Wykaz habilitacji na Wydziale Chemii

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2018
Lp. Imię i nazwisko Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego
przez CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Uchwała Rady
Wydziału Chemii
w sprawie nadania
lub odmowy nadania
stopnia doktora
habilitowanego
3 dr inż. Magdalena Frańska
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
9 sierpnia 2018 roku,
Wniosek
Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz komisji:
dr hab. Paweł Kubalczk, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Tomasz Ligor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Witold Danikiewicz , Instytut Chemii Organicznej, PAN, Warszawa
prof. dr hab. Waldemar Wardencki, Politechnika Gdańska
Członkowie komisji:
dr hab. Joanna Makowska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW /19.12.2018/
2 dr Maciej Psarski,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
15 czerwca 2018 roku,
Wniosek
Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Mariusz Makowski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
prof. dr hab. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka
Członkowie komisji:
dr hab. Szymon Bocian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW /20.02.2019/
1 dr inż. Joanna Zembrzuska,
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
30 marca 2018 roku,
Wniosek
Komisja powołana 7 czerwca 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. inż. Marek Zieliński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Lipok, Uniwersytet Opolski
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW /24.10.2018/

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2017
Lp. Imię i nazwisko Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego
przez CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Uchwała Rady
Wydziału Chemii
w sprawie nadania
lub odmowy nadania
stopnia doktora
habilitowanego
4 dr Agnieszka Boruń,
Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
26 września 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 7 grudnia 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz komisji:
dr hab. Magdalena Małecka, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Urszula Domańska-Żelazna, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Marzena Dzida, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członkowie komisji:
dr hab. Krzysztof Mazurek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 21.III.2018
3 dr Paweł Kubalczyk, Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
23 czerwca 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 9 listopada 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Politechnika Warszawska
Sekretarz komisji:
dr hab. Lilianna Chęcińska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Prahl, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członkowie komisji:
dr hab. Ewa Poboży, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 21.II.2018
2 dr Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
2 sierpnia 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 9 listopada 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Grażyna Chwatko, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Izabela Madura, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Urszula Rychlewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Cezary Czaplewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 20.12.2017
1 dr Arkadiusz Kłys, Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
10 stycznia 2017 roku,
Wniosek
Komisja powołana 9 marca 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Stanisław Porwański, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Młynarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Członkowie komisji:
dr hab. Marcin Kwit, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki.
uchwała
RW 14.VI.2017

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2016
Lp. Imię i nazwisko Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego
przez CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Uchwała Rady
Wydziału Chemii
w sprawie nadania
lub odmowy nadania
stopnia doktora
habilitowanego
4 dr Marcin Jasiński, Wydział Chemii UŁ, Autoreferat: wersja PL, ENG. version 6 maja 2016 roku,
Wniosek
Komisja powołana 8 września 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Damian Plażuk, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Zajdlewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Tadeusz Jagodziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN w Warszawie
Członkowie komisji:
dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 23.11.2016
3 dr Lilianna Chęcińska,
Wydział Chemii UŁ,
Autoreferat: wersja PL, ENG. version
1 czerwca 2016 roku,
Wniosek
Komisja powołana 8 września 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Grażyna Chwatko, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Leszek Ciunik, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
prof. dr hab. Henryk Piekarski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
RW 23.11.2016
2 dr Tomasz Pospieszny
Wydział Chemii UAM
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
14 kwietnia 2016 roku
Wniosek
Komisja powołana 9 czerwca 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Zawisza, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Piotr Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, IChO, PAN, Warszawa,
prof. dr hab. Barbara Nawrot, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN , Łódź
Członkowie komisji:
dr hab. Elżbieta Jankowska, Uniwersytet Gdański,
prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki
uchwała
1 dr Waldemar Tejchman

z Uniwersytetu Pedagogiczno - Humanistycznego w Krakowie

Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
12 lutego 2016 roku
Wniosek
Komisja powołana 7 kwietnia 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Rachwalski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski, prof UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Daniel Gryko, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Rykowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Członkowie komisji:
dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zbigniew Kudzin, Uniwersytet Łódzki
uchwała

