Kontakt

 

91-403 Łódź, ul. Tamka 12

pokój 1-100

Telefon:

Fax:

E-mail: dydaktykachemii@uni.lodz.pl