Informacje dla absolwentów

Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii
W dniu 04 listopada 2016 r. odbyła się Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii UŁ, w której licznie uczestniczyli absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, członkowie ich rodzin oraz pracownicy Wydziału. Uroczystość otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W uroczystości wzięli także udział prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ: Małgorzata Witkowska vice prezes Firmy WITKO, Tomasz Gendek właściciel firmy THETA, Piotr Mikuła Dyrektor Handlowy Wytwórni preparatów ZOOLEK, a także dziekani poprzedniej kadencji Pan profesor Grzegorz Mlostoń, a także Pan profesor Grzegorz Andrijewski.
W dalszej części uroczystości głos zabrali dr hab. Magdalena Małecka Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z absolwentami oraz przedstawiciel Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ Jędrzej Szynkowski. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożyła mgr Natalia Festinger. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Marka Zielińskiego pt. "Badanie i modyfikacja wybranych materiałów metalicznych i niemetalicznych z wykorzystaniem stałego pola magnetycznego". Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz podkreśliła, że Medal za Chlubne Studia został przyznany mgr Agacie Zawadzkiej jednak zostanie wręczony w terminie późniejszym. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy licencjackie i magisterskie absolwentom. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM
W dniu 20 maja odbyło się spotkanie pracowników oraz studentów i doktorantów z dr. Mirosławem Marcinkowskim.
Nasz gość jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Tytuł magistra filozofii w zakresie chemii otrzymał w 1950 roku - był to trzeci rocznik kończący studia (nr indeksu 510).
Podczas wizyty P. Marcinkowski podzielił się z nami swoimi wspomnienia z czasów studiów, ówczesnych warunków nauki oraz przedstawił w skrócie karierę zawodową.
W tym roku kończy 90 lat. Wciąż jest bardzo aktywny, uczestniczy m.in. w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczona jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. Absolwenci posiadający Kartę uprawnieni są do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty przygotowanej przez jednostki Uniwersytetu Łódzkiego (Biblioteka, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Konferencyjne) oraz oferty partnerów zewnętrznych związanych z kulturą, fitnessem, edukacją, opieką medyczną, rozrywką i wieloma innymi dziedzinami. Karta Absolwenta dostępna jest w 3 różnych wzorach i wydawana bezpłatnie w siedzibie Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ, ul. Narutowicza 68, pok. 212 w ciągu 30 dni od zamówienia przez formularz online:
http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/zamow-karte-absolwenta/
Więcej informacji: http://absolwent.uni.lodz.pl/

Magdalena Gonera
Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ
ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW UŁ
W ramach obchodów 70-lecia UŁ w sobotę 23 maja na naszym Wydziale odbyło się Spotkanie Absolwentów Kierunku Chemicznego wszystkich roczników, w którym wzięło udział ok. 130 osób. Najstarszy absolwent uczestniczący w spotkaniu ukończył studia w 1950 roku, a najmłodszy w 2013 roku.
Spotkanie uroczyście otworzył Dziekan Wydziału prof. Grzegorza Mlostoń. Następnie przybyłych gości powitała prof. Sławomira Skrzypek - Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami. Kolejnym punktem, poprzedzonym wierszem prof. Tadeusza Antczaka, był wykład prof. Bogusława Kryczki dotyczący historii Chemii na UŁ. Zebrani w auli absolwenci mogli również wysłuchać wykładu dr Adama Buczkowskiego "Co trze w cieczy".
Uczestnicy spotkanie licznie wzięli udział w zwiedzaniu pracowni naukowych i studenckich.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć upamiętniająca historię Kierunku Chemicznego, czasy studenckie oraz aktualne życie Wydziału.
Podczas zorganizowanego poczęstunku - grilla absolwenci w gronie kolegów z dawnych lat wspominali czasy studiów. Nie zabrakło wzruszeń, ale przede wszystkim było zadowolenie z odnowienia kontaktów po wielu latach i powrotu do czasów młodości.:)
Czytaj: wystąpienie Dziekana Wydziału. Zobacz zjęcia ze Zjazdu.
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom naszego Wydziału
W piątek 7 listopada 2014 roku w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej (dużej Auli) Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów naszego Wydziału (studia I stopnia i studia II stopnia).
Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału - prof. zw. dr hab. Grzegorz Mlostoń, któremu towarzyszyli Prodziekani: prof. dr hab. Grzegorz Andrijewski i prof. dr hab. Jarosław Grobelny. Na uroczystości obecny był Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Jerzy Różański, rodziny i przyjaciele absolwentów oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Po raz pierwszy w historii naszego Wydziału podczas takiej uroczystości, absolwenci ubrani byli w togi i birety.
Przed uroczystym wręczeniem dyplomów absolwenci wysłuchali wykładu dr Aleksandry Szcześniak zatytułowanego "Poczuj chemię..."
Liczna grupa absolwentów została uhonorowana "Listami gratulacyjnymi od J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego". Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii - absolwentów, władz dziekańskich i zaproszonych gości.
Czytaj wystąpienie Dziekana wygłoszone w trakcie uroczystości.
I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego
W dniu 06 wrzenia 2014 r. w nowej siedzibie Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12 odbył się I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego Okazją do tego spotkania było 40-lecie dyplomów magisterskich rocznika studenckiego 1969-1974, w Zjeździe udział wzięły również inne osoby, które studiowały na kierunku chemicznym w Uniwersytecie Łódzkim.
Oficjalny Program Zjazdu rozpoczynał się o godzinie 12.30, wcześniej o godzinie 11.00 w Kościele akademickim odbyła się Msza Św. w intencji zmarłych koleżanek, kolegów, wykładowców. O godzinie 12.30 Dziekan Grzegorz Mlostoń powitał uczestników spotkania i pokrótce scharakteryzował obecny Wydział Chemii. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Wydziałowego Stowarzyszenia Absolwentów, dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek. Zebrani w auli absolwenci mogli również wysłuchać wspomnień Profesora Rudolfa oraz wierszy deklamowanych przez autora - Profesora Tadeusza Antczaka.
Czytaj wiersze Tdeusza Antczaka!
Następnie uczestnicy Zjazdu udali się na wspólny obiad w stołówce studenckiej na osiedlu im. Lumumby, potem zaś zwiedzali nowe obiekty Wydziału. Kolejnym punktem programu był wykład nt. "Nanomateriały i nanotechnologie we współczesnej nauce i technice - wybrane zagadnienia" (dr hab. prof. UŁ Jarosław Grobelny).
Około godziny 17 Goście i Organizatorzy przejechali wspólnym autobusem do Centrum Konferencyjnego przy ulicy Rogowskiej gdzie miało miejsce "grill party". Spotkanie zakończyło się koło godziny 21, odśpiewaniem "Sto lat" osobie niezastąpionej w organizacji Zjazdu - dr Danucie Kaźmierczak. Następnie wspólnym autobusem uczestnicy Zjazdu wrócili pod gmach Wydziału.
Obejrzyj film 1, film 2 i film 3 oraz zobacz zdjęcia ze Zjazdu. Na stronie 'web-album' można pobrać zdjęcia w pełnej rozdzielczości! Czytaj wiersze Tdeusza Antczaka!
List Dziekana do Absolwentów
Drogie Koleżanki i Koledzy.
Z przyjemnością pragniemy Was wszystkich poinformować, że w ostatnich miesiącach zostało powołane do życia Wydziałowe Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Chemicznego, które ma na celu podtrzymywanie kontaktów oraz integrację wszystkich osób, które w minionych latach studiowały na kierunku chemicznym w Uniwersytecie Łódzkim. W imieniu tego Stowarzyszenia, kierujemy do Was zaproszenie do udziału w planowanym, ponownym spotkaniu absolwentów, w nadchodzącym 2014 roku...

Czytaj cały list → Otwórz formularz zgłoszeniowy do udziału w spotkaniu absolwentów
Szanowni Państwo,
Drodzy Absolwenci Wydziału Fizyki i Chemii
oraz Wydziału Chemii UŁ,

Pragnę poinformować, że od 1 października 2013 zostałam Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami Wydziału. Moim zadaniem jest informowanie Państwa o ważnych wydarzeniach na Wydziale, zapraszanie na uroczystości oraz gromadzenie i porządkowanie informacji napływających z Państwa strony. Pomagać mi będzie Pani mgr Violetta Steglińska, pełniąca funkcję Sekretarza. Chcielibyśmy utrzymywać z Państwem kontakt oraz dowiedzieć się, jak odbyte na naszym Wydziale studia wpływają na Państwa karierę zawodową oraz dalsze losy życiowe. Zdaję sobie sprawę, że część z Państwa jest dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej, ale będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo przekażecie informacje, czy udało się znaleźć miejsce pracy, czy odpowiada ono zdobytemu wykształceniu, a może ktoś podjął własną działalność gospodarczą lub objął stanowisko w instytucji administracji państwowej, czy rozwinął działalność polityczną i osiąga sukcesy na tym polu? Nie ukrywamy, że chcielibyśmy wiedzieć więcej o Państwa losach i przy okazji zebrać informacje, które pozwolą nam chwalić się naszymi absolwentami. Jesteśmy także zainteresowani sukcesami i problemami naszych absolwentów w ich życiu osobistym; chcielibyśmy dzielić z Państwem radości i smutki dnia codziennego.
Posiadamy już stronę internetową, (zakładka "Informacje dla Absolwentów" na stronie wydziałowej), a w niej z kolei zakładkę "Zdjęcia". Jeśli dysponujecie Państwo fotografiami, które moglibyśmy tam zamieścić to prosimy o ich przesłanie (wersja papierowa lub elektroniczna, jak wygodniej). Chcielibyśmy też archiwizować Państwa "Wspomnienia" związane ze studiami, stąd też zapraszamy do ich spisywania i przesyłania. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Wszelkie informacje oraz listy do mnie proszę kierować na adres Dziekanatu Wydziału Chemii UŁ (Tamka 12, 91-403 Łódź) lub na adres internetowy: absolwenci@chemia.uni.lodz.pl
Serdecznie pozdrawiam
dr hab., prof. UŁ Sławomira Skrzypek
Kontakt:
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami Wydziału
dr hab. Magdalena Małecka,
malecka@uni.lodz.pl,
tel. 42 635 57 41
Sekretarz
mgr Violetta Steglińska
violania_@op.pl
tel. 42 635 57 77
Linki do zdjęć z uroczystości wręczania dyplomów
Listy Absolwentów