Historia Wydziału Chemii - rok 2017

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia"
W dniu 11 grudnia w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się Pan Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej Wydziału Chemii UŁ.
Profesor Mlostoń został wyróżniony nagrodą za całokształt dorobku naukowego, na który składa się kilkaset publikacji powstałych w czasie 40 lat pracy na UŁ.
Laureatowi Serdecznie Gratulujemy!!!
17 grudnia 2017 r.
Nagroda w konkursie "Ekologiczny magister i doktor" dla absolwentki naszego Wydziału
W dniu 30 listopada 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w IV edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska. Wybrano 3 najlepsze rozprawy doktorskie i 5 prac magisterskich. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się Pani mgr Ewelina Wojciechowska. Nagroda została przyznana za pracę magisterską pt. "Optymalizacja metody ekstrakcji hormonów steroidowych z matrycy wodnej", wykonaną w Pracowni Zagrożeń Środowiska, Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, promotorem pracy był dr Dominik Szczukocki, a opiekunem mgr Karolina Czarny.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
13 grudnia 2017 r.
Gala Absolwentów
W dniu 9 grudnia 2017 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. W uroczystości wzięli także udział, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ i przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów dr hab. Magdalena Małecka. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowania złożyła mgr Agata Bąńczyk. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Grażyny Chwatko pt. "Chemiczne dodatki do żywności - dobrodziejstwo czy zagrożenie?".
Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za Chlubne Studia Pani mgr Agacie Bąńczyk, mgr Kamili Morawskiej i mgr Paulinie Pawlik. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie po raz pierwszy nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Katarzyna Urbaniak). "Złote Kolby" to ogromne wyróżnienie, które stanowi wyraz uznania samych studentów.
WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Więcej o nominacjach
Nominowani w tegorocznej edycji "Złotych Kolb" zostali wybrani przez studentów kończących studia licencjackie i magisterskie. Głosowanie odbyło się na drodze ankiety, w której każdy student mógł podać imię i nazwisko prowadzącego w pięciu kategoriach. Po zliczeniu wszystkich głosów, wiadomo było, kto w tym roku stanie na podium. Następnym krokiem było dotarcie do nominowanych i poinformowanie ich o tym szczególnym wyróżnieniu. Wielu z nauczycieli akademickich nie kryło zaskoczenia, ale i radości, że studenci docenili ich pracę. Nominowani zostali poproszeni o napisanie krótkiej wypowiedzi o charakterze humorystycznym, która miała zostać zaprezentowana na Gali Absolwentów. Niektórzy z nauczycieli wykazali się ogromną kreatywnością: dr Sylwia Smarzewska zrobiła komiks, prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak napisała utwór poetycki, a dr Mariola Tkaczyk stworzyła ciekawą zależność poziomu geniuszu od trudności zaliczenia, co zobrazowała wykresem. Nie zabrakło wypowiedzi pełnych wzruszeń i podziękowań. Całość stworzyła obraz obustronnej sympatii studentów i nauczycieli akademickich.

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
Lista osób nominowanych i przyznanych nagród
Najciekawiej prowadzone zajęcia
I miejsce - dr Sylwia Smarzewska
II miejsce - dr Adam Buczkowski
III miejsce - dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, i dr Mieczysław Płotka
Najlepszy kontakt ze studentami
I miejsce - dr Lech Leszczyński
II miejsce - dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ
III miejsce - dr Bożena Chmielewska-Bojarska
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - prof. Małgorzata Jóźwiak
III miejsce - dr Adam Bieniek
Najlepsze poczucie humoru
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr Dariusz Waliszewski
III miejsce - dr Emilia Obijalska
Najlepszy z najlepszych - the best of the best
I miejsce - dr Katarzyna Urbaniak
II miejsce - dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ
III miejsce - dr Lech Leszczyński
12 grudnia 2017 r.
Prof. Grzegorz Mlostoń uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu 'Institutspartnerschaft'
Znana Fundacja im. Aleksandra Humboldta, działająca na terenie Niemiec od roku 1953, oferuje dla swoich byłych stypendystów, specjalny program zatytułowany 'Institutspartnerschaft' (Partnerstwo instytutów). Polega on na finansowaniu wspólnych projektów badawczych przygotowanych przez byłego stypendystę Fundacji pracującego poza terenem Niemiec oraz współpracującego z nim naukowca pracującego w Niemczech.
Przed kilkoma dniami ogłoszono wyniki najnowszego konkursu, w którym m.in. przyznano finansowanie dla projektu 'Ferrocenyl Functionalized Thioketones as Versatile Building Blocks for Coordination, Organic, and Bioorganometallic Chemistry', złożonego przez prof. Grzegorza Mlostonia (Wydział Chemii UŁ) i prof. Wolfganga Weiganda z Uniwersytetu F. Schillera w Jenie (Institute of Inorganic & Analytical Chemistry). Projekt będzie realizowany w obydwu zespołach, w latach 2018-2020. Przewiduje on nie tylko prowadzenie wspólnych badań, lecz także organizację seminariów i konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i przygotowaniu wspólnych publikacji. Prof. Grzegorz Mlostoń, jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta odbywał w latach 1983-1985 staż podoktorski w Uniwersytecie im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. Będzie to pierwszy projekt realizowany w ramach programu 'Institutspartnerschaft' w Uniwersytecie Łódzkim.
29 listopada 2017 r.
Obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
W dniu 23 listopada Pani Prodziekan ds. Współpracy z Zagranica i Rozwoju Wydziału dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr Piotr Zagórski wzięli udział w obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie k/Konina. Przedstawiciele Wydziału Chemii udali się do Zagórowa na zaproszenie Pani Dyrektor Małgorzaty Iwanickiej. W trakcie uroczystości Pani Prodziekan Bogna Rudolf odczytała list od Pani Dziekan Wydziału Chemii Prof. Sławomiry Skrzypek i podkreśliła dotychczasowe wspólne działania dotyczące popularyzacji chemii jako dyscypliny nauk ścisłych. Pani Prodziekan wyraziła także nadzieję na dalszą współpracę związaną między innymi z organizacją obozów naukowych dla studentów Wydziału Chemii w Zagórowie. Dr Piotr M. Zagórski wygłosił referat na temat "Polscy naukowcy - tak mało znani w Ojczyźnie". W swoim wystąpieniu dr Piotr Zagórski przedstawił sylwetki oraz osiągnięcia naukowe naszych wybitnych rodaków min. Prof. Jana Czochralskiego, Prof. Ignacego Mościckiego, Prof. Stanisława Kostaneckiego, których działania pozwoliły na rozwój różnych dziedzin nauki takich jak chemia i fizyka. W dalszej części uroczystości Pani Prodziekan Bogna Rudolf oraz Pan dr Piotr Zagórski zostali uhonorowani Medalem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
Zdjęcia oraz więcej informacji o uroczystości na stronie szkoły!
28 listopada 2017 r.
"Erasmus Caffe 2017"
W dniu 24 listopada 2017 roku na naszym Wydziale odbyło się spotkanie "Erasmus Caffe" promujące wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ zorganizowane przez studentów z ESN UŁ (Erasmus Student Network), International Students Office - University of Lodz, a także Zespół ds. mobilności studentów (dr M. Brycht, dr J. Skiba, dr B. Pasternak, dr D. Guziejewski) oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii ds. Programu Erasmus dr hab. Bognę Rudolf prof. UŁ. W trakcie spotkania studenci i doktoranci z naszego Wydziału mieli możliwość poznania osób, które w ramach programu Erasmus+ przyjechały studiować na Uniwersytecie Łódzkim z zagranicy (Rosja, Turcja, Włochy, Boliwia) oraz studentów UŁ, którzy właśnie wrócili ze swojego "wyjazdu życia" do obcego kraju (Niemcy, Włochy, Finlandia). Uczestnicy "Erasmus Caffe" przy kawie i ciastkach mieli okazję porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach oraz możliwościach związanych z wyjazdem na studia i praktyki za granicę. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu promującym wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w dniu 08.12.2017 (godz. 10, Sala Rady Wydziału (1-020)), na którym Pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą przybliżą zasady i procedury rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki do ośrodków zagranicznych, z którymi nasz Wydział ma podpisaną umowę Erasmus+.
Zobacz zdjęcia ze spotkania!
26 listopada 2017 r.
Szlachetna Paczka Wydziału Chemii - edycja 2017
Staje się już tradycją, że na naszym Wydziale organizowana jest zbiórka dla rodzin w potrzebie związana z akcją charytatywną "Szlachetna Paczka" (https://www.szlachetnapaczka.pl).
Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu wszystkich pracowników, doktorantów i studentów!
Szczegółowe informacje na temat paczek można znaleźć TUTAJ!

20 listopada 2017 r.
Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna

W dniu 23 października 2017 odbyła się na pierwsza polsko-ukraińska Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna organizowana przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Technologie Wiedza Kompetencje to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Projekt tworzony jest w Polsce i na Ukrainie w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego ze szkołami średnimi obu państw. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Prof. zw. dr hab. Paweł Maślanka, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Prof. nadzw. dr hab. Bogna Rudolf, Prodziekan Wydziału Chemii ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału, Dr Anna Sibińska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Koordynator TWK w Polsce, Dr Beata Pasternak, Wydział Chemii, Koordynator TWK w Polsce oraz Krzysztof Kalita, Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód, Koordynator TWK na Ukrainie. Gościem specjalnym konferencji był Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cieślak, Prorektor ds studenckich.
Uczniowie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w wykładach i warsztatach z zakresu chemii, fizyki i informatyki, których celem było zachęcenie młodych ludzi do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Wśród wykładowców byli zarówno naukowcy - pracownicy obu zaangażowanych wydziałów: prof. Paweł Maślanka, prof. nadzw. dr hab. Robert Zakrzewski jak i praktycy - przedstawiciele biznesu: dr Tomasz Gendek, firma Theta, Doradztwo Techniczne; dr inż. Michał Krupiński PAN, ADAMED; Olena Stukanowa, MICROSOFT; Przemysław Zakrzewski, ABB. Do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzki zachęcała również Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z zagranicą UŁ.
oraz dr Paweł Barczyński z Centrum Nauki i Techniki EC1. W ramach konferencji odbyły się warsztaty, w trakcie których uczniowie mieli okazję zapoznać się z praktycznymi zajęciami, które oferują studentom Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Na Wydziale Chemii warsztaty poprowadzili dr Katarzyna Urbaniak, dr Paweł Urbaniak, dr Anna Wrona-Piotrowicz, mgr Ewa Stronka-Lewkowska zaś opiekunami grup byli studenci: Katarzyna Tolok, Anton Worożejkin oraz doktoranci: mgr Daria Lizińska, mgr Marzena Witalewska i mgr Karolina Chrabąszcz.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie! (Galeria zdjęć)
27 paźdxiernik 2017 r.
