Badania

1. Z zakresu dydaktyki szkoły wyższej

 

2. Z zakresu dydaktyki chemii na poziomie szkolnym