Habilitacje

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2019
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Małgorzata Domagała,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
16 kwietnia 2019 roku,
Wniosek
Komisja powołana 5 września 2019 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. W. Andrzej Sokalski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
dr hab. inż. Halina Szatyłowicz, prof. PW, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
prof. dr hab. Piotr Paneth, Wydział Chemiczny , Politechnika Łódzka
Członkowie komisji:
dr hab. Jarosław Panek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Rafał Głowacki, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Piotr Matczak,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
15 kwietnia 2019 roku,
Wniosek
Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Maciej Psarski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Karol Jackowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Michał Jaszuński, Instytut Chemii Organicznej, PAN,
dr hab. Teobald Kupka, Uniwersytet Opolski
Członkowie komisji:
dr hab. Sławomir Berski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2018
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr inż. Magdalena Frańska
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
9 sierpnia 2018 roku,
Wniosek
Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz komisji:
dr hab. Paweł Kubalczk, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Tomasz Ligor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Witold Danikiewicz , Instytut Chemii Organicznej, PAN, Warszawa
prof. dr hab. Waldemar Wardencki, Politechnika Gdańska
Członkowie komisji:
dr hab. Joanna Makowska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW /19.12.2018/
dr Maciej Psarski,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
15 czerwca 2018 roku,
Wniosek
Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Mariusz Makowski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
prof. dr hab. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka
Członkowie komisji:
dr hab. Szymon Bocian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW /20.02.2019/
dr inż. Joanna Zembrzuska,
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
30 marca 2018 roku,
Wniosek
Komisja powołana 7 czerwca 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. inż. Marek Zieliński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Lipok, Uniwersytet Opolski
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW /24.10.2018/
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2017
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Agnieszka Boruń,
Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
26 września 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 7 grudnia 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz komisji:
dr hab. Magdalena Małecka, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Urszula Domańska-Żelazna, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Marzena Dzida, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członkowie komisji:
dr hab. Krzysztof Mazurek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 21.III.2018
dr Paweł Kubalczyk, Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
23 czerwca 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 9 listopada 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Politechnika Warszawska
Sekretarz komisji:
dr hab. Lilianna Chęcińska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Prahl, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członkowie komisji:
dr hab. Ewa Poboży, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 21.II.2018
dr Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
2 sierpnia 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 9 listopada 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Grażyna Chwatko, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Izabela Madura, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Urszula Rychlewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Cezary Czaplewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 20.12.2017
dr Arkadiusz Kłys, Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
10 stycznia 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 9 marca 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Stanisław Porwański, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Młynarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Członkowie komisji:
dr hab. Marcin Kwit, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki.
uchwała
RW 14.VI.2017
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2016
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Marcin Jasiński, Wydział Chemii UŁ, Autoreferat: wersja PL, ENG. version 6 maja 2016 roku,
Wniosek
Komisja powołana 8 września 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Damian Plażuk, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Zajdlewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Tadeusz Jagodziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN w Warszawie
Członkowie komisji:
dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 23.11.2016
dr Lilianna Chęcińska,
Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
1 czerwca 2016 roku,
Wniosek
Komisja powołana 8 września 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Grażyna Chwatko, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Leszek Ciunik, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
prof. dr hab. Henryk Piekarski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 23.11.2016
dr Tomasz Pospieszny
Wydział Chemii UAM
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
14 kwietnia 2016 roku
Wniosek
Komisja powołana 9 czerwca 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Zawisza, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Piotr Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, IChO, PAN, Warszawa,
prof. dr hab. Barbara Nawrot, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN , Łódź
Członkowie komisji:
dr hab. Elżbieta Jankowska, Uniwersytet Gdański,
prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Waldemar Tejchman
z Uniwersytetu Pedagogiczno - Humanistycznego w Krakowie
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
12 lutego 2016 roku
Wniosek
Komisja powołana 7 kwietnia 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Rachwalski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski, prof UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Daniel Gryko, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Rykowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Członkowie komisji:
dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zbigniew Kudzin, Uniwersytet Łódzki
uchwała
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2015
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Marek Zieliński
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
16 grudnia 2015 roku
Wniosek
Komisja powołana 4 lutego 2016 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Ireneusz Piwoński, Wydział Chemii - Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Stojek - Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Zbigniew Żurek - Wydział Chemiczny, Politechnika Krakowska,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Członkowie komisji:
dr hab. Cezary Orlikowski - Politechnika Gdańska,
prof. dr hab. Witold Ciesielski - Uniwersytet Łódzki
uchwała
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2014
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Magdalena Małecka
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
11 grudnia 2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 5 lutego 2015 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz,
Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Sławomira Skrzypek,
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Leszek Ciunik,
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Maria Gdaniec,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Halina Kwiecień,
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
prof. dr hab. Henryk Piekarski,
Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Grażyna Chwatko
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
21 maja 2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 4 września 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Cichomski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska- Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Michał Jan Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Wiesław Wasiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
prof. dr hab. dr hab. Magdalena Biesaga - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Stanisław Porwański
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
19 maja 2014 roku
Wniosek
Komisja powołana 4 września 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Bogna Rudolf, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Młynarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Aleksander Kołodziejczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Członkowie komisji:
dr hab. Wojciech Sas, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Damian Plażuk
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
19.02.2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 3.04.2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki Członkowie komisji:
Członek komisji - prof. dr hab. Włodzimierz Buchowicz, Politechnika Warszawska
Członek komisji - prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Tomasz Girek
z Akademii
im. Jana Długosza
w Częstochowie Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
12.02.2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 6 marca 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Ireneusz Piwoński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa
prof. dr hab. Wiesław Szeja, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Adam Bald, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
dr hab. Artur Mucha, Politechnika Wrocławska
prof. UŁ dr hab. Jarosław Grobelny, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Michał Rachwalski
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
5.02.2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 6 marca 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Zawisza, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmielewski, Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa
prof. dr hab. Jacek Skarżewski, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Ścianowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2013
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Anna Zawisza
Autoreferat
11.02.2013 r.
Wniosek
Komisja powołana 4 kwietnia 2013 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr. hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Trzeciak, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Karol Grela, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Jacek Morzycki, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Wojciech Piotr Ozimiński
z Narodowego
Instytutu Leków
Autoreferat
17.04.2013 r.
Wniosek
Komisja powołana 9 maja 2013 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab. Roman Kaliszan,
Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Cypryk, CBMiM PAN
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Wacław Sokalski,
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz,
Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Michał Cichomski
Autoreferat
wersja polska, english version
26.04.2013 r.
Wniosek
Komisja powołana 06.06.2013r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz komisji:
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki
prof. dr hab.inż. Barbara Becker,
Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Członkowie komisji:
dr hab. Andrzej Kulczycki,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prof. dr hab. Henryk Piekarski,
Uniwersytet Łódzki
uchwała
dr Dariusz Cal
Autoreferat
25.10.2013
Wniosek
Komisja powołana 5 grudnia 2013 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ, tel. (042) 635-57-51; e-mail: jlewkow@uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Adam Kraszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
prof. dr hab. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska
Członkowie komisji:
dr hab. Łukasz Berlicki, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (stara procedura) - rok 2012
Imię i nazwisko Temat rozprawy habilitacyjnej Data wszczęcia postępowania / Recenzenci Data kolokwium habilitacyjnego / data nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Magdalena Małecka „Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe w cząsteczkach wybranych pochodnych oksafosfinianu i chromonu” Wszczęcie postępowania 25.04.2012r.
Recenzenci:
prof. Marek Główka - Politechnika Łódzka
prof. Maciej Kubicki - Uniwersytet im. A.Mickiewicza
prof. Krzysztof Woźniak - Uniwersytet Warszawski
prof. Janusz Lipkowski - Instytut Chemii Fizycznej PAN
umorzenie
przewodu
habilitacyjnego
w dniu
23.01.2013 r.
dr Sławomira Skrzypek „Związki z grupą guanidynową jako elektrokatalizatory redukcji wodoru: mechanizm elektrodowy i woltamperometryczne oznaczanie” Wszczęcie postępowania 25.04.2012r.
Recenzenci:
prof. Andrzej Bobrowski - AGH Kraków
prof. Mieczysław Korolczuk - UMSC Lublin
prof. Zbigniew Stojek - Uniwersytet Warszawski
prof. Zenon Łukaszewski - Politechnika Poznańska
31.10.2012
dr Krzysztof Ejsmont
z
Uniwersytetu Opolskiego
„Strukturalne i elektronowe efekty delokalizacji*/ ?/*
-elektronowej w układach aromatycznych oraz zawierających wiązania mostkowe”
Wszczęcie postępowania przez Rade Wydziału 6.07.2012 r.
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Maria Gdaniec - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Barbara Oleksyn - Uniwersytet Jagielloński Kraków
dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
27.03.2013 r.
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2012
Imię i nazwisko Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Data powołania Komisji habilitacyjnej / Skład Uchwała Rady Wydziału Chemii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Anna Ignaczak
Autoreferat
24.10.2011r.
Wniosek
Powołanie dnia 19.12.2011r.
Skład Komisji:
Prof. Piotr Paneth - przewodniczący Komisji
Dr hab. Marcin Palusiak - sekretarz Komisji
Prof. Paweł Kulesza - rezenzent
recenzja
Prof. Zdzisław Latajka - recenzent
recenzja
Prof. Marek Kręglewski - recenzent
recenzja
Prof. Henryk Piekarski - członek Komisji
Prof. Roman Nalewajski - członek Komisji
25.04.2012
dr Bernard Marciniak
Autoreferat
03.04.2012r.
Wniosek
Powołanie dnia 25.06.2012r.
Skład Komisji:
Prof. Tadeusz Lis - przewodniczący Komisji
Prof. Henryk Piekarski - sekretarz Komisji
Prof. Janusz Lipkowski - recenzent
recenzja
Prof. Wojciech Wolf - recenzent
recenzja
Dr hab. Marcin Palusiak - recenzent
recenzja
Prof. Tadeusz Krygowski - członek Komisji
Prof. Stanisław Romanowski - członek Komisji
31.10.2012
dr inż. Borys Ośmiałowski
Autoreferat
09.05.2012r.
Wniosek
Powołanie dnia 06.09.2012r.
Skład Komisji:
Prof. Jacek Skarżewski - przewodniczący Komisji
Dr hab. Jarosław Lewkowski - sekretarz Komisji
Prof. Aleksander Koll - rezenzent
recenzja
Prof. Mirosław Szafran - recenzent
recenzja
Prof. Janusz Zakrzewski - recenzent
recenzja
Prof. Tadeusz Marek Krygowski - członek Komisji
Prof. Henryk Piekarski - członek Komisji
21.11.2012
Habilitacje - rok 2011
Imię i nazwisko Temat rozprawy habilitacyjnej Recenzenci rozprawy Data nadania stopnia
dr Bogna Rufolf Kompleksy metalokarbonylowe - synteza, reaktywność oraz próby wykorzystania wybranych kompleksów w biochemii 1. prof. dr hab. H. Kozłowski - Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. Z. Leśnikowski - IBM PAN Łódź
3. prof. dr hab. B. Marciniec - Uniwersytet A.Mickiewicza
4. prof. dr hab. G. Mlostoń - UŁ
02.03.2011
dr Konrad Kowalski Azaferroceny - funkcjonalizacja, struktura, elektrochemia i właściwości biologiczne 1. prof. dr hab. L. Latos-Grażyński - Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. G. Mlostoń - UŁ
3. prof. dr hab. A. Pietrzykowski - Politechnika Warszawska
4. prof. dr hab. S. Wołowiec - Politechnika Rzeszowska
09.03.2011
dr Rafał Głowacki Badanie mechanizmu homocysteinylacji białek z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. prof. dr hab. B.Buszewski - Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu
2. prof. dr hab. I.Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
3. prof. dr hab. P.Wieczorek - Uniwersytet w Opolu
4. prof. dr hab. J.Zakrzewski - Uniwersytet Łódzki
13.04.2011
dr Ryszard Nazarski Badanie relacji pomiędzy obrazem fizycznym a strukturą cząsteczki - Struktura molekularna wybranych układów organicznych, głównie heterocyklicznych, w oparciu o dane NMR zmierzone oraz obliczone 1. prof. dr hab. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski
2. prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela, IChO PAN
3. prof. dr hab. Tadeusz Połoński, Politechnika Gdańska
4. dr hab. prof. nadzw. Marek Cypryk, CBMiM PAN
13.07.2011
dr Agnieszka Olejniczak Badania nad klasterami boru jako znacznikami redoks w detekcji elektrochemicznej DNA 1. prof. dr hab. Henryk Kozłowski Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. Adam Kraszewski PAN Poznań
3. prof. dr hab. Tadeusz Ossowski Uniwersytet Gdański
4. prof. dr hab. Janusz Zakrzewski Uniwersytet Łódzki
26.09.2011
Habilitacje - rok 2010
Imię i nazwisko Temat rozprawy habilitacyjnej Recenzenci rozprawy Data nadania stopnia
dr Robert Zakrzewski Reakcja jodo-azydkowa w chromatografii cieczowej 1. prof.dr hab. F.Buhl - Uniwersytet Śląski
2. prof. dr hab. J.Golimowski - Uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J.Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
4. prof. dr hab. M.Waksmundzka-Hajnos - Akademia Medyczna w Lublinie
10.03.2010
dr Marcin Palusiak Efekty π-elektronowe i ich rola w oddziaływaniach wewnatrzcząste - czkowych w cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych 1. prof. dr hab. J.Błażejowski - Uniwersytet Gdański
2. prof. dr hab. M.Cyrański - uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J.Dobrowolski - Instytut Chemii Przemysłowej
4. prof. dr hab. H.Piekarski - UŁ
14.04.2010
Habilitacje - rok 2009
Imię i nazwisko Temat rozprawy habilitacyjnej Recenzenci rozprawy Data nadania stopnia
dr Jarosław Romański Nowe zastosowania pentacyklo [5.4.0.02,603,10.05,9]undekan -8,11-dionu 1. prof. dr hab. M.Chmielewski - IChO PAN
2. prof. dr hab. H.Koroniak - uniwersytet A.Mickiewicza
3. prof. dr hab. J.Skarżewski - Politechnika Wrocławska
4. prof. dr hab. J.Zakrzewski - UŁ
11.03.2009
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego