Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UŁ

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

 

Pliki do pobrania

ELEKTROCHEMIA I KOROZJA

Wykłady z Podstaw Elektrochemii i Korozji

Wykład 1

Prezentacja PPS

Wykład 2

Prezentacja PPS

Wykład 3

Prezentacja PPS

Wykład 4

Prezentacja PPS

Wykład 5

Prezentacja PPS

Wykład 6

Prezentacja PPS

Wykład 7

Prezentacja PPS

 

Podział na grupy na konwersatoryjne 

 

Konwersatoria z Podstaw Elektrochemii  i Korozji

Ćwiczenie 1

Dokument pdf

Ćwiczenie 2

Dokument pdf

Ćwiczenie 3 i 4

Dokument pdf

Ćwiczenie 5

Dokument pdf

Ćwiczenie 6 i 7

Dokument pdf

 Zadania do ćwiczena 1

Dokument pdf

Kolokwium zaliczeniowe z Podstaw Elektrochemii i Korozji

Wyniki kolokwium - dokument pdf

Przykładowe pytania na kolokwium  Dokument pdf

Sensory i biosensory we współczesnej analityce

Wykład dla I roku 2 cyklu studiów chemicznych – pliki do pobrania

Wykład 1

Dokument pdf

Wykład 2

Dokument pdf

Wykład 3

Dokument pdf

Wykład 4

Dokument pdf

Wykład 5

Dokument pdf

Wykład 6

Dokument pdf

Wykład 7

Dokument pdf

Wykład 8

Dokument pdf

Wykład 9

Dokument pdf

Zagadnienia do kolokwium