Wykładowcy

prof. dr hab. Bolesław Niemierko SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
dr hab. prof. UKW Barbara Ciżkowicz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Zakład Metodologii Badań Społecznych
dr hab. prof. UW Roman Dolata Uniwersytet Warszawski,
Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją
dr hab. prof. UG M. Groenwald Uniwersytet Gdański,
Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
dr hab. Piotr Mikiewicz Instytut Badań Edukacyjnych
dr Piotr Skurski Uniwersytet Łódzki,
Pracownia Dydaktyki Fizyki
dr Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
dr Henryk Szaleniec Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej
dr M. Krystyna Szmigiel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
mgr Wojciech Małecki Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej