Plan studiów


31 –  to łączna liczba punktów ECTS, jaką słuchacz musi zdobyć, aby uzyskać określone efekty kształcenia.


Plan zajęć