Kierunkowe efekty kszta³cenia

 1. Kierunek - Analityka chemiczna
  1. Studia I-go stopnia
  2. Studia II-go stopnia
 2. Kierunek - Chemia kosmetyczna
  1. Studia I-go stopnia
  2. Studia II-go stopnia
 3. Kierunek - Chemia
  1. Studia I-go stopnia
  2. Studia II-go stopnia
 4. Kierunek - Nauczanie chemii
  1. Studia II-go stopnia
 5. Studia III stopnia (doktoranckie)