NanoMat

Uwaga!

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i decyzją władz Uniwersytetu Łódzkiego IV Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat nie odbędzie się w tym roku. Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności podjęcia tej decyzji i naszą troskę o zdrowie uczestników konferencji. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zadeklarowały udział i chęć uczestniczenia w tym ważnym dla nas wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które podjęły decyzję, aby stać się partnerem konferencji i wykonały wielką pracę w celu najlepszego przygotowania swojego udziału i wystąpień.

Z wyrazami szacunku,
komietet organizacyjny

Sympozjum dedykowane jest doktorantom zajmującym się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów.

Najważniejsze obszary tematyczne poruszane podczas sympozjum:

 • synteza, wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów (kropki kwantowe, nanocząstki, nanodruty, cienkie warstwy)
 • metody badań i zastosowania nanomateriałów
 • wytwarzanie, modyfikacja i zastosowania materiałów węglowych i analogów grafenu
 • nowoczesne materiały i nanomateriały polimerowe i kompozytowe
 • nanomateriały o właściwościach fotokatalitycznych
 • nanomateriały w zastosowaniach biologicznych i medycznych
 • nanomateriały w elektronice i optoelektronice
 • wpływ nanomateriałów na środowisko

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyplomantów i doktorantów:

 • chemii,
 • fizyki,
 • biologii,
 • medycyny,
 • inżynierii materiałowej

oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nanotechnologii.

Zaproszenie do udziału w sympozjum można pobrać tutaj