Historia Wydziału Chemii - rok 2018

"VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
W dniach 10-11 maja 2018 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Głównym celem VI ŁSDCh jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy. Poza tym ŁSDCh jest doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca szósta edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh. Mamy nadzieję, że VI ŁSDCh stanie się wydarzeniem, które warto zapamiętać i wpisać jego termin w swój kalendarz.
W tym roku będziemy gościć czterech wykładowców: prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ (Politechnika Łódzka), dr hab. Teobald Kupka, prof. UO (Uniwersytet Opolski), dr inż. Tomasz Tronina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr Łukasz Półtorak (Delft University of Technology).
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/
Zapraszamy również do odwiedzenia funpage'a na Facebooku: "VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
Serdecznie zapraszamy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowy plakat Sympozjum!
22 lutego 2018 r.
Profesor Grobelny uhonorowany w Singapurze prestiżowym medalem - IAAM Scientist Medal
Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny Kierownik Katedry Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii UŁ, został uhonorowany prestiżowym "IAAM Scientist Medal" roku 2018 za "godne uwagi i wyjątkowe badania" w dziedzinie zaawansowanych materiałów i technologii. Medal został przyznany przez International Association of Advanced Materials, organizację skupiającą około 55 tys. naukowców z całego świata.
Wyróżnienie zostało wręczone przez Prezydenta w/w organizacji, profesora Kobayashi z Japonii, podczas Advanced Materials World Congress, 5 lutego 2018 roku w Singapurze.
21 lutego 2018 r.
II Etap 64. Olimpiady Chemicznej
W dniach 26 oraz 27 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 64. Olimpiady Chemicznej. W tym etapie wzięło udział 40 uczniów szkół okręgu łódzkiego, obejmującego prawie całe terytorium województwa łódzkiego oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Tradycyjnie najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Do tego etapu zakwalifikowało się 15 uczniów tego Liceum. 11 osób reprezentowało Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, zaś 7 uczniów VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia. Po jednym uczestniku zakwalifikowało się z sześciu innych szkół ponadgimnazjalnych. Były to: III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, I LO im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Radomsku, III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu. Najmłodszy uczestnik reprezentował Społeczną Szkołę Podstawową im. Ewarsyta Estkowskiego w Łodzi.
Zawody drugiego etapu Olimpiady Chemicznej składają się z dwóch części i trwają dwa dni. Pierwszego dnia należało w ciągu 5 godzin rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego, w części laboratoryjnej, trzeba było przeprowadzić analizę jakościową 16 substancji, w tym 7 mieszanin oraz 4 wskaźników - związków organicznych. Na wykonanie analiz przeznaczone były 4 godziny. Treść zadań wraz z rozwiązaniami zainteresowani mogą znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane w środę, 21 lutego, po zebraniu Komitetu Głównego Olimpiady. Najlepsi zawodnicy drugiego etapu Olimpiady będą uczestniczyć w zawodach III etapu, które odbędą się 23 oraz 24 marca na Wydziałach Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Z kolei najlepsi na zawodach III-go etapu będą reprezentować nasz kraj na jubileuszowej 50. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, która odbędzie się od 19 do 29 lipca tego roku w Pradze oraz Bratysławie https://50icho.eu/.
Zobacz zdjęcia z II etapu Olimpiady
1 lutego 2018 r.
Najlepsze prace magisterskie UŁ 2017 nagrodzone
Dziesięć najlepszych prac magisterskich, które powstały w ubiegłym roku w Uniwersytecie Łódzkim, zostało nagrodzonych podczas Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs na najlepsze prace został zorganizowany po raz trzeci.
24 stycznia w Pałacu Biedermanna zebrali się przedstawiciele władz UŁ i wydziałów, z których pochodzą laureaci. Laureatom towarzyszyli ich promotorzy naukowi. Co roku organizatorzy konkursu wybierają najlepsze prace magisterskie spośród kilkuset zgłoszeń.
Z naszego Wydziału nagrodę otrzymał mgr Marcin Podrażka za pracę pt. "Chromatograficzne oznaczenie aflatoksyn w ekstraktach z owoców i warzyw". Promotorem pracy był dr Dominik Szczukocki, a opiekunem dr Barbara Krawczyk. Praca częściowo wykonywana była w Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii w kopromotorstwie z doc. dr. Mojcą Bavcon Kralj.
Czytaj więcej informacji o konkursie. Zobacz zdjęcia z Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy sukcesów zawodowych!
26 stycznia 2018 r.
InterMedChem
Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum InterChemMed (Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni) zrzeszające Wydział Chemii UŁ, Wydział Chemiczny PŁ, Wydział Lekarski oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed w Łodzi otrzymało na swoją działalność z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5 milionów złotych.
Porozumienie w sprawie współpracy podpisali w poniedziałek (15.01.2018) Rektorzy łódzkich szkół wyższych - prof. Antoni Różalski, prof. Sławomir Wiak oraz prof. Radzisław Kordek. W uroczystości wzięli również udział Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ.
W ramach InterMedChem będą realizowane prace doktorskie pod opieką promotora i promotora pomocniczego wywodzących się z dwóch różnych uczelni. Studia ruszą w październiku 2018 i potrwają 4 lata. Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Otrzymane środki finansowe umożliwią też młodym naukowcom prezentację wyników na prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Czytaj więcej!
17 stycznia 2018 r.