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2015
Lp. Imię i nazwisko Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego
przez CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Uchwała Rady
Wydziału Chemii
w sprawie nadania
lub odmowy nadania
stopnia doktora
habilitowanego
1 dr Marek Zieliński
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
16 grudnia 2015 roku
Wniosek
Komisja powołana 4 lutego 2016 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Ireneusz Piwoński, Wydział Chemii - Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Stojek - Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Zbigniew Żurek - Wydział Chemiczny, Politechnika Krakowska,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Członkowie komisji:
dr hab. Cezary Orlikowski - Politechnika Gdańska,
prof. dr hab. Witold Ciesielski - Uniwersytet Łódzki
uchwała

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2014
Lp. Imię i nazwisko Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego
przez CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Uchwała Rady
Wydziału Chemii
w sprawie nadania
lub odmowy nadania
stopnia doktora
habilitowanego
6 dr Magdalena Małecka
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
11 grudnia 2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 5 lutego 2015 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz,
Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Sławomira Skrzypek,
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Leszek Ciunik,
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Maria Gdaniec,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Halina Kwiecień,
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
prof. dr hab. Henryk Piekarski,
Uniwersytet Łódzki
uchwała
5 dr Grażyna Chwatko
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
21 maja 2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 4 września 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Cichomski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska- Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Michał Jan Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Wiesław Wasiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
prof. dr hab. dr hab. Magdalena Biesaga - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
4 dr Stanisław Porwański
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
19 maja 2014 roku
Wniosek
Komisja powołana 4 września 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Bogna Rudolf, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Młynarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Aleksander Kołodziejczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Członkowie komisji:
dr hab. Wojciech Sas, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała
3 dr Damian Plażuk
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
19.02.2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 3.04.2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki Członkowie komisji:
Członek komisji - prof. dr hab. Włodzimierz Buchowicz, Politechnika Warszawska
Członek komisji - prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki
uchwała
2 dr Tomasz Girek
z Akademii
im. Jana Długosza
w Częstochowie Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
12.02.2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 6 marca 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Ireneusz Piwoński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa
prof. dr hab. Wiesław Szeja, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Adam Bald, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
dr hab. Artur Mucha, Politechnika Wrocławska
prof. UŁ dr hab. Jarosław Grobelny, Uniwersytet Łódzki
uchwała
1 dr Michał Rachwalski
Autoreferat:
wersja PL,
ENG. version
5.02.2014 r.
Wniosek
Komisja powołana 6 marca 2014 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Zawisza, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmielewski, Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa
prof. dr hab. Jacek Skarżewski, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Ścianowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2013
Lp. Imię i nazwisko Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego
przez CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Uchwała Rady
Wydziału Chemii
w sprawie nadania
lub odmowy nadania
stopnia doktora
habilitowanego
1 dr Anna Zawisza
Autoreferat
11.02.2013 r.
Wniosek
Komisja powołana 4 kwietnia 2013 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr. hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Trzeciak, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Karol Grela, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Jacek Morzycki, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki
uchwała
2 dr Wojciech Piotr Ozimiński
z Narodowego
Instytutu Leków
Autoreferat
17.04.2013 r.
Wniosek
Komisja powołana 9 maja 2013 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab. Roman Kaliszan,
Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Cypryk, CBMiM PAN
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Wacław Sokalski,
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz,
Uniwersytet Łódzki
uchwała
3 dr Michał Cichomski
Autoreferat
wersja polska, english version
26.04.2013 r.
Wniosek
Komisja powołana 06.06.2013r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz komisji:
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki
prof. dr hab.inż. Barbara Becker,
Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Członkowie komisji:
dr hab. Andrzej Kulczycki,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prof. dr hab. Henryk Piekarski,
Uniwersytet Łódzki
uchwała
4 dr Dariusz Cal
Autoreferat
25.10.2013
Wniosek
Komisja powołana 5 grudnia 2013 r.
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ, tel. (042) 635-57-51; e-mail: jlewkow@uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Adam Kraszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
prof. dr hab. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska
Członkowie komisji:
dr hab. Łukasz Berlicki, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
uchwała

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (stara procedura) - rok 2012
Lp. Imię i nazwisko Temat rozprawy
habilitacyjnej
Data wszczęcia postępowania/
Recenzenci
Data kolokwium
habilitacyjnego/
data nadania
stopnia doktora
habilitowanego
1 dr Magdalena Małecka
„Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe w cząsteczkach wybranych pochodnych oksafosfinianu i chromonu” Wszczęcie postępowania 25.04.2012r.
Recenzenci:
prof. Marek Główka - Politechnika Łódzka
prof. Maciej Kubicki - Uniwersytet im. A.Mickiewicza
prof. Krzysztof Woźniak - Uniwersytet Warszawski
prof. Janusz Lipkowski - Instytut Chemii Fizycznej PAN
umorzenie
przewodu
habilitacyjnego
w dniu
23.01.2013 r.
2 dr Sławomira Skrzypek
„Związki z grupą guanidynową jako elektrokatalizatory redukcji wodoru: mechanizm elektrodowy i woltamperometryczne oznaczanie” Wszczęcie postępowania 25.04.2012r.
Recenzenci:
prof. Andrzej Bobrowski - AGH Kraków
prof. Mieczysław Korolczuk - UMSC Lublin
prof. Zbigniew Stojek - Uniwersytet Warszawski
prof. Zenon Łukaszewski - Politechnika Poznańska
31.10.2012
3 dr Krzysztof Ejsmont
z
Uniwersytetu Opolskiego
„Strukturalne i elektronowe efekty delokalizacji*/ ?/*
-elektronowej w układach aromatycznych oraz zawierających wiązania mostkowe”
Wszczęcie postępowania przez Rade Wydziału 6.07.2012 r.
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Maria Gdaniec - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Barbara Oleksyn - Uniwersytet Jagielloński Kraków
dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
27.03.2013 r.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura) - rok 2012
Lp. Imię i nazwisko Data złożenia
wniosku do CK
Data powołania Komisji habilitacyjnej
/ Skład
Data nadania
stopnia
1 dr Anna Ignaczak
Autoreferat
24.10.2011r.
Wniosek
Powołanie dnia 19.12.2011r.
Skład Komisji:
Prof. Piotr Paneth - przewodniczący Komisji
Dr hab. Marcin Palusiak - sekretarz Komisji
Prof. Paweł Kulesza - rezenzent
recenzja
Prof. Zdzisław Latajka - recenzent
recenzja
Prof. Marek Kręglewski - recenzent
recenzja
Prof. Henryk Piekarski - członek Komisji
Prof. Roman Nalewajski - członek Komisji
25.04.2012
2 dr Bernard Marciniak
Autoreferat
03.04.2012r.
Wniosek
Powołanie dnia 25.06.2012r.
Skład Komisji:
Prof. Tadeusz Lis - przewodniczący Komisji
Prof. Henryk Piekarski - sekretarz Komisji
Prof. Janusz Lipkowski - recenzent
recenzja
Prof. Wojciech Wolf - recenzent
recenzja
Dr hab. Marcin Palusiak - recenzent
recenzja
Prof. Tadeusz Krygowski - członek Komisji
Prof. Stanisław Romanowski - członek Komisji
31.10.2012
3 dr inż. Borys Ośmiałowski
Autoreferat
09.05.2012r.
Wniosek
Powołanie dnia 06.09.2012r.
Skład Komisji:
Prof. Jacek Skarżewski - przewodniczący Komisji
Dr hab. Jarosław Lewkowski - sekretarz Komisji
Prof. Aleksander Koll - rezenzent
recenzja
Prof. Mirosław Szafran - recenzent
recenzja
Prof. Janusz Zakrzewski - recenzent
recenzja
Prof. Tadeusz Marek Krygowski - członek Komisji
Prof. Henryk Piekarski - członek Komisji
21.11.2012

Habilitacje - rok 2011
Lp. Imię i
nazwisko
Temat rozprawy
habilitacyjnej
Recenzenci rozprawy Data nadania
stopnia
1 dr Bogna Rufolf Kompleksy metalokarbonylowe - synteza, reaktywność oraz próby wykorzystania wybranych kompleksów w biochemii 1. prof. dr hab. H. Kozłowski - Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. Z. Leśnikowski - IBM PAN Łódź
3. prof. dr hab. B. Marciniec - Uniwersytet A.Mickiewicza
4. prof. dr hab. G. Mlostoń - UŁ
02.03.2011
2 dr Konrad Kowalski Azaferroceny - funkcjonalizacja, struktura, elektrochemia i właściwości biologiczne 1. prof. dr hab. L. Latos-Grażyński - Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. G. Mlostoń - UŁ
3. prof. dr hab. A. Pietrzykowski - Politechnika Warszawska
4. prof. dr hab. S. Wołowiec - Politechnika Rzeszowska
09.03.2011
3 dr Rafał Głowacki Badanie mechanizmu homocysteinylacji białek z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. prof. dr hab. B.Buszewski - Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu
2. prof. dr hab. I.Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
3. prof. dr hab. P.Wieczorek - Uniwersytet w Opolu
4. prof. dr hab. J.Zakrzewski - Uniwersytet Łódzki
13.04.2011
4 dr Ryszard Nazarski Badanie relacji pomiędzy obrazem fizycznym a strukturą cząsteczki - Struktura molekularna wybranych układów organicznych, głównie heterocyklicznych, w oparciu o dane NMR zmierzone oraz obliczone 1. prof. dr hab. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski
2. prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela, IChO PAN
3. prof. dr hab. Tadeusz Połoński, Politechnika Gdańska
4. dr hab. prof. nadzw. Marek Cypryk, CBMiM PAN
13.07.2011

Habilitacje - rok 2010
Lp. Imię i
nazwisko
Temat rozprawy
habilitacyjnej
Recenzenci rozprawy Data nadania
stopnia
1 dr Robert Zakrzewski Reakcja jodo-azydkowa w chromatografii cieczowej 1. prof.dr hab. F.Buhl - Uniwersytet Śląski
2. prof. dr hab. J.Golimowski - Uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J.Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
4. prof. dr hab. M.Waksmundzka-Hajnos - Akademia Medyczna w Lublinie
10.03.2010
2 dr Marcin Palusiak Efekty π-elektronowe i ich rola w oddziaływaniach wewnatrzcząste - czkowych w cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych 1. prof. dr hab. J.Błażejowski - Uniwersytet Gdański
2. prof. dr hab. M.Cyrański - uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J.Dobrowolski - Instytut Chemii Przemysłowej
4. prof. dr hab. H.Piekarski - UŁ
14.04.2010

Habilitacje - rok 2009
Lp. Imię i
nazwisko
Temat rozprawy
habilitacyjnej
Recenzenci rozprawy Data nadania
stopnia
1 dr Jarosław Romański Nowe zastosowania pentacyklo [5.4.0.02,603,10.05,9]undekan -8,11-dionu oraz jego pochodnych w syntezie organicznej 1. prof. dr hab. M.Chmielewski - IChO PAN
2. prof. dr hab. H.Koroniak - uniwersytet A.Mickiewicza
3. prof. dr hab. J.Skarżewski - Politechnika Wrocławska
4. prof. dr hab. J.Zakrzewski - UŁ
11.03.2009