Aktualności

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej 

Miejsce konferencji: Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40.    

Termin: 18-20.11.2021 r. (online)

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej

ZDALNA I BEZPOŚREDNIA DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA

I. Uczeń z bliska i z dala

 

 1. Komunikacja w sieci – nauczyciel, uczeń, rodzic 
 2. Swoistość zdalnego uczenia się z wykorzystaniem komputera i smartfonu 
 3. Wpływ pandemii na nierówności edukacyjne 
 4. Kształcenie zdalne w wyższych uczelniach 
 5. Problemy etyczne kształcenia zdalnego 
 6. Emocjonalne, społeczne i ekonomiczne skutki odosobnienia uczniów w pandemii 

 

II. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć w wirtualnej klasie

 

 1. Przydatność tradycyjnych form i narzędzi sprawdzania w kształceniu zdalnym 
 2. Poznawanie uczniów w sieci przez dialog i wspólne rozwiązywanie problemów 
 3. Diagnozowanie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów w kształceniu zdalnym 
 4. Nowe modele oceniania osiągnięć uczniów – strategie, metodyka, narzędzia, efektywność 

 

III. Systemy kształcenia szkolnego po pandemii

 

 1. Przemiany edukacji na świecie w dobie pandemii 
 2. Tymczasowe i trwałe zmiany organizacji uczenia się dokonane w pandemii 
 3. Jak wykorzystać w edukacji efekty rewolucji cyfrowej wymuszonej przez pandemię? 
 4. Ocenianie osiągnięć uczniów w polskim systemie kształcenia po pandemii 

 

IV. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej