala Absolwentów 2017
W dniu 9 grudnia 2017 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. W uroczystości wzięli także udział, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ i przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów dr hab. Magdalena Małecka. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowania złożyła mgr Agata Bąńczyk. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Grażyny Chwatko pt. "Chemiczne dodatki do żywności - dobrodziejstwo czy zagrożenie?".
Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za Chlubne Studia Pani mgr Agacie Bąńczyk, mgr Kamili Morawskiej i mgr Paulinie Pawlik. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie po raz pierwszy nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Katarzyna Urbaniak). "Złote Kolby" to ogromne wyróżnienie, które stanowi wyraz uznania samych studentów.
WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Więcej o nominacjach
Nominowani w tegorocznej edycji "Złotych Kolb" zostali wybrani przez studentów kończących studia licencjackie i magisterskie. Głosowanie odbyło się na drodze ankiety, w której każdy student mógł podać imię i nazwisko prowadzącego w pięciu kategoriach. Po zliczeniu wszystkich głosów, wiadomo było, kto w tym roku stanie na podium. Następnym krokiem było dotarcie do nominowanych i poinformowanie ich o tym szczególnym wyróżnieniu. Wielu z nauczycieli akademickich nie kryło zaskoczenia, ale i radości, że studenci docenili ich pracę. Nominowani zostali poproszeni o napisanie krótkiej wypowiedzi o charakterze humorystycznym, która miała zostać zaprezentowana na Gali Absolwentów. Niektórzy z nauczycieli wykazali się ogromną kreatywnością: dr Sylwia Smarzewska zrobiła komiks, prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak napisała utwór poetycki, a dr Mariola Tkaczyk stworzyła ciekawą zależność poziomu geniuszu od trudności zaliczenia, co zobrazowała wykresem. Nie zabrakło wypowiedzi pełnych wzruszeń i podziękowań. Całość stworzyła obraz obustronnej sympatii studentów i nauczycieli akademickich.

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
Lista osób nominowanych i przyznanych nagród
Najciekawiej prowadzone zajęcia
I miejsce - dr Sylwia Smarzewska
II miejsce - dr Adam Buczkowski
III miejsce - dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, i dr Mieczysław Płotka
Najlepszy kontakt ze studentami
I miejsce - dr Lech Leszczyński
II miejsce - dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ
III miejsce - dr Bożena Chmielewska-Bojarska
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - prof. Małgorzata Jóźwiak
III miejsce - dr Adam Bieniek
Najlepsze poczucie humoru
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr Dariusz Waliszewski
III miejsce - dr Emilia Obijalska
Najlepszy z najlepszych - the best of the best
I miejsce - dr Katarzyna Urbaniak
II miejsce - dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ
III miejsce - dr Lech Leszczyński
Uroczystości obchodów 10-lecia samodzielnego Wydziału Chemii
W sobotę 14 października 2017 r. w gmachu przy ulicy Tamka 12 odbyły się główne uroczystości obchodów 10-lecia samodzielnego Wydziału Chemii UŁ. Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia historii Wydziału Chemii, która rozpoczęła się już w 1945 r. wraz z utworzeniem Uniwersytetu Łódzkiego. W tym czasie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UŁ działały cztery zakłady zajmujące się chemią. Później w wyniku różnych zmian strukturalnych nauki chemiczne były reprezentowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziale Fizyki i Chemii. Od 1 października 2007 Wydział Chemii funkcjonuje jako samodzielny wydział Uniwersytetu Łódzkiego. W obchodach jubileuszowych wzięli udział: Rektor UŁ Prof. dr hab. Antoni Różalski, Dziekani obecnej i poprzednich kadencji.
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogna Rudolf, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Rafał Głowacki Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych,
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski, Prodziekan ds. Studenckich i Jakości kształcenia
 • Prof. dr hab. Henryk Piekarski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2002-2005 i 2005-2008, Dziekan Wydziału Fizyki i Chemii UŁ w latach 1999-2002, Prodziekan Wydziału Fizyki i Chemii UŁ w latach 1996-1999
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogusław Kryczka, Prodziekan Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii 1996-2002 Dziekan Wydziału Fizyki i Chemii 2002-2007, Dziekan Wydziału Chemii w latach 2007-2012
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Prodziekan Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii 1993-1996, Dziekan Wydziału Chemii w latach 2012-2016
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Grzegorz Andrijewski, Prodziekan ds. naukowych i ogólnych w latach 2007-2012, Prodziekan ds. studenckich w latach 2012-2016
 • Dr Adam Bieniek, Prodziekan ds. studenckich w latach 2007-2012
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Jarosław Grobelny, Prodziekan ds. naukowych i ogólnych Wydziału Chemii w latach 2012-2016
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście honorowi:
 • wybitny absolwent naszego Wydziału Prof. dr hab. Zbigniew Galus, długoletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity chemik, twórca polskiej szkoły elektroanalizy,
 • Prof. dr hab. Maria Turowska, długoletni pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej na WCh UŁ, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów (między innymi prof. Galusa)
 • Prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska, długoletni pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, absolwentka naszego Wydziału, żona prof. Romualda Skowrońskiego, fundatorka nagrody za najlepszą pracę magisterską jego imienia,
 • Senator RP Ryszard Bonisławski - senator VIII i IX kadencji Sejmu RP, przewodnik turystyczny po Łodzi i regionie łódzkim.
