Historia Wydziału Chemii - rok 2018

II Turniej Siatkówki o Puchar Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Po wygranych 2:0 (8, 11) ze student(k)ami II roku chemii i również 2:0 (9, 12) ze student(k)ami I roku pracownicy Wydziału wygrali po raz drugi turniej organizowany juwenaliowo w hali CWFiS UŁ. II miejsce zajęła reprezentacja II roku chemii po wygranej 2:0 (14, 10) z I rokiem.

30 maja 2018 r.
Konferencja naukowa - CHEMONIT 2018
Pracownia Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i WITKO Group Łódź zapraszają na konferencję naukową CHEMONIT 2018: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 roku w godzinach 9.30 - 14.15 w gmachu Wydziału Chemii w Łodzi, ul. Tamka 12.
W czasie Konferencji zostaną wygłoszone wykłady przez ekspertów, a gościem specjalnym będzie Pan Prof. dr hab. Zygfryd Witkiewicz, autor podręczników z dziedziny technik separacyjnych, który opowie o analizie zanieczyszczeń powietrza.
W tym roku Konferencja realizowana jest w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018-2019 pn. "Substancje niebezpieczne pod kontrolą".
Zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich pracowników, doktorantów i studentów.
Zobacz program Konferencji.
28 maja 2018 r.
VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
W dniach 10-11 maja 2018 roku na naszym Wydziale odbyło się VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii.
Konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników prezentujących swoje osiągnięcia w formie posterów i komunikatów ustnych z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Uczestnikami konferencji byli doktoranci z ośrodków naukowych z całej Polski, jak również wykładowcy z czołowych uczelni: dr hab. Teobald Kupka, prof. UO (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ (Politechnika Łódzka), dr inż. Tomasz Tronina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr Łukasz Półtorak (Delft University of Technology, Holandia).
Wygłaszane przez uczestników komunikaty ustne i prezentowane podczas sesji posterowych postery oceniał Komitet Naukowy, w skład którego wchodzili: dr Sławomir Domagała, dr Rafał Karpowicz, dr hab. Ryszard Nazarski, prof. UŁ, dr Joanna Skiba, prof. UŁ, dr Emilia Tomaszewska, dr Michał Wasiak. Najlepszą prezentację pierwszego dnia konferencji wygłosiła mgr Sylwia Kutyła (Uniwersytet Warszawski), a drugiego dnia mgr Greta Klejborowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Przewidziane zostały także nagrody publiczności za najlepsze wystąpienia ustne, które powędrowały do mgr Jakuba Sęka (Uniwersytet Warszawski) oraz mgr Katarzyny Haraźnej (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie). Nagrody za najlepszy poster oceniany przez Komitet Naukowy zdobyły mgr Marta Jaksender (Uniwersytet Łódzki) oraz mgr inż. Katarzyna Dębiec (Politechnika Łódzka). Nagrodę specjalną za poster dotyczący chemii medycznej ufundowaną przez firmę Trimen Chemicals zdobyła mgr Dominika Czerwonka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Konferencja odbyła się w miłej atmosferze, a oprócz dyskusji naukowych doktoranci mieli okazję do wzajemnego poznania się, które być może zaowocuje w przyszłości wspólnymi badaniami.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w VII Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii w maju 2019 roku.
Zobacz zdjęcia z sympozjum!
14 maja 2018 r.

Wydział Chemii bierze  
udział w Kampanii  
- Substancje Niebezpieczne  
Pod Kontrolą  

Czytaj więcej: link 1 i link 2   

II Powiatowa Konferencja Ekologiczna Zdrowie dla wszystkich, Wieluń 26.04.2018r.
26 kwietnia b.r. odbyła się w Wieluniu II Powiatowa Konferencja Ekologiczna, na którą dostaliśmy zaproszenia. Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Nad całością konferencji czuwała dyrektor II LO w Wieluniu pani mgr Renata Tatara.
Konferencja obfitowała w wiele wydarzeń, mimo iż trwała tylko jeden dzień. Jednym z jej kluczowych momentów było otwarcie nowo powstałej pracowni chemicznej w II LO. Docelowo pracownia ta ma być jedną z najnowocześniejszych szkolnych pracowni chemicznych w całym województwie łódzkim.
Jak w każdej tego typu imprezie ważny element stanowiły wykłady czy prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości. Prezentowane wykłady były związane tematycznie ze zdrową żywnością. Jeden z wykładów konferencyjnych wygłosił prof. Robert Zakrzewski. Tytuł jego wystąpienia: Czy należy bać się E300?. Wykład został urozmaicony pokazem doświadczeń chemicznych przygotowanym przez studentki naszego wydziału - Monikę Dudzic oraz Sandrę Wójcik. Dla uczniów szkół powiatu wieluńskiego ważnym momentem było wręczenie nagród przyznanych nagród w dwóch konkursach organizowanych przez Powiatową stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu oraz przez II liceum Ogólnokształcące.
Jednym z elementów konferencji były warsztaty laboratoryjne dotyczące chemicznych metod badań wód studziennych oraz wody wodociągowej. Zajęcia te prowadziły studentki naszego wydziału: Anna Kowalczyk, Izabela Kleśta oraz Dominika Sołtysiak pod opieką dr Pawła Urbaniaka i mgr Anny Fenyk.
W trakcie konferencji bardzo obszernie zaprezentowały się firmy Ziemi Wieluńskiej, związane z produkcją i przetwórstwem ekologicznej żywności. Impreza zakończyła się degustacją regionalnych produktów ekologicznych.
Zobacz zdjęcia z Konferencji!
27 kwietnia 2018 r.
XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki - 2018
Zakończył się trwający w dniach od 16 do 23 kwietnia 2018 roku XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Jak co roku, na naszym wydziale, w ramach festiwalu, odbyło się kilka interesujących imprez. Dokładniej ujmując były to 4 wykłady o bardzo zróżnicowanej tematyce. Tradycyjny panel dyskusyjny poświęcony był tym razem, roli polskich chemików w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ich uczestnictwie w budowaniu naszej państwowości. Młodzież szkolna mogła rozwijać swoje chemiczne zainteresowania uczestnicząc w warsztatach , które w sumie trwały 10 godzin. Tradycyjnie, jedną z najważniejszych imprez festiwalowych był, organizowany po raz dwunasty w festiwalowy weekend, Festyn Nauki na Rynku Manufaktury. Tam swoje stoisko zorganizowało Koło Naukowe Chemików. W sumie, w imprezach odbywających się na terenie naszego wydziału wzięło udział ok. 300 osób (oczywiście nie licząc publiczności na Festynie Nauki).
Zobacz zdjęcia z Festiwalu!
25 kwietnia 2018 r.
Workshop Grupy Lodz/Jena/Oulu/Brest
W dniu 23 marca na Wydziale Chemii odbył się workshop Grupy Lodz/Jena/Oulu/Brest. Celem spotkania było nawiązanie szerszej współpracy w ramach programu Erasmus+ naukowców pochodzących z czterech uczelni: Uniwersytetu w Jenie (Niemcy), Uniwersytetu w Oulu (Finlandia), Uniwersytetu w Breście (Francja) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (Polska). W spotkaniu udział wzięli: Prof. Wolfgang Weigand (Jena), Prof. Risto Laitinen (Oulu), Prof. Philippe Schollhammer (Brest), dr Franc Thetiot (Brest). Organizatorami spotkania Grupy Lodz/Jena/Oulu/Brest na Wydziale Chemii byli: Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz Prof. Grzegorz Mlostoń. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz wykładowcy i studenci Wydziału Chemii UŁ. Uczestnicy spotkania przedstawili informację na temat istniejącej współpracy naukowej między reprezentowanymi ośrodkami (Lodz/Jena/Oulu/Brest), a także zaprezentowali obszary w jakich chcieliby współpracę nawiązać. Wystąpienia gości z zagranicy miały też na celu zachęcić studentów naszego Wydziału do odbycia staży naukowych w Jenie, Oulu i Breście. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały badania prowadzone w poszczególnych Katedrach Wydziału Chemii UŁ.
  • Marcin Palusiak (Katedra Chemii Fizycznej)
  • Grzegorz Celichowski (Katedra Technologii i Chemii Materiałów)
  • Marcin Jasiński (Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej)
  • Damian Plażuk (Katedra Chemii Organicznej)
  • Kamila Borowczyk (Katedra Chemii Środowiska)
  • Sławomir Domagała (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)
W spotkaniu udział wzięła również Pani Weronika Ćmielewska z Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. Dyskutowano na temat wspólnych przedsięwzięć naukowych, a także możliwości wymiany studentów jak i wykładowców w ramach podpisanych umów Erasmus + pomiędzy reprezentowanymi ośrodkami. Po południu uczestnicy workshopu mieli okazję zapoznać się z historycznym dziedzictwem naszego miasta, zwiedzili między innymi Muzeum Fabryki oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi.
Zdjęcia ze spotkania.
28 marca 2018 r.
Wizyta Attachè Ambasady Francuskiej na Wydziale Chemii
W dniu 21.03.2018 r. na Wydziale Chemii gościliśmy dr Christophe Paoli, Attache ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej z Ambasady Francuskiej. W spotkaniu tym udział wzięli: Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Anna Zawisza prof. UŁ, dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ, dr hab. Stanisław Porwański oraz Antonina Sobczak z Konsulatu Honorowego Francji w Łodzi.
Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy z ośrodkami francuskimi w ramach umów bilateralnych, programów wymiany (Erasmus+, Polonium), a także współpracy nieformalnej. Historia współpracy Wydziału Chemii z uniwersytetami francuskimi jest bardzo długa, już w latach siedemdziesiątych podpisano pierwsze umowy bilateralne (UCLB, Lyon). Obecnie aktywną współpracę z uczelniami we Francji prowadzą głównie: Katedra Chemii Organicznej (UPMC, Paryż; ENSCM Montpellier; ENS, Cachan, Ecole Polytechnique, Palaiseau) oraz Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej (Universite de Pau, Universite-Nancy). Ponadto, studenci i pracownicy Wydziału Chemii mogą wyjeżdżać do szeregu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy w ramach programu Erasmus + (Brest, Montpellier, Paryż, Pau).
O pełnej sukcesów współpracy naszego Wydziału z ośrodkami francuskimi świadczą liczne wspólne publikacje naukowe, wyjazdy studentów na staże, a także starania o finansowanie badań (wspólne aplikacje grantowe). Dr Christophe Paoli przedstawił nowe możliwości rozwijania współpracy z uczelniami francuskimi, a także laboratoriami przemysłowymi we Francji. Wizyta attaché scientifique na Wydziale Chemii na pewno przyczyni się do dalszej owocnej współpracy Wydziału Chemii i francuskich ośrodków naukowych.
Więcej informacji na temat promowania i rozwoju wymiany naukowej między Francją i Polską na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/nauka
22 marca 2018 r.
Nowy Członek Rady Biznesu przy Wydziale Chemii
W ubiegłym tygodniu na Wydziale Chemii gościliśmy Prezesa Firmy Delia Cosmetics dr inż. Józefa Szmicha. W trakcie spotkania została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego a Firmą Delia Cosmetics.
W wydarzeniu tym udział wzięli Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekani: dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz dr Krzysztof Prawicki - Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami i Biznesem. Firma Delia Cosmetics jest firmą rodzinną działającą w województwie łódzkim, powstałą w 1998 roku. Obecnie produkuje szeroki wachlarz preparatów kosmetycznych należących zarówno do kosmetyki białej jak i kolorowej. Firma prowadzi także własne laboratorium gdzie opracowywane są nowe produkty.
Studenci Wydziału Chemii będą mieli możliwość odbycia praktyk w Delia Cosmetics w ramach programu "Staż na start" oraz innych wspólnych przedsięwzięć. Współpraca z Firmą Delia Cosmetics jak również z innymi firmami branży kosmetycznej jest niezwykle cenna dla naszego Wydziału. Należy podkreślić, że wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 roku wyniosła 16 mld zł co czyni Polskę szóstym rynkiem w Europie. Sukces polskiej branży kosmetycznej wynika między innymi z inwestycji w innowacyjność oraz kapitał ludzki, dlatego tak ważne jest kształcenie wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na dalszy intensywny rozwój tej dziedziny gospodarki. Więcej o firmie Delia Cosmetics na stronie: www.delia.pl
19 marca 2018 r.
"VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
W dniach 10-11 maja 2018 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Głównym celem VI ŁSDCh jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy. Poza tym ŁSDCh jest doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca szósta edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh. Mamy nadzieję, że VI ŁSDCh stanie się wydarzeniem, które warto zapamiętać i wpisać jego termin w swój kalendarz.
W tym roku będziemy gościć czterech wykładowców: prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ (Politechnika Łódzka), dr hab. Teobald Kupka, prof. UO (Uniwersytet Opolski), dr inż. Tomasz Tronina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr Łukasz Półtorak (Delft University of Technology).
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/
Zapraszamy również do odwiedzenia funpage'a na Facebooku: "VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
Serdecznie zapraszamy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowy plakat Sympozjum!
22 lutego 2018 r.
Profesor Grobelny uhonorowany w Singapurze prestiżowym medalem - IAAM Scientist Medal
Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny Kierownik Katedry Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii UŁ, został uhonorowany prestiżowym "IAAM Scientist Medal" roku 2018 za "godne uwagi i wyjątkowe badania" w dziedzinie zaawansowanych materiałów i technologii. Medal został przyznany przez International Association of Advanced Materials, organizację skupiającą około 55 tys. naukowców z całego świata.
Wyróżnienie zostało wręczone przez Prezydenta w/w organizacji, profesora Kobayashi z Japonii, podczas Advanced Materials World Congress, 5 lutego 2018 roku w Singapurze.
21 lutego 2018 r.
II Etap 64. Olimpiady Chemicznej
W dniach 26 oraz 27 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 64. Olimpiady Chemicznej. W tym etapie wzięło udział 40 uczniów szkół okręgu łódzkiego, obejmującego prawie całe terytorium województwa łódzkiego oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Tradycyjnie najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Do tego etapu zakwalifikowało się 15 uczniów tego Liceum. 11 osób reprezentowało Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, zaś 7 uczniów VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia. Po jednym uczestniku zakwalifikowało się z sześciu innych szkół ponadgimnazjalnych. Były to: III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, I LO im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Radomsku, III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu. Najmłodszy uczestnik reprezentował Społeczną Szkołę Podstawową im. Ewarsyta Estkowskiego w Łodzi.
Zawody drugiego etapu Olimpiady Chemicznej składają się z dwóch części i trwają dwa dni. Pierwszego dnia należało w ciągu 5 godzin rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego, w części laboratoryjnej, trzeba było przeprowadzić analizę jakościową 16 substancji, w tym 7 mieszanin oraz 4 wskaźników - związków organicznych. Na wykonanie analiz przeznaczone były 4 godziny. Treść zadań wraz z rozwiązaniami zainteresowani mogą znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane w środę, 21 lutego, po zebraniu Komitetu Głównego Olimpiady. Najlepsi zawodnicy drugiego etapu Olimpiady będą uczestniczyć w zawodach III etapu, które odbędą się 23 oraz 24 marca na Wydziałach Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Z kolei najlepsi na zawodach III-go etapu będą reprezentować nasz kraj na jubileuszowej 50. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, która odbędzie się od 19 do 29 lipca tego roku w Pradze oraz Bratysławie https://50icho.eu/.
Zobacz zdjęcia z II etapu Olimpiady
1 lutego 2018 r.
Najlepsze prace magisterskie UŁ 2017 nagrodzone
Dziesięć najlepszych prac magisterskich, które powstały w ubiegłym roku w Uniwersytecie Łódzkim, zostało nagrodzonych podczas Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs na najlepsze prace został zorganizowany po raz trzeci.
24 stycznia w Pałacu Biedermanna zebrali się przedstawiciele władz UŁ i wydziałów, z których pochodzą laureaci. Laureatom towarzyszyli ich promotorzy naukowi. Co roku organizatorzy konkursu wybierają najlepsze prace magisterskie spośród kilkuset zgłoszeń.
Z naszego Wydziału nagrodę otrzymał mgr Marcin Podrażka za pracę pt. "Chromatograficzne oznaczenie aflatoksyn w ekstraktach z owoców i warzyw". Promotorem pracy był dr Dominik Szczukocki, a opiekunem dr Barbara Krawczyk. Praca częściowo wykonywana była w Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii w kopromotorstwie z doc. dr. Mojcą Bavcon Kralj.
Czytaj więcej informacji o konkursie. Zobacz zdjęcia z Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy sukcesów zawodowych!
26 stycznia 2018 r.
InterMedChem
Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum InterChemMed (Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni) zrzeszające Wydział Chemii UŁ, Wydział Chemiczny PŁ, Wydział Lekarski oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed w Łodzi otrzymało na swoją działalność z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5 milionów złotych.
Porozumienie w sprawie współpracy podpisali w poniedziałek (15.01.2018) Rektorzy łódzkich szkół wyższych - prof. Antoni Różalski, prof. Sławomir Wiak oraz prof. Radzisław Kordek. W uroczystości wzięli również udział Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ.
W ramach InterMedChem będą realizowane prace doktorskie pod opieką promotora i promotora pomocniczego wywodzących się z dwóch różnych uczelni. Studia ruszą w październiku 2018 i potrwają 4 lata. Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Otrzymane środki finansowe umożliwią też młodym naukowcom prezentację wyników na prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Czytaj więcej!
17 stycznia 2018 r.