Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UŁ

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

 

Pliki do pobrania

ELEKTROCHEMIA I KOROZJA

Studia dzienne Studia zaoczne

Wykłady z Podstaw Elektrochemii i Korozji

Wykład 1

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 4

Wykład 5


Wykład 6


Wykład 7


 

 

Konwersatoria z Podstaw Elektrochemii  i Korozji

Ćwiczenie 1

Dokument pdf

Ćwiczenie 2

Dokument pdf

Ćwiczenie 3 i 4

Dokument pdf

Ćwiczenie 5

Dokument pdf

Ćwiczenie 6 i 7

Dokument pdf

 Zadania do ćwiczena 1

Dokument pdf

Kolokwium zaliczeniowe z Podstaw Elektrochemii i Korozji

Przykładowe pytania na kolokwium  Dokument pdf

InterChemMed  -  materiałydo ćwiczeń  -  studentdata.zip