Obecni byli dziekani, prodziekani wydziałów chemicznych, dyrektorzy partnerskich jednostek naukowych z całej Polski.
 • Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz , Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego w Białymstoku
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Makowski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Dr hab. Beata Brożek-Płuska, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Dr hab. Piotr Borowski, Prodziekan ds. Ogólnych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Arkadiusz Chworoś, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ciesielski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Jolanta Kochana, Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Uroczystość uświetnili również dziekani innych wydziałów UŁ oraz ich przedstawiciele.
 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ
 • Prof. dr hab. Paweł Maślanka, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Marek Gensler, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • Dr Michał Lachman, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Filologicznego UŁ
 • Dr hab. Mariusz Sokołowicz, Prodziekan ds. projektów i toku studiów, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Nie zabrakło również członków Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ.
 • Tomasz Gendek, Właściciel i Dyrektor THETA-Doradztwo Techniczne
 • Grzegorz Strączyński, Dyrektor LECO Polska Sp. z o.o.
 • Leszek Margielewski, Współwłaściciel, Lubrina
 • Przemysław Pilaszek, Prezes Zarządu, Trimen
W uroczystości wzięli także udział pracownicy, absolwenci i studenci Wydziału Chemii UŁ. Obchody 10-lecia rozpoczęły się od krótkiego przemówienia Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. nadzw. dr hab. Sławomiry Skrzypek dotyczącego zarówno historii jak i dnia dzisiejszego "szacownego jubilata" tj. Wydziału Chemii UŁ. Następnie głos zabrał Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski. W kolejnej części spotkania były Dziekan (kadencje 2002-2007 i 2007-2012) Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kryczka przedstawił historię Wydziału Chemii. Swoje wspomnienia z czasu studiów oraz pracy na kierunku chemicznym UŁ przybliżyli zebranym Prof. Zbigniew Galus i Prof. Maria Turowska. Uroczystości zakończył niezwykle ciekawy Wykład o Łodzi senatora Ryszarda Bonisławskiego. Uroczystość obchodów 10-lecia Wydziału Chemii UŁ była połączona ze Zjazdem Absolwentów. Absolwenci uczestniczący w Zjeździe po głównych uroczystościach zwiedzili budynek Wydziału Chemii przy ul. Narutowicza 68, a następnie wzięli udział w Spotkaniu Koleżeńskim w gmachu Wydziału Chemii (Tamka 12). (Zdjęcia z uroczystości i spotkania koleżeńskiego)
Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii
W dniu 04 listopada 2016 r. odbyła się Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii UŁ, w której licznie uczestniczyli absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, członkowie ich rodzin oraz pracownicy Wydziału. Uroczystość otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W uroczystości wzięli także udział prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ: Małgorzata Witkowska vice prezes Firmy WITKO, Tomasz Gendek właściciel firmy THETA, Piotr Mikuła Dyrektor Handlowy Wytwórni preparatów ZOOLEK, a także dziekani poprzedniej kadencji Pan profesor Grzegorz Mlostoń, a także Pan profesor Grzegorz Andrijewski.
W dalszej części uroczystości głos zabrali dr hab. Magdalena Małecka Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z absolwentami oraz przedstawiciel Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ Jędrzej Szynkowski. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożyła mgr Natalia Festinger. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Marka Zielińskiego pt. "Badanie i modyfikacja wybranych materiałów metalicznych i niemetalicznych z wykorzystaniem stałego pola magnetycznego". Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz podkreśliła, że Medal za Chlubne Studia został przyznany mgr Agacie Zawadzkiej jednak zostanie wręczony w terminie późniejszym. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy licencjackie i magisterskie absolwentom. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM
W dniu 20 maja odbyło się spotkanie pracowników oraz studentów i doktorantów z dr. Mirosławem Marcinkowskim.
Nasz gość jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Tytuł magistra filozofii w zakresie chemii otrzymał w 1950 roku - był to trzeci rocznik kończący studia (nr indeksu 510).
