Wykaz doktoratów

Doktoraty (nowa procedura) - rok 2018
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
8 Zuzanna Woźniak
Chiralne układy azaheteroorganiczne synteza i zastosowanie w reakcjach stereoróżnicujących
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Michał Rachwalski, prof. nadzw. Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
recenzenci:
dr hab. Dorota Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Medyczny
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
27.09.2018 24.10.2018
7 Justyna Węgiel
Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. Wydział Chemii, UŁ
recenzenci:
dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
26.09.2018 24.10.2018
6 Marcin Kowalski
Rozwój metod syntezy fluorometylowanych N-, O-, i S-heterocykli o różnej wielkości pierścienia
Streszczenie: English version
promotor:
prof. dr hab.
Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii, UŁ
promotor pomocniczy:
dr Emilia Obijalska, Wydział Chemii, UŁ
recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN
24.09.2018 24.10.2018
5 Greta Utecht
Wykorzystanie imin trifluoroacetonitrylu do syntez heterocykli azotowych i siarkowych w reakcjach (3+2)-cykloaddycji
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Marcin Jasiński, prof. nadzw. UŁ
recenzenci:
dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska PW
dr hab. Rafał Loska, IChO PAN
10.09.2018 12.09.2018
4 Róża Hamera-Fałdyga
Rozwój metod syntezy i badania nad reaktywnością tioketonów funkcjonalizowanych grupą ferrocenylowąj
Streszczenie: English version
promotor:
prof. dr hab.
Grzegorz Mlostoń
recenzenci:
dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
dr hab. Michał Barbasiewicz, UW
17.07.2018 12.09.2018
3 Justyna Piechocka
Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli
Streszczenie: English version
promotor:
dr. hab.
Rafał Głowacki, prof. nadzw. UŁ
recenzenci:
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
dr hab. Szymon Bocian, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
15.02.2018 21.02.2018
2 Szymon Jarzyński
Nowe chiralne azirydynyloalkohole i aminoazirydyny jako efektywne katalizatory w syntezie asymetrycznej
Streszczenie: Polska wersja
promotor:
prof. dr hab.
Stanisław Leśniak
recenzenci:
prof. nadzw. dr hab. Dorota Piotrowska Uniwersytet Medyczny
prof. nadzw. dr hab. Jacek Ścianowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
20.03.2018 21.03.2018
1 Paulina Pipiak
Nowe reakcje tioketonów arylowych i hetarylowych ze związkami 1,3-dipolarnymi
Streszczenie: English version
promotor:
prof. dr hab.
Grzegorz Mlostoń
recenzenci:
promotor pomocniczy:
dr Katarzyna Urbaniak
prof. dr hab. Dorota Gryko, ICHO PAN Warszawa
dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. nadzw. Instytut Chemii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
14.03.2018 21.03.2018

Doktoraty (nowa procedura) - rok 2017
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
2 Paulina Grzelak
Reakcje tia-Dielsa-Aldera z wykorzystaniem tioketonów oraz tiochalkonów jako aktywnych heterodienofili lub heterodienów
Streszczenie: English version
promotor:
prof. dr hab.
Grzegorz Mlostoń,
recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, Wydział Chemii, Uniwersytet M. Kopernika,
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, CBMiM, PAN, Łódź.
26.06.2017 27.09.2017
1 Łukasz Szczupak
Metaloorganiczne pochodne chromonu oraz 7-ADCA: synteza, struktura i aktywność biologiczna
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab.
Konrad Kowalski,
prof. UŁ
recenzenci:
dr hab. n. farm.
Iwona Głowacka
, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, Wydział Chemii, Uniwersytet M.
Kopernika.
26.06.2017 5.07.2017

Doktoraty (nowa procedura) - rok 2016
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
8 Paulina Błażałek
Elektroforeza kapilarna związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem zatężania w układzie pomiarowym
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Rafał Głowacki,
prof. UŁ
recenzenci:
prof. dr hab. inż.
Piotr Wieczorek
,
Uniwersytet Opolski,
dr hab.
Michał Markuszewski, prof. nadzw.,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
14.12.2016 21.12.2016
7 Marlena Łukomska-Rogala
Grupa N-tlenkowa jako zasada Lewisa w oddziaływaniach niekowalencyjnych
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Marcin Palusiak,
prof. UŁ
promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Rybarczyk-Pirek
recenzenci:
recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Krygowski UW,
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UTP
16.11.2016 23.11.2016
6 Natalia Gutowska
Synteza i właściwości kompleksujące wybranych ligandów makrocyklicznych zbudowanych na bazie pierścienia cyklotrifosfazenowego
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Grzegorz Andrijewski - prof. UŁ
promotor pomocniczy: dr Piotr Seliger
recenzenci:
prof. dr hab. Stefan Lis - UAM w Toruniu
prof. dr hab. Edward Szłyk - UMK w Toruniu
20.10.2016 26.10.2016
5 Michalina Szyszka
Synteza nowych receptorów pochodnych cukrów i eterów azakoronowych i badanie ich właściwości kompleksujących
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Stanisław Porwański - UŁ,
recenzenci:
dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. nadzw. - Politechnika Śląska
dr hab. Janusz Madaj, prof. nadzw. - Uniwersytet Gdański
26.09.2016 28.09.2016
4 Monika Stefaniak
Synteza i badanie właściwości nowych makrocykli z wbudowanym układem 1,2,3-triazolowym
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Jarosław Romański, prof. nadzw. - UŁ,
recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski - UMK w Toruniu
dr hab. inż. Dariusz Witt - Politechnika Gdańska
14.09.2016 28.09.2016
3 Aneta Wróblewska
Nowe zastosowania pochodnych L-proliny do syntez optycznie czynnych związków poliheterocyklicznych
Streszczenie: English version
promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - UŁ
recenzenci:
dr hab. inż. Łukasz Albrecht - Politechnika Łódzka
dr hab. Zbigniew Kałuża - IChO PAN
14.09.2016 28.09.2016
2 Anna Wieczorek
Synteza i badania biologiczne ferrocenylowych modulatorów polimeryzacji tubuliny
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Damian Plażuk - UŁ,
promotor pomocniczy:
dr Błażej Rychlik - UŁ
recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew J.Kamiński -IChO PAN
prof. dr hab. Marcin Drąg - Politechnika Wrocławska
13.09.2016 28.09.2016
1 Artur Stępniak
Cyklodekstryny jako nano-kontenery wybranych środków ochrony roślin
Streszczenie: English version
promotor:
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz - UŁ,
promotor pomocniczy:
dr Sylwia Belica - UŁ
recenzenci:
prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki
11.05.2016 18.05.2016

Doktoraty (stara procedura) - rok 2016
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
2 Żaneta Kosmala
Selektywne metody derywatyzacji oraz wizualizacji w chromatografii cieczowej
promotorzy:
prof. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski
recenzenci:
Prof. PŁ dr hab. Inż. Joanna Kałużna-Czaplińska,
dr hab. Grażyna Chwatko
1 Katarzyna Justyna
Rearrangement of N-tert-butylimines under Flash Vacuum Thermolusis conditions
promotorzy:
prof. dr hab. Stanisław Leśniak,
prof. Anna Chrostowska
- Universite de Pau et Pays l'Adour
recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski IChO PAN,
prof. Jean-Claude Guillemin, Sciences Chmiques de Rennes

Doktoraty (nowa procedura) - rok 2015
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
9 Jolanta (Imielska) Robak Otrzymywanie mocznikowych i tiomocznikowych organokatalizatorów pochodnych cukrów i ich wykorzystanie w syntezie asymetrycznej
Streszczenie: English version
promotor:
dr hab. Stanisław Porwański
recenzenci:
dr hab. Renata Siedlecka, Politechnika Wrocławska,
dr hab. inż. Zbigniew Pakulski, prof. nadz. IChO PAN, Warszawa
29.06.2016 6.07.2016
8 Monika Wyszczelska-Rokiel Chromatograficzne badania tiazolidynowych i tiazynowych pochodnych endogennych aldehydów
Streszczenie: English version
prof. UŁ dr hab.
Rafał Głowacki
- promotor dr hab. inż.
Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. nadzw. PŁ

- recenzent
dr hab.
Renata Gadzała-Kopciuch, prof. nadzw.

- recenzent
02.12.2015 16.12.2015
7 Marcin Rosowski Synteza i kontrolowana depozycja nanocząstek złota techniką elektrorozpylania
Streszczenie: English version
prof. UŁ dr hab.
Jarosław Grobelny
- promotor
dr Maciej Psarski
- promotor pomocniczy
prof. dr hab. inż.
Tomasz Ciach

- recenzent
prof. dr hab. inż.
Urszula Narkiewicz

- recenzent
25.11.2015 16.12.2015
6 Beata Tkacz-Szczęsna Transfer międzyfazowy nanocząstek złota pozwalający na ich implementację w tuszach do wytwarzania hybrydowych organiczno/ nieorganicznych układów elektronicznych
Streszczenie: English version
prof. UŁ dr hab.
Jarosław Grobelny
- promotor
prof. dr hab.
Wojciech Kujawski

- recenzent
prof. dr hab.
Jacek Ulański

- recenzent
15.12.2015 16.12.2015
5 Piotr Zagórski Synteza fosfonowych pochodnych izoindolinonu Streszczenie: English version prof. UŁ dr hab.
Andrzej Jóźwiak
- promotor
dr Dariusz Cal
- promotor pomocniczy
prof. dr hab.
Piotr Barczyński
- recenzent
prof. dr hab.
Jacek Ścianowski
- recenzent
28.09.2015 30.09.2015
4 Joanna Skiba Metalocenylowe pochodne zasad nukleinowych oraz antybiotyków β-laktamowych - nowe biometalokoniugaty o właściwościach przeciwnowotworowych i przeciwbakteryjnych Streszczenie: English version prof. UŁ dr hab.
Konrad Kowalski
- promotor
prof. dr hab.
Bartłomiej Furman
- recenzent
dr hab.
Dorota Piotrowska
- recenzent
28.09.2015 30.09.2015
3 Ewelina Socha Przewodzące materiały kompozytowe na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) z immobilizowaną oksydazą glukozową
Streszczenie: English version
prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek
- promotor
dr Paweł Krzyczmonik
- promotor pomocniczy prof. dr hab.
Paweł Kulesza

- recenzent
dr hab.
Małgorzata Grabarczyk

- recenzent
14.09.2015 16.09.2015
2 Paweł Tokarz Badania stereochemii addycji H-fosfonianów do chiralnych i achiralnych diimin
Streszczenie: English version
prof. UŁ dr hab.
Jarosław Lewkowski
- promotor
prof. dr hab.
Józef Drabowicz

- recenzent
dr hab.
Jacek Ścianowski

- recenzent
11.09.2015 16.09.2015
1 Mariola Brycht Elektrody nowej generacji jako narzędzie w woltamperometrycznym oznaczaniu związków biologicznie czynnych Streszczenie: English version prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek
- promotor
prof. dr
Valèria Guzsvány - kopromotor
prof. dr hab.
Andrzej Bobrowski

- recenzent
prof. dr hab.
Anna Nowicka
- recenzent
11.09.2015 16.09.2015

Doktoraty (stara procedura) - rok 2015
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
5 Marcin Sendecki Zastosowanie reakcji fotoutleniania olefin w przemysłowej syntezie prof. UŁ dr hab.
Wojciech Kinart
- promotor
prof. UŁ dr hab.
Konrad Kowalski
- recenzent
dr hab.
Dorota Piotrowska
- recenzent
5.10.2015 21.10.2015
4 Magdalena Tyczyńska Densymetryczne i wiskozymetryczne badania hydrofobowej hydratacji wybranych związków organicznych w mieszaninach N,N-dimetyloformamidu z wodą prof. dr hab.
Małgorzata Jóźwiak
- promotor
dr hab.
prof. IMPiZŚ
Wojciech Marczak

- recenzent
dr hab. inż.
Dorota Warmińska

- recenzent
29.09.2015 30.09.2015
3 Agnieszka Matusiak Badania nad syntezą aminofosfonowych pochodnych zawierających pięcioczłonowe układy heterocykliczne o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych prof. UŁ dr hab. Jarosław Lewkowski
- promotor
prof. dr hab. Lucyna Woźniak
- recenzent
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński
- recenzent
21.04.2015 22.04.2015
2 Kinga Kądzioła Wytwarzanie powłok tlenku tytanu (IV) modyfikowanych nanocząsteczkami srebra oraz badania ich właściwości fotokatalitycznych i przeciwbakteryjnych dr hab. Ireneusz Piwoński
- promotor
prof. dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
- recenzent
prof. UŁ dr hab. Rafał Głowacki
- recenzent
31.03.2015 22.03.2015
1 Aleksandra Grala Termodynamiczne właściwości roztworów kwasów aminofosfonowych oraz ich pochodnych prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz
- promotor
prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
- recenzent
prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki
- recenzent
16.02.2015 18.02.2015

Doktoraty (stara procedura) - rok 2014
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
6 Michał Piotrowicz Reakcje Fujiwara-Moritani ferrocenu i pirenu. Badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenylowych dr hab. Janusz Zakrzewski,
prof. UŁ
17.11.2014. 19.11.2014.
5 Katarzyna Kośla Wytwarzanie oraz charakterystyka mikro-i nanotribologiczna jedno- i dwuskładnikowych powłok krzemoorganicznych dr hab. Michał Cichomski 29.10.2014. 19.11.2014.
4 Justyna Dominikowska Zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy stopnia delokalizacji elektronów ? w wybranych cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych dr hab.
Marcin Palusiak, prof. UŁ
23.09.2014. 24.09.2014.
3 Katarzyna Łudzik Termodynamiczna analiza wodnych roztworów gemini surfaktantów prof. dr hab. Henryk Piekarski 16.04.2014. 23.04.2014.
2 Adam Łuczak Wykorzystanie chromatografii cieczowej do oznaczania kaptoprylu oraz merkaptopuryny i jej wybranych metabolitów w próbkach biologicznych dr hab. Robert Zakrzewski,
prof. UŁ
2.04.2014. 23.04.2014.
1 Beata Olszewska Synteza azotowych i tlenowych związków heterocyklicznych w warunkach homogenicznej katalizy kompleksami palladu dr hab.
Anna Zawisza
24.02.2014. 26.02.2014.

Doktoraty (nowa procedura) - rok 2013
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
1 Dariusz Guziejewski Woltamperometria z falą prostokątną jako narzędzie w badaniach mechanizmów reakcji i oznaczeniach ilościowych pestycydów Streszczenie: wersja polska, English version prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek
- promotor
prof.
Valentin Mirceski
- kopromotor
prof. dr hab.
Andrzej Bobrowski
- recenzent

prof. dr hab.
Andrzej Sobkowiak
- recenzent
19.06.2013. 26.06.2013.

Doktoraty (stara procedura) - rok 2013
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
4 Jacek Marczak Kształtowanie właściwości hydrofobowych wybranych materiałów poprzez chemiczną modyfikację ich gładkich i teksturowanych powierzchni dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ 24.09.2013. 25.09.2013.
3 Aleksandra Dłubacz Badania metodą elektronowego rezonansu parametrycznego(EPR) nasion zbóż o różnej odporności na stres oksydacyjny dr hab. Maria Łabanowska, Uniwersytet Jagielloński 25.06.2013. 26.06.2013.
2 Marek Dzięgielewski Badania stereochemii addycji niektórych nukleofili fosforowych do azometinowego wiazania zasad Schiffa aromatycznych dialdehydów dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ 19.02.2013. 20.02.2013.
1 Emilia Tomaszewska Synteza i charakterystyka nanocząstek metalicznych dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ 1.02.2013. 20.02.2013.

Doktoraty (stara procedura) - rok 2012
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
9 Emilia Tomaszewska Synteza i charakterystyka nanocząstek metalicznych dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ 1.02.2013 20.02.2013
8 Longina Madej-Kiełbik Wpływ temperatury na proces tworzenia kompleksów eteru koronowego 15C5 z kationem sodu w wybranych mieszaninach wody z niektórymi alkoholami dr hab. Małgorzata Jóźwiak, prof. UŁ 17.10.2012 24.10.2012
7 Katarzyna Dyńska-Kukulska Zastosowanie programu TLSee® w chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania substancji biologicznie czynnych prof. dr hab. Witold Ciesielski 27.09.2012 24.10.2012
6 Adam Pieczonka Badania reaktywności nowych hydrazydów pochodnych kwasów imidazolokarboksylowych oraz (S)-proliny prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń 24.09.2012 26.09.2012
5 Kamila Borowczyk Homocysteina jako składnik białek człowieka i innych ssaków; badania chromatograficzne dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ 04.07.2012 06.07.2012
4 Katarzyna Soliwoda Badania tribologiczne i fizykochemiczne warstw zol-żel domieszkowanych nanocząstkami ceramicznymi dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ 02.07.2012 06.07.2012
3 Adam Buczkowski Oddziaływanie kationowego dendrymeru PAMAM G4 z wybranymi lekami oraz składnikami płynów ustrojowych dr hab. Bartłomiej Pałecz 27.06.2012 06.07.2012
2 Monika Kosiorowska Badania asocjacji międzymolekularnej w ciekłych dwuskładnikowych mieszaninach n-alkoksyetanoli z etylenoglikolami zawierającymi od 2 do 8 atomów węgla w cząsteczce dr hab. Małgorzata Jóźwiak, prof. UŁ 27.06.2012 06.07.2012
1 Marta Maj-Rudnicka Badania efektów strukturalnych w obrębie ciekłych dwu- i trójskładnikowych mieszanin zawierających sulfolan, alkoksyetanol i polietylenoglikol dr hab. Cezary Kinart,
prof. UŁ
13.04.2012 09.05.2012

Doktoraty (nowa procedura) - rok 2012
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor/recenzenci Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
1 Sylwia Smarzewska Elektrody przyjazne środowisku w woltamperometrii związków organicznych
Streszczenie: wersja polska, English version
prof. dr hab.
Witold Ciesielski
- promotor
prof. dr hab.
Mieczysław Korolczuk
- recenzent

dr hab. inż.
Bogusław Baś
- recenzent
25.09.2012 26.09.2012

Doktoraty - rok 2011
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
1 Emilia Obijalska Chemoselektywne reakcje nukleofilowego trifluorometylowania wybranych α-iminoketonów z wykorzystaniem odczynnika Rupperta prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń 15.04.2011 18.05.2011
2 Magdalena Machtylska Badania asocjacji międzymolekularnej w ciekłych dwuskładnikowych mieszaninach n-alkoksyetanoli z etylenoglikolami zawierającymi od 2 do 8 atomów węgla w cząsteczce dr hab. Cezary Kinart, prof. UŁ 25.05.2011 15.06.2011
3 Rafał Karpowicz Synteza i przemiany aminofosfonowych i aminofosfonawych ligandów pochodnych ferrocenu dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ 25.05.2011 15.06.2011
4 Magdalena Ciechańska Modyfikacje układu 3-hydroksy-2,3-dihydro-1H-izoindol-1-onu z wykorzystaniem sec-butylolitu i pokrewnych reagentów dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ 08.06.2011 15.06.2011
5 Zdzisław Kinart Konduktometryczne i wolumetryczne badania roztworów różnych kwasów karboksylowych i ich soli sodowych dr hab. Adam Bald, prof. UŁ 08.06.2011 15.06.2011
6 Agnieszka Smok Termodynamiczne badania naturalnych aminokwasów w wodnych roztworach etanolu oraz innych rozpuszczalników organicznych dr hab. Bartłomiej Pałecz,
prof. UŁ
5.07.2011 13.07.2011
7 Andrzej Kinart Badanie reakcji prowadzących do tworzenia wiązań węgiel-atom dr hab. Wojciech Kinart,
prof. UŁ
28.10.2011 16.11.2011
8 Paulina Neska-Bakus Wpływ pochodnych kwasów ditiofosforowych na właściwości tribologiczne tlenku glinu prof. dr hab.inż. Stanisław Płaza 30.11.2011 21.12.2011
9 Joanna Dunal Oddziaływanie naturalnych aminokwasów z chlorkami sodu i potasu w roztworach wodnych dr hab. Bartłomiej Pałecz,
prof. UŁ
07.12.2011 21.12.2011

Doktoraty - rok 2010
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
1 Kozak Monika Nowe przykłady zastosowania związków cynoorganicznych w syntezie organicznej dr hab. Wojciech Kinart, prof. UŁ 16.06.2010 23.06.2010
2 Kisielewska Aneta Wytwarzanie zaawansowanych powłok ceramiczno-organicznych na bazie tlenku tytanu dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ 6.07.2010 14.07.2010
3 Mucha Paulina Synteza optycznie czynnych pochodnych imidazolu oraz próby ich wykorzystania w reakcjach stereokontrolowanych prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń 20.09.2010 22.09.2010
4 Miękoś Ewa Badanie wpływu stałego pola magnetycznego na przebieg procesów elektroredukcji i elektroutleniania stopów dwuskładnikowych i trójskładnikowych na elektrodach złotych prof. dr hab. Henryk Scholl 6.10.2010 27.10.2010

Doktoraty - rok 2009
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
1 Anna Florczak Konduktometryczne właściwości jonów w mieszaninach czterech 2-alkoksyetanoli z wodą o jej dużej zawartości oraz fizykochemiczne własciwości tych mieszanin w pełnym zakresie składników dr hab. Adam Bald,
prof. UŁ
7.01.2009 21.01.2009
2 Dominik Szczukocki Badanie efektywności redukcji ładunku toksyn sinicowych w procesie uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem ozonowania dr hab. Józef Dziegieć,
prof. UŁ
22.04.2009 20.05.2009
3 Barbara Macioszek Badanie wpływu związków o działaniu allelopatycznym na wzrost sinic i syntezę cyjanotoksyn dr hab. Józef Dziegieć,
prof. UŁ
27.05.2009 23.06.2009
4 Siwiec Elżbieta Wpływ wybranych biododatków na własciwości użytkowe naturalnych i syntetycznych olejów smarowych prof. dr hab. Stanisław Płaza 6.07.2009 15.07.2009
5 Dałkowski Radosław Badania równowag kwadowo-zasadowych i równowag kompleksowania jonów Ni(II) i Cu(II) w wodnych roztworach wybranych kwasów aminofosfonowych dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ 30.09.2009 28.10.2009

Doktoraty - rok 2008
Lp. Imię i nazwisko
doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Imię i nazwisko
promotora
Data obrony
pracy
Data nadania
stopnia doktora
1 Tomasz Drewnowski Reakcje termolizy w fazie gazowej wybranych heterocyklicznych tionów zawierających atomy tlenu, siarki oraz azotu prof. UŁ,
dr hab. Stanisław Leśniak
28.04.2008 28.05.2008
2 Sławomir Niździński Przemysłowe badanie dyspergatorów osadów w procesie Hydroodsiarczania Gudronu w PKN Orlen prof. UŁ,
dr hab. Stanisław Płaza
3.07.2008 9.07.2008
3 Marcin Jasiński Badania nad Wykorzystaniem Diamin, Aminoalkoholi oraz Aminokwasów w Syntezach Pochodnych Imidazolu prof.
dr hab. Grzegorz Mlostoń
16.09.2008 24.09.2008
4 Danuta Tomczyk Badania właściwości elektrod modyfikowanych kompleksami jonów manganu z azamakrocyklami prof. UŁ,
dr hab. Grzegorz Andrijewski
8.10.2008 22.10.2008
5 Krzysztof Pędziwiatr Równowagi kompleksowania jonów srebra(I) azakoronami w rozpuszczalniku mieszanym acetonitryl-woda prof. UŁ,
dr hab. Grzegorz Andrijewski
8.10.2008 22.10.2008
6 Sylwia Belica Termodynamiczne badania wodnych roztworów małych peptydów prof. UŁ,
dr hab. Bartłomiej Pałecz
15.10.2008 22.10.2008
7 Barbara Burnat Badanie korozji elektrochemicznej stopów biomedycznych na bazie FeCr prof. dr hab. Henryk Scholl 4.11.2008 26.11.2008
8 Elżbieta Bilewicz-Szyrmer Wiązania halogenowe i wodorowe w strukturach kryształów związków organicznych - badania rentgenograficzne i obliczenia ab initio prof. dr hab. Sławomir Grabowski 5.11.2008 26.11.2008
9 Anna Wrona Ferrocenylowe tioamidy i tiazole: synteza i reaktywność prof. dr hab. Janusz Zakrzewski 3.12.2008 17.12.2008