Uroczystości obchodów 10-lecia samodzielnego Wydziału Chemii
W sobotę 14 października 2017 r. w gmachu przy ulicy Tamka 12 odbyły się główne uroczystości obchodów 10-lecia samodzielnego Wydziału Chemii UŁ. Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia historii Wydziału Chemii, która rozpoczęła się już w 1945 r. wraz z utworzeniem Uniwersytetu Łódzkiego. W tym czasie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UŁ działały cztery zakłady zajmujące się chemią. Później w wyniku różnych zmian strukturalnych nauki chemiczne były reprezentowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziale Fizyki i Chemii. Od 1 października 2007 Wydział Chemii funkcjonuje jako samodzielny wydział Uniwersytetu Łódzkiego. W obchodach jubileuszowych wzięli udział: Rektor UŁ Prof. dr hab. Antoni Różalski, Dziekani obecnej i poprzednich kadencji.
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogna Rudolf, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Rafał Głowacki Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych,
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski, Prodziekan ds. Studenckich i Jakości kształcenia
 • Prof. dr hab. Henryk Piekarski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2002-2005 i 2005-2008, Dziekan Wydziału Fizyki i Chemii UŁ w latach 1999-2002, Prodziekan Wydziału Fizyki i Chemii UŁ w latach 1996-1999
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogusław Kryczka, Prodziekan Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii 1996-2002 Dziekan Wydziału Fizyki i Chemii 2002-2007, Dziekan Wydziału Chemii w latach 2007-2012
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Prodziekan Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii 1993-1996, Dziekan Wydziału Chemii w latach 2012-2016
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Grzegorz Andrijewski, Prodziekan ds. naukowych i ogólnych w latach 2007-2012, Prodziekan ds. studenckich w latach 2012-2016
 • Dr Adam Bieniek, Prodziekan ds. studenckich w latach 2007-2012
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Jarosław Grobelny, Prodziekan ds. naukowych i ogólnych Wydziału Chemii w latach 2012-2016
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście honorowi:
 • wybitny absolwent naszego Wydziału Prof. dr hab. Zbigniew Galus, długoletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity chemik, twórca polskiej szkoły elektroanalizy,
 • Prof. dr hab. Maria Turowska, długoletni pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej na WCh UŁ, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów (między innymi prof. Galusa)
 • Prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska, długoletni pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, absolwentka naszego Wydziału, żona prof. Romualda Skowrońskiego, fundatorka nagrody za najlepszą pracę magisterską jego imienia,
 • Senator RP Ryszard Bonisławski - senator VIII i IX kadencji Sejmu RP, przewodnik turystyczny po Łodzi i regionie łódzkim.
Obecni byli dziekani, prodziekani wydziałów chemicznych, dyrektorzy partnerskich jednostek naukowych z całej Polski.
 • Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz , Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego w Białymstoku
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Makowski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Dr hab. Beata Brożek-Płuska, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Dr hab. Piotr Borowski, Prodziekan ds. Ogólnych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Arkadiusz Chworoś, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ciesielski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Jolanta Kochana, Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Uroczystość uświetnili również dziekani innych wydziałów UŁ oraz ich przedstawiciele.
 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ
 • Prof. dr hab. Paweł Maślanka, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Marek Gensler, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • Dr Michał Lachman, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Filologicznego UŁ
 • Dr hab. Mariusz Sokołowicz, Prodziekan ds. projektów i toku studiów, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Nie zabrakło również członków Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ.
 • Tomasz Gendek, Właściciel i Dyrektor THETA-Doradztwo Techniczne
 • Grzegorz Strączyński, Dyrektor LECO Polska Sp. z o.o.
 • Leszek Margielewski, Współwłaściciel, Lubrina
 • Przemysław Pilaszek, Prezes Zarządu, Trimen
W uroczystości wzięli także udział pracownicy, absolwenci i studenci Wydziału Chemii UŁ. Obchody 10-lecia rozpoczęły się od krótkiego przemówienia Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. nadzw. dr hab. Sławomiry Skrzypek dotyczącego zarówno historii jak i dnia dzisiejszego "szacownego jubilata" tj. Wydziału Chemii UŁ. Następnie głos zabrał Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski. W kolejnej części spotkania były Dziekan (kadencje 2002-2007 i 2007-2012) Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kryczka przedstawił historię Wydziału Chemii. Swoje wspomnienia z czasu studiów oraz pracy na kierunku chemicznym UŁ przybliżyli zebranym Prof. Zbigniew Galus i Prof. Maria Turowska. Uroczystości zakończył niezwykle ciekawy Wykład o Łodzi senatora Ryszarda Bonisławskiego. Uroczystość obchodów 10-lecia Wydziału Chemii UŁ była połączona ze Zjazdem Absolwentów. Absolwenci uczestniczący w Zjeździe po głównych uroczystościach zwiedzili budynek Wydziału Chemii przy ul. Narutowicza 68, a następnie wzięli udział w Spotkaniu Koleżeńskim w gmachu Wydziału Chemii (Tamka 12). (Zdjęcia z uroczystości i spotkania koleżeńskiego)
19 października 2017 r.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń otrzymał finansowanie projektu w konkursie BEETHOVEN-2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Profesor Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze swym niemieckim partnerem, profesorem Peterem R. Schreinerem z Instytutu Chemii Organicznej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen otrzymał finansowanie w wysokości ponad 1.8 mln zł. na realizację projektu p.t. "3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywnością oraz nowe zastosowania w syntezie asymetrycznej". Połowa tej kwoty zostanie wykorzystana przez zespół łódzki.
Projekt obejmuje syntezę nowej generacji heterocyklicznych karbenów nukleofilowych modyfikowanych grupami alkoksylowymi; wśród nich, planuje się otrzymanie wielu pochodnych w formie enancjomerycznie czystej. Karbeny nukleofilowe (NHC) zostały odkryte stosunkowo niedawno; od samego początku są intensywnie badane, co zaowocowało ich zastosowaniem w wielu gałęziach przemysłu oraz w nauce podstawowej, do ustaleń związanych z budową związków chemicznych o dużym znaczeniu dla rozwoju chemii strukturalnej. Karbeny nukleofilowe znajdują zastosowanie zarówno w reakcjach katalizowanych związkami metaloorganicznymi jak i w organokatalizie. Szczególne znaczenie mają ich kompleksy z metalami przejściowymi, głównie palladem i rutenem, co jest szeroko wykorzystywane w reakcjach krzyżowego sprzęgania oraz metatezie olefin.
Badania w dziedzinie karbenów nukleofilowych, zaprojektowane przez zespół prof. G. Mlostonia, mają na celu zarówno rozwinięcie metod ich syntezy jak i zbadanie możliwości praktycznego wykorzystania jako tzw. "niezwykłych/wyjątkowych cząsteczek" (exceptional molecules). Głównymi obiektami badań będą pochodne imidazolu (również jego N-tlenki) otrzymywane metodami rozwijanymi w UŁ od kilkudziesięciu lat i zapoczątkowanymi pracami prof. W. E. Hahna.
Panie Profesorze! Drogi Kolego Grzegorzu! Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji Projektu.
XXIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
W dniach 22-24 września 2017 roku odbyła się na naszym Wydziale, XXIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Tematyką tegorocznego spotkania pasjonatów edukacji było diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania. Obrady odbywały się w pięciu sekcjach tematycznych, zorganizowano także cztery panele dyskusyjne:
 1. Jak zapewnić równowagę funkcji rozwojowej (naturalnej) oceniania szkolnego i jego funkcji ewaluacyjnej (regulacyjnej)?
 2. Czy student i uczeń mogą być analitykami wyników sprawdzania osiągnięć i twórcami zadań?
 3. Jak wykorzystywać centrum nauki, park nauki, muzeum, zoo, ogród botaniczny itp. w budowaniu otwartej szkoły?
 4. Jaki wpływ może mieć kształcenie ogólne na kształcenie zawodowe i kształcenie zawodowe na kształcenie ogólne w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych i oceniania osiągnięć uczniów?
Ponadto, zorganizowane zostały również zajęcia praktyczne w formie 9 spotkań warsztatowych, spośród których dwa prowadzone były przez pracowników naszego Wydziału. Warsztaty pt: "Codzienna chemia w niecodziennym życiu" prowadził dr Paweł Urbaniak, zaś pokaz doświadczeń adresowanych do najmłodszego pokolenia pt: "Przedszkolak bawi się chemią" - stworzyła i poprowadziła mgr Ewa Stronka-Lewkowska. Dr hab. Robert Zakrzewski, prodziekan naszego Wydziału ds. dydaktycznych zasiadał w Komitecie Naukowym Konferencji, był również przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego oraz prowadził panel dyskusyjny pt: "Czy student i uczeń mogą być analitykami wyników sprawdzania osiągnięć i twórcami zadań?" Z pewnością szczególnym wydarzeniem intelektualnym Konferencji był referat prof. dr hab. Bolesława Niemierko pod tytułem "Ocenianie naturalne umiejętności praktycznych", referat w warstwie myślowej nieprosty i zmuszający do refleksji. Niech więc maleńki fragment odczytu Profesora stanie się podsumowaniem obrad Konferencji, te dwa zdania, które najdobitniej obrazują jej wagę i znaczenie. We wstępie swego referatu, profesor Niemierko napisał: "Ocenianie osiągnięć uczniów bywa przedmiotem ostrych napięć w klasie szkolnej i w mediach oraz solidnych studiów w instytucjach naukowych. Zdaję sobie sprawę z trudności uporządkowania tego pola w czytelny i użyteczny sposób, ale sądzę, że to jest możliwe."
5 października 2017 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 29 września 2017 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, która zgromadziła liczną grupę studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału. W uroczystości wzięli udział Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Dr hab. Arkadiusz Chworoś, z-ca Dyrektora, CBMiM, PAN, Dr Tomasz Kłos, Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz Pani Profesor Aleksandra Skowrońska fundatorka medalu i nagrody im. prof. Romualda Skowrońskiego. Gościem specjalnym uroczystości był Dr hab. Tomasz Pospieszny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił wykład inauguracyjny.
Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W swoim wystąpieniu podkreśliła sukcesy pracowników Wydziału w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe (MAESTRO, OPUS, SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA) oraz działalność dydaktyczną (InterChemMed, "Staż na start"). W dalszej części uroczystości medal oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii w roku akademickim 2015/16 zdobyte w konkursie im. prof. Romualda Skowrońskiego wręczyła prof. Aleksandra Skowrońska. Laureatką nagrody w bieżącym roku jest mgr Małgorzata Jeske, która niestety nie mogła uczestniczyć w uroczystości, w jej imieniu nagrodę oraz medal odebrał promotor nagrodzonej pracy magisterskiej Pan Profesor Grzegorz Mlostoń. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrał Prodziekan ds. studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ. Indeksy studentom pierwszego roku Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii wręczyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie przewodniczącej Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii mgr Marty Głodek. Wykład inauguracyjny pt. "Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot - Curie" wygłosił dr hab. Tomasz Pośpieszny - pracownik naukowy Wydziału Chemii UAM ale również autor serii książek o kobietach, które szczególnie zasłużyły się w nauce (Maria Skłodowska-Curie, Lise Meitner, Irena Joliot-Curie). Na koniec Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ zaprosiła wszystkich zebranych na Jubileusz Dziesięciolecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, który odbędzie się 14 października 2017 roku.

Zobacz zdjęcia z uroczystości.
3 października 2017 r.
Pokazy chemiczne w gminie Sławno


W niedzielę, 3 września 2017 roku w ramach dożynek w gminie Sławno (powiat opoczyński, woj. łódzkie) pracownicy Wydziału Chemii - dr hab., prof. UŁ Konrad Kowalski, dr Rafał Karpowicz i dr Paweł Tokarz wykonali kilka serii pokazów chemicznych.
Pokazy były elementem naukowo-dydaktycznej części imprezy i zgromadziły znaczną widownię, przyczyniając się do propagowania chemii, jako interesującej dziedziny wiedzy. Jednocześnie obecność przedstawicieli lokalnego biznesu oraz władz gminnych i samorządowych sprzyjała nawiązaniu pozytywnych relacji między naszym Wydziałem a ww. podmiotami. Odwiedzający nasze stoisko otrzymali także gadżety, przekazane przez Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, zachęcające do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Chemii UŁ.
Pokazy zorganizowane zostały na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi "PHACOPS" i jednocześnie pracownika Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie, Pana dra Błażeja Błażejowskiego.


12 września 2017 r.
XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
W dniach 15-17 czerwca w Dobieszkowie k. Łodzi odbyła się kolejna, XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii pod hasłem "Warto wiedzieć więcej". Podczas jej trwania, uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku niezmiernie ciekawych wykładów plenarnych. A były to wykłady o bardzo różnorodnej tematyce, np.: "Chemia i światło - Od reakcji fotochemicznych do diagnostyki medycznej" wygłoszony przez dr hab. prof. UŁ Damiana Plażuka z naszego Wydziału,
"Podstawa programowa dla nowej Szkoły Podstawowej", wygłoszony przez mgr Witolda Anusiaka z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
"Podręcznik w świetle nowej podstawy programowej", wygłoszony przez prof. dr hab. Hannę Gulińską z UAM w Poznaniu,
"Mój sposób na pracę z uczniem zdolnym", wygłoszony przez mgr Krzysztofa Kuśmierczyka z V LO w Warszawie oraz "Szkolny eksperyment chemiczny", wygłoszony przez dr inż. Justynę Staluszkę z I LO w Łodzi.
Ponadto, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, którego temat budził duże emocje: "Nowa Podstawa Programowa: ewolucja, rewolucja czy regres?" Mogli również wziąć udział w warsztatach, czyli zajęciach praktycznych, które prowadzone były m.in. przez pracowników naszego Wydziału: "Przedszkolak bawi się chemią" (prowadzone przez mgr Ewę Stronka-Lewkowską) i "Jak zobaczyć niewidzialne - ustalenie struktury związków metodami spektroskopowymi", które prowadziła dr Emilia Obijalska. Oprócz wymienionych, organizatorzy oferowali jeszcze i inne warsztaty: "Nowe możliwości wykorzystania zapachów w doświadczeniach przyrodniczych", "Zielona chemia" oraz "Z małą skalą za pan brat już od wielu lat".
Było to krótkie, ale bogate w wydarzenia spotkanie ludzi pasjonujących się Sztuką, jaką jest Nauczanie Chemii.
Zdjęcia dokumentujące wydarzenia XVII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii znajdą Państwo pod adresem: http://dydaktyka.ptchem.pl/18szpdch-fotogaleria.
9 lipca 2017 r.
Spotkanie Rady Biznesu Wydziału Chemii UŁ
W dniu 12 czerwca 2017 roku w sali Rady Wydziału Chemii UŁ odbyło się robocze spotkanie Rady Biznesu WCh UŁ. W posiedzeniu uczestniczyli goście -członkowie Rady Biznesu:
Tomasz Gendek właściciel THETA Doradztwo Techniczne
Sławomir Witkowski prezes WITKO Sp. z o.o.
Przemysław Pilaszek prezes TriMen Chemicals S.A.
Andrzej Reszka dyrektor generalny SHIM-POL
Piotr Mikuła dyrektor handlowy Wytwórni Preparatów ZOOLEK
Ferdynand Gacki dyrektor zakładu Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Piotra Jakieła dyrektora Perlan Technologies Polska reprezentował Hubert Kowalczyk (nasz absolwent), a w imieniu Włodzimierza Borkowskiego, prezesa zarządu Sannprofi Sp. z o.o. przybyła Karolina Szymczak. Reprezentacja "gospodarzy" tym razem była mniej liczna ale nie mniej elokwentna.
Nasz Wydział reprezentowali: Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Prodziekan dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, pełnomocnik dziekana ds. promocji dr Lech Leszczyński oraz pełnomocnik dziekana ds. biznesu dr Krzysztof Prawicki.
Gościem specjalnym była dr inż. Agnieszka Bulska, broker innowacji z Centrum Transferu Technologii UŁ, która prezentowała możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych na styku nauka-biznes.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia gościom nowopowstałej galerii Rady Biznesu prezentującej znaki firmowe członków Rady Biznesu. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja zogniskowana wokół dwóch grup tematycznych: zwiększenia roli praktycznego kształcenia studentów w kontakcie z biznesem oraz współpracy technologicznej uczelni z przedsiębiorstwami, wspieranej finansowaniem zewnętrznym. Materiały drukowane do tego tematu przygotowała Fundacja UŁ Centrum Innowacji -Akcelerator Technologii.

10 czerwca 2017 r.
Xth International Mini-Symposium -Current Problems in Organic Chemistry 'Selenium containing compounds on the borderline of chemistry, biology, and medicine'
W dniu 25 maja 2017r. na Wydziale Chemii odbyło się doroczne Mimi-sympozjum. Zorganizowane po raz dziesiąty spotkanie naukowców z wybranych dziedzin nauk przyrodniczych miało w tym roku charakter interdyscyplinarny z pogranicza chemii, biologii oraz medycyny.
Inspiracją do zorganizowania tegorocznego sympozjum związanego tematycznie z selenem była dwusetna rocznica odkrycia tego pierwiastka przez Berzeliusa, przypadająca na rok 2017. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie chemii heteroatomowej, obejmującej także związki selenoorganiczne. Zaprezentowano osiągnięcia zaproszonych gości w zakresie badań nad wykorzystaniem w syntezie organicznej związków selenu oraz ich zastosowaniem w biologii, medycynie i naukach pokrewnych.
Program sympozjum obejmował wykłady dziewięciu zaproszonych gości, w tym czterech naukowców z uczelni krajowych (w Toruniu, we Wrocławiu, w Łodzi) oraz pięciu naukowców zagranicznych z Uniwersytetów we Włoszech, Niemczech i Finlandii. Uczestnikami konferencji byli także pracownicy naukowi UŁ.
Ponadto, w sesji przedpołudniowej, po raz pierwszy jako imprezę towarzyszącą, zorganizowano spotkanie młodych naukowców pod hasłem 'Young Chemists Workshop on Heteroatom Chemistry', w którym wzięło udział dwunastu młodych chemików z kraju i z zagranicy. Przewodniczący Prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz Dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum. Sponsorami tegorocznego sympozjum były PAN, PTChem o/Łódź oraz firmy Alchem, Trimen oraz Witko.
Zobacz zdjęcia z sympozjum.
10 czerwca 2017 r.
I Wieczór Naukowców w Korczaku.
W piątek 2 czerwca b.r. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu po raz pierwszy zorganizowało "Wieczór Naukowców". Są to warsztaty naukowe kierowane do młodzieży szkół Wielunia i jego okolic.Podobnie jak odbywające się dwa tygodnie wcześniej radomszczańskie "Experymentarium" zostały poprowadzone przez pracowników dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego - naszego, czyli Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Aby umożliwić udział w nich jak najszerszej liczbie uczestników, "Wieczór Naukowców" zgodnie ze swoją nazwą odbył się w późnych popołudniowych oraz wieczornych godzinach.
W trakcie zajęć z chemii, uczniowie mieli możliwość zbadania składu chemicznego wody pobranej z pobliskiej studni oraz samodzielnego wykonania kilku innych, względnie prostych doświadczeń chemicznych. Dla wielu spośród uczestników, był to pierwszy kontakt z samodzielnie wykonanym eksperymentem. Przeprowadzone wyjazdowe warsztaty wpisują się w ciąg zajęć prowadzonych przez pracowników naszego wydziału we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu, w ramach patronatu, który w bieżącym roku objęliśmy nad tą szkołą.

10 czerwca 2017 r.
Turniej Siatkówki o Puchar Dziekana z okazji 10-lecia Wydziału Chemii UŁ
W dniu 12 maja 2017 r. został rozegrany Turniej Siatkówki o Puchar Dziekana z okazji 10-lecia Wydziału Chemii UŁ. Do rywalizacji na parkiecie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Styrskiej 20/24 zgłosiły się mieszane reprezentacje studentów I roku chemii, doktorantów i pracowników WCh. Grano systemem każdy z każdym, do dwóch wygranych setów (do 15 pkt.). Świetną zabawę siatkarską w uniwersyteckiej hali sportowej uświetnili swoją obecnością dziekani Wydziału, cały skład dziekanatu i studenci, w przeważającej liczbie I roku.
Zwycięzcami została ekipa pracowników, która po dość łatwym zwycięstwie nad doktorantami musiała pokazać już juwenaliową formę, by pokonać najmłodszych uczestników gier (np. po wyrównanej walce w pierwszym secie było 16:14).
Najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP) został wybrany przez organizatorów prof. Jarosław Grobelny, a zawodniczką studentka I roku Magdalena Minkowicz. Nagroda specjalna powędrowała do doktorantki Karoliny Sipy za poświęcenie i nieprawdopodobne zdolności gimnastyczne zaprezentowane na parkiecie.
Dziękujemy koleżankom z biura AZS Łódź za pomoc w organizacji imprezy. Zobacz wyniki meczów.
Zobacz zdjęcia z turnieju.
25 maja 2017 r.
V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii - podsumowanie
W dniach 11-12 maja 2017 na naszym Wydziale odbyło się V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii.
Konferencja zgromadziła ponad 190 uczestników prezentujących swoje osiągnięcia w formie posterów i komunikatów ustnych z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Uczestnikami konferencji byli doktoranci z ośrodków naukowych z całej Polski, jak również wykładowcy z czołowych polskich uczelni: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Adam Huczyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr inż. Waldemar Maniukiewicz (Politechnika Łódzka), dr hab. Marcin Jasiński (Uniwersytet Łódzki).
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w VI Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii w maju 2018 roku.
Zobacz zdjęcia z konferencji: komunikaty - dzień pierwszy, postery - dzień pierwszy, komunikaty i postery - dzień drugi.
Z powyższej witryny można pobrać zdjecia w wyższej rozdzielczości!
23 maja 2017 r.
Experymentarium w II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku
W piątek 19 maja b.r. już po raz drugi II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku zorganizowało "Experymentarium". Są to warsztaty naukowe kierowane do młodzieży szkół powiatu radomszczańskiego. Zostały one poprowadzone przez pracowników dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego - Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Aby umożliwić udział w nich jak najszerszej liczbie uczestników, "Eksperymentarium" odbyło się w późnych popołudniowych oraz wieczornych godzinach.
Zajęcia z chemii polegały na wykonaniu przez uczniów, pod okiem pracowników naszego wydziału, kilku doświadczeń chemicznych. Dla wielu był to pierwszy kontakt z samodzielnie wykonanym eksperymentem. Przeprowadzone wyjazdowe warsztaty to kolejny przykład bardzo dobrej, trwającej już czwarty rok współpracy Wydziału Chemii UŁ z II LO w Radomsku.

22 maja 2017 r.
Powiatowa Konferencja Ekologiczna "EkoEdukacja w Korczaku"
21 kwietnia 2017 roku odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu minikonferencja poświęcona zagadnieniom ekologicznym związanym z Wieluniem i jego okolicami. Wśród zaproszonych prelegentów reprezentujących Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu oraz Politechnikę Łódzką znaleźli się także przedstawiciele naszego wydziału: dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski oraz dr Paweł Urbaniak. W trakcie konferencji, obok referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, uczniowie II LO w Wieluniu zaprezentowali wyniki własnych, prowadzonych od jesieni ubiegłego roku, badań nad parametrami fizycznymi i chemicznymi wody rzeki Warty przepływającej przez Działoszyn oraz Krainę Wielkiego Łuku Warty. Konferencji towarzyszyły także inne ciekawe wydarzenia. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano grę miejską, oczywiście tematycznie związaną z ochroną środowiska. Uczniowie II Liceum pod opieką studentów I roku II stopnia kierunku nauczanie chemii oraz pani mgr Anny Fenyk wykonywali badania próbek wody dostarczanych przez mieszkańców Wielunia. Ważną jej częścią było rozdanie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ogłoszonych przez II Liceum konkursach ekologicznych.

27 kwietnia 2017 r.
Wyjazd do Berna "Śladami Profesora Stanisława Kostaneckiego"

W dniach 1-5 kwietnia odbył się wyjazd poświęcony pamięci prof. Stanisława Kostaneckiego wybitnego polskiego profesora chemii pracującego na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) w latach 1890-1910. Wyjazd zatytułowany "Śladami Profesora Stanisława Kostaneckiego" do Berna został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wyjazd ten był wspaniałą okazją do zobaczenia miejsca pracy Profesora Stanisława Kostaneckiego, który przez szereg lat piastował stanowisko dziekana w Instytucie Chemii Uniwersytetu Berneńskiego. W ramach wyjazdu odbyły się na Uniwersytecie w Bernie prezentacje poświęcone działalności profesora Kostaneckiego, które wygłosiły nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie Jolanta Zywert oraz Katarzyna Maciocha, a także dr Robert Gawkowski historyk z UW. Na koniec wykład promujący Wydział Chemii UŁ zaprezentowany został przez Panią Dziekan dr hab. Sławomirę Skrzypek, prof. UŁ. W trakcie podróży uczestnicy mieli okazję zwiedzić także inne miasta związane z prof. Stanisławem Kostaneckim jak np. Montreux gdzie prof. Kostanecki spędzał wakacje oraz Miluzę gdzie pracował w przemyśle farbiarskim. Nasz Wydział reprezentowali: Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Prodziekan dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr Piotr M. Zagórski.
O wyjeździe do Berna czytaj jeszcze na stronie - Twoja Słupca.pl i stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
12 kwietnia 2017 r.
Wyróżnienie Wydziału Chemii UMK dla prof. dr. hab. Grzegorza Mlostonia
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca b.r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość, podczas której w uznaniu całokształtu osiągnięć naukowych uhonorowano prof. dr. hab. Grzegorza Mlostonia. Prof. Mlostoń został tegorocznym laureatem "Wykładu im. Prof. Antoniego Basińskiego" - twórcy toruńskiej chemii i rektora UMK w latach 1952-1956. Wyróżnienie to przyznawane jest od 21 lat przez władze Wydziału Chemii UMK najwybitniejszym polskim chemikom. Integralną częścią spotkania było wygłoszenie przez Pana Profesora wykładu, zatytułowanego "Tioketony arylowe, hetarylowe i ferrocenylowe jako modele do badania mechanizmów reakcji oraz unikalne substraty do syntez chiralnych oraz achiralnych związków siarkoorganicznych". W uroczystości, obok małżonki Profesora, wzięli również udział pracownicy i doktoranci naszego Wydziału, w tym Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych dr. hab. Rafał Głowacki, prof. nadzw. UŁ.
31 marca 2017 r.
XVII FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI
Zapraszamy na imprezy XVII FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI, który odbędzie się w dniach od 3 do 10 kwietnia b.r. Na stronie http://www.festiwal.lodz.pl/ znajduje się program imprez festiwalowych. Szczególnie zapraszamy na imprezy organizowane na naszym Wydziale. W naszym przekonaniu wszystkie imprezy są bardzo interesujące i godne obejrzenia, ale chcemy zwrócić uwagę na te, które są skierowane do młodych miłośników chemii i mają charakter otwarty. W środę zaplanowane są dwa wykłady, które wygłoszą zaproszeni goście. Najpierw o godz. 12.00 pani dr Agnieszka Wilczewska (Uniwersytet w Białymstoku) opowie o "Chemicznych aspektach miłości", a następnie o 13.30 pan dr hab. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet Adama Mickiewicza) przybliży nam postać Marii Skłodowskiej-Curie na wykładzie zatytułowanym "Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie".
Następnie w czwartek zapraszamy o godzinie 12 na dyskusję panelową poświęconą życiu i osiągnięciom naukowym Marii Skłodowskiej-Curie. Moderatorem dyskusji będzie jak zwykle niezawodny pan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Tego samego dnia oraz w piątek będziemy gościć na zajęciach warsztatowych młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Warsztatami kieruje pani dr Anna Wypych-Stasiewicz.
Tradycyjnie największą imprezą festiwalową jest dwudniowy Piknik Naukowy, który odbędzie się na Rynku Manufaktury w sobotę 8 i w niedzielę 9 kwietnia w godzinach od 10.00 do 18.00. Na pikniku zaprezentują się przede wszystkim (ale nie tylko!) koła naukowe łódzkiego środowiska akademickiego, w tym działające na naszym wydziale Koło Naukowe Chemików. Planowane są pokazy ciekawych eksperymentów chemicznych. Serdecznie zapraszamy!
Imprezy festiwalowe Wydziału Chemii UŁ
28 marca 2017 r.
Konkurs matematyczny "Wyzwanie Matematyczne Kings" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
W niedziele 26 lutego członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego: Katarzyna Wojtala, Andrzej Krempiński, Marcin Podrażka i Maciej Ostrowski gościli na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci uświetnili organizację konkursu matematycznego "Wyzwanie Matematyczne Kings" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasi "kołowicze" starali się zarazić najmłodszych pasją do nauk ścisłych i pokazali kilka barwnych doświadczeń chemicznych, które oglądali uczestnicy konkursu oraz ich rodziny. Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

8 marca 2017 r.
Anna Wrona-Piotrowicz laureatką konkursu -Uniwersytet Młodego Odkrywcy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Wśród 65 projektów objętych dofinansowaniem znalazł się wniosek zgłoszony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego p.t."Na Tropie Odkryć - Kreatywni w Gimnazjum". Autorką zwycięskiego projektu jest dr Anna Wrona-Piotrowicz. Celem projektu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Projektem objętych zostanie 80-ciu uczniów (cztery grupy po dwadzieścia osób). Dzięki zajęciom prowadzonym na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Gimnazjaliści będą mogli zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią - miejscem prowadzenia badań naukowych. Zróżnicowana forma zajęć ma stanowić stymulację intelektualną uczniów. Zajęcia zostały podzielone na bloki tematyczne. W każdym bloku znalazły się wykłady interdyscyplinarne z elementami dyskusji i dopasowane do nich warsztaty eksperymentalne. Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych ma ułatwić Gimnazjalistom zrozumienie otaczającego ich świata. Każdy blok tematyczny omawia zagadnienia z zakresu chemii w powiązaniu z biologią, biochemią i fizyką. Większość zajęć odbywać się będzie w małych grupach, co ma ułatwić uczniom bezpośredni kontakt z kadrą akademicką wpisując się jednocześnie w trzecią, służebną misję Uniwersytetu. Nabór uczestników, którzy zostaną objęci projektem rozpocznie się 10 stycznia.
Czytaj informacje ogólne, pobierz formularz zgłoszeniowy.
5 stycznia 2017 r.
Umowa patronacka pomiędzy naszym Wydziałem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku.
W dniu 15 grudnia 2016 roku w Łodzi została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku, które reprezentowali Dziekan Wydziału Chemii dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek, i Dyrektor Liceum mgr Sławomir Kowalczyk.
W ramach umowy obie jednostki mają wspólnie wspierać uzdolnioną młodzież uczącą się w Liceum oraz propagować nauki chemiczne i podnosić efekty kształcenia w tym zakresie. Będzie to realizowane m.in. poprzez zajęcia prowadzone na Wydziale oraz w Liceum przez nauczycieli akademickich, współpracę przy organizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie projektów edukacyjnych czy umożliwienie odbywania praktyk w Liceum przez studentów Wydziału.
2 stycznia 2017 r.