Podczas wizyty P. Marcinkowski podzielił się z nami swoimi wspomnienia z czasów studiów, ówczesnych warunków nauki oraz przedstawił w skrócie karierę zawodową.
W tym roku kończy 90 lat. Wciąż jest bardzo aktywny, uczestniczy m.in. w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Zobacz zdjęia ze spotkania.
Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczona jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. Absolwenci posiadający Kartę uprawnieni są do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty przygotowanej przez jednostki Uniwersytetu Łódzkiego (Biblioteka, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Konferencyjne) oraz oferty partnerów zewnętrznych związanych z kulturą, fitnessem, edukacją, opieką medyczną, rozrywką i wieloma innymi dziedzinami. Karta Absolwenta dostępna jest w 3 różnych wzorach i wydawana bezpłatnie w siedzibie Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ, ul. Narutowicza 68, pok. 212 w ciągu 30 dni od zamówienia przez formularz online:
http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/zamow-karte-absolwenta/
Więcej informacji: http://absolwent.uni.lodz.pl/

Magdalena Gonera
Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ
ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW UŁ
W ramach obchodów 70-lecia UŁ w sobotę 23 maja na naszym Wydziale odbyło się Spotkanie Absolwentów Kierunku Chemicznego wszystkich roczników, w którym wzięło udział ok. 130 osób. Najstarszy absolwent uczestniczący w spotkaniu ukończył studia w 1950 roku, a najmłodszy w 2013 roku.
Spotkanie uroczyście otworzył Dziekan Wydziału prof. Grzegorza Mlostoń. Następnie przybyłych gości powitała prof. Sławomira Skrzypek - Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami. Kolejnym punktem, poprzedzonym wierszem prof. Tadeusza Antczaka, był wykład prof. Bogusława Kryczki dotyczący historii Chemii na UŁ. Zebrani w auli absolwenci mogli również wysłuchać wykładu dr Adama Buczkowskiego "Co trze w cieczy".
Uczestnicy spotkanie licznie wzięli udział w zwiedzaniu pracowni naukowych i studenckich.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć upamiętniająca historię Kierunku Chemicznego, czasy studenckie oraz aktualne życie Wydziału.
Podczas zorganizowanego poczęstunku - grilla absolwenci w gronie kolegów z dawnych lat wspominali czasy studiów. Nie zabrakło wzruszeń, ale przede wszystkim było zadowolenie z odnowienia kontaktów po wielu latach i powrotu do czasów młodości.:)
Czytaj: wystąpienie Dziekana Wydziału. Zobacz zjęcia ze Zjazdu.
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom naszego Wydziału
W piątek 7 listopada 2014 roku w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej (dużej Auli) Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów naszego Wydziału (studia I stopnia i studia II stopnia).
Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału - prof. zw. dr hab. Grzegorz Mlostoń, któremu towarzyszyli Prodziekani: prof. dr hab. Grzegorz Andrijewski i prof. dr hab. Jarosław Grobelny. Na uroczystości obecny był Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Jerzy Różański, rodziny i przyjaciele absolwentów oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Po raz pierwszy w historii naszego Wydziału podczas takiej uroczystości, absolwenci ubrani byli w togi i birety.
Przed uroczystym wręczeniem dyplomów absolwenci wysłuchali wykładu dr Aleksandry Szcześniak zatytułowanego "Poczuj chemię..."
Liczna grupa absolwentów została uhonorowana "Listami gratulacyjnymi od J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego". Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii - absolwentów, władz dziekańskich i zaproszonych gości.
Czytaj wystąpienie Dziekana wygłoszone w trakcie uroczystości.
I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego
W dniu 06 wrzenia 2014 r. w nowej siedzibie Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12 odbył się I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego Okazją do tego spotkania było 40-lecie dyplomów magisterskich rocznika studenckiego 1969-1974, w Zjeździe udział wzięły również inne osoby, które studiowały na kierunku chemicznym w Uniwersytecie Łódzkim.
Oficjalny Program Zjazdu rozpoczynał się o godzinie 12.30, wcześniej o godzinie 11.00 w Kościele akademickim odbyła się Msza Św. w intencji zmarłych koleżanek, kolegów, wykładowców. O godzinie 12.30 Dziekan Grzegorz Mlostoń powitał uczestników spotkania i pokrótce scharakteryzował obecny Wydział Chemii. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Wydziałowego Stowarzyszenia Absolwentów, dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek. Zebrani w auli absolwenci mogli również wysłuchać wspomnień Profesora Rudolfa oraz wierszy deklamowanych przez autora - Profesora Tadeusza Antczaka.
Czytaj wiersze Tdeusza Antczaka!
Następnie uczestnicy Zjazdu udali się na wspólny obiad w stołówce studenckiej na osiedlu im. Lumumby, potem zaś zwiedzali nowe obiekty Wydziału. Kolejnym punktem programu był wykład nt. "Nanomateriały i nanotechnologie we współczesnej nauce i technice - wybrane zagadnienia" (dr hab. prof. UŁ Jarosław Grobelny).
Około godziny 17 Goście i Organizatorzy przejechali wspólnym autobusem do Centrum Konferencyjnego przy ulicy Rogowskiej gdzie miało miejsce "grill party". Spotkanie zakończyło się koło godziny 21, odśpiewaniem "Sto lat" osobie niezastąpionej w organizacji Zjazdu - dr Danucie Kaźmierczak. Następnie wspólnym autobusem uczestnicy Zjazdu wrócili pod gmach Wydziału.
Obejrzyj film 1, film 2 i film 3 oraz zobacz zdjęcia ze Zjazdu. Na stronie 'web-album' można pobrać zdjęcia w pełnej rozdzielczości! Czytaj wiersze Tdeusza Antczaka!
List Dziekana do Absolwentów
Drogie Koleżanki i Koledzy.
Z przyjemnością pragniemy Was wszystkich poinformować, że w ostatnich miesiącach zostało powołane do życia Wydziałowe Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Chemicznego, które ma na celu podtrzymywanie kontaktów oraz integrację wszystkich osób, które w minionych latach studiowały na kierunku chemicznym w Uniwersytecie Łódzkim. W imieniu tego Stowarzyszenia, kierujemy do Was zaproszenie do udziału w planowanym, ponownym spotkaniu absolwentów, w nadchodzącym 2014 roku...

Czytaj cały list → Otwórz formularz zgłoszeniowy do udziału w spotkaniu absolwentów
Szanowni Państwo,
Drodzy Absolwenci Wydziału Fizyki i Chemii
oraz Wydziału Chemii UŁ,

Pragnę poinformować, że od 1 października 2013 zostałam Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami Wydziału. Moim zadaniem jest informowanie Państwa o ważnych wydarzeniach na Wydziale, zapraszanie na uroczystości oraz gromadzenie i porządkowanie informacji napływających z Państwa strony. Pomagać mi będzie Pani mgr Violetta Steglińska, pełniąca funkcję Sekretarza. Chcielibyśmy utrzymywać z Państwem kontakt oraz dowiedzieć się, jak odbyte na naszym Wydziale studia wpływają na Państwa karierę zawodową oraz dalsze losy życiowe. Zdaję sobie sprawę, że część z Państwa jest dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej, ale będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo przekażecie informacje, czy udało się znaleźć miejsce pracy, czy odpowiada ono zdobytemu wykształceniu, a może ktoś podjął własną działalność gospodarczą lub objął stanowisko w instytucji administracji państwowej, czy rozwinął działalność polityczną i osiąga sukcesy na tym polu? Nie ukrywamy, że chcielibyśmy wiedzieć więcej o Państwa losach i przy okazji zebrać informacje, które pozwolą nam chwalić się naszymi absolwentami. Jesteśmy także zainteresowani sukcesami i problemami naszych absolwentów w ich życiu osobistym; chcielibyśmy dzielić z Państwem radości i smutki dnia codziennego.
Posiadamy już stronę internetową, (zakładka "Informacje dla Absolwentów" na stronie wydziałowej), a w niej z kolei zakładkę "Zdjęcia". Jeśli dysponujecie Państwo fotografiami, które moglibyśmy tam zamieścić to prosimy o ich przesłanie (wersja papierowa lub elektroniczna, jak wygodniej). Chcielibyśmy też archiwizować Państwa "Wspomnienia" związane ze studiami, stąd też zapraszamy do ich spisywania i przesyłania. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Wszelkie informacje oraz listy do mnie proszę kierować na adres Dziekanatu Wydziału Chemii UŁ (Tamka 12, 91-403 Łódź) lub na adres internetowy: absolwenci@chemia.uni.lodz.pl
Serdecznie pozdrawiam
dr hab., prof. UŁ Sławomira Skrzypek
Paraca dla Absolwenta
Oferta pracy: stanowisko typu "post-doc" w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja
Wiecej informacji...
Kontakt:
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami Wydziału
dr hab. Magdalena Małecka,
magdalena.malecka@chemia.uni.lodz.pl,
tel. 42 635 57 41
Sekretarz
mgr Violetta Steglińska
violeta.steglinska@chemia.uni.lodz.pl
tel. 42 635 57 77
Linki do zdjęć z uroczystości wręczania dyplomów
Listy Absolwentów
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego