Wydział Chemii

Akademia Ciekawej Chemii - 2015/2016

Lista dokumentów

Dziewiąty wykład cyklu ACCh

... Włos to pokręcony, lub prosty, rudy lub blond, przypominający w kształcie nitkę, wytwór naskórka. To już wiemy. Pozostałość po naszych zwierzęcych przodkach. To też wiemy... ale czy to wszystko...? A może za cienkim pasemkiem włosów skryta jest jeszcze jakaś historia, może jakiś symbol, być może to jakiś przekaz, który mamy odczytać, a może jakieś przemysłowe zastosowanie?
A przecież "...najlepszy sposób na dziewczynę, zrobić sobie z włosów pelerynę,..."!!! Gęste, długie włosy są oznaką zdrowia, opadające, luźno puszczone na ramiona symbolem wolności, siły i odwagi, z kolei te krótko ostrzyżone lub gładko ułożone, odpowiednikiem dyscypliny i surowych reguł...
Czy włosy to tylko wyznacznik mody i urody? Czy włosy mogą stanowić źródło informacji na temat naszego zdrowia, stosowania leków, a nawet środowiska, w którym przebywamy? Czy naprawdę zjadamy włosy Azjatów w kanapkach przygotowywanych do szkoły lub pracy?... Przekonajcie się. Zapraszam na wykład zatytułowany "Historia we włosie zamknięta...".
Cytat: "Włosy", Kuba Sienkiewicz, Elektryczne gitary


Temat wykładu: Tajemnica we włosie zamknieta.
Termin: 15 czerwca 2016 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń

Wykładowca - dr Kamila Borowczyk

Dr Kamila Borowczyk w 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, a w 2012 r. obroniła, również z wyróżnieniem, rozprawę doktorską zatytułowaną "Homocysteina jako składnik białek człowieka i innych ssaków, badania chromatograficzne". Jako adiunkt w Katedrze Chemii Środowiska Wydziału Chemii UŁ prowadzi wykłady i ćwiczenia związane z tematyką pobierania i przygotowania próbek biologicznych do analizy technikami separacyjnymi. Obecnie Jej działalność naukowa dotyczy opracowywania nowych narzędzi analitycznych umożliwiających poszukiwanie wskaźników chorób cywilizacyjnych oraz procesów starzenia organizmów żywych. Badania te prowadzone są w ramach kierowanych przez dr Kamilę Borowczyk projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Dr Kamila Borowczyk uczestniczyła w zagranicznych stażach naukowych w University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA i w Stanford University, Kalifornia, USA. Ponadto jest stypendystką programu "Top 500 Innovators - Science, Management, Commercialization" ogłoszonego przez MNiSW i laureatką nagrody InnoTechAkademia II BioTechScience - droga do własnych marzeń" przyznanej przez CTT UŁ oraz CITT UMed.

Ósmy wykład cyklu ACCh

Co to jest ciekły kryształ? Jak można połączyć właściwości twardego kryształu i płynność cieczy w jednej substancji i co z tego wynika dla nowoczesnych technologii? Ciekły kryształ - dobrze znana nazwa materiałów stosowanych jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i wielu innych powszechnie używanych urządzeniach.
Podczas wykładu zostaną wyjaśnione podstawowe zjawiska dotyczące tej ważnej grupy materiałów molekularnych. Zaprezentowane będą ich niektóre właściwości oraz przykłady zastosowań.


Temat wykładu: Kolorowy świat ciekłych kryształów
Termin: 18 maja 2016 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń

Wykładowca - prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński pracuje w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ. Kieruje również Grupą Badawczą Materiałów Organicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Wydziału Chemii w Middle Tennessee State University, USA. Obszar zainteresowań to projektowanie, synteza i badanie molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.

Siódmy wykład cyklu ACCh

O modzie i gustach się nie dyskutuje, podobno. Każdy z nas ma jednak swoje preferencje. Od stuleci moda kształtowała gusta nie tylko w kwestii ubioru. Nikt nie ma wątpliwości, że sztuka się zmienia, ale czy jest to tylko kwestia gustu... czy też stosowanych materiałów. Przez lata zmieniła się kolorystyka stosowana przez twórców, ale czy na pewno? Być może nie jest tak, że niebieski był niemodny - pojawia się stosunkowo rzadko, może przyczyna była inna? Skąd w ogóle bierze się barwa i w jaki sposób można otrzymać trwały kolor? W jaki sposób chemicy zapisali się na kartach katalogów muzealnych? Na te i inne pytania odpowie moja krótka opowieść na temat niebieskiego i innych barw. Zapraszam.


Temat wykładu: Kolorowa chemia, czyli czemu niebieski długo był niemodny.
Termin: 13 kwietnia 2016 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń

Wykładowca - dr Krzysztof Klimaszewski

Dr Krzysztof Klimaszewski jest adiunktem w Zakładzie Fizykochemii Roztworów będącym częścią Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego (stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszego studenta wydziału oraz medal za chlubne studia przyznany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). W 2005 roku obronił rozprawę na temat "Wybrane aspekty badań sonochemicznych nad wyznaczaniem liczb solwatacji" i uzyskał stopień doktora. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim. Zainteresowania naukowe z zakresu akustyki molekularnej zaowocowały serią badań dotyczących wykorzystania technik densymetrycznych i akustycznych w badaniu struktury mieszanych rozpuszczalników i solwatacji elektrolitów w nich rozpuszczonych. Jako nauczyciel akademicki dr Krzysztof Klimaszewski prowadzi konwersatoria z chemii ogólnej i matematyki. Poza praca naukową zajmuje się Maturą Międzynarodową. Prywatnie w wolnym czasie pakuje plecak i przemierza świat, a czasem spogląda w kierunku historii sztuki. Efektem tego ostatniego jest wykład podczas Akademii Ciekawej Chemii.

Szósty wykład cyklu ACCh

Cyjanobakterie, czyli sinice, swoją nazwę zawdzięczają obecnemu w ich komórkach barwnikowi - fikocyjaninie, który ma niebieskawy kolor. U większości gatunków barwnik ten częściowo maskuje zielony chlorofil. Należą one do grupy organizmów, które posiadają zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy i możliwość asymilacji azotu atmosferycznego. Zdolności te sprawiają, że sinice są pionierami - rosną wszędzie tam, gdzie znajda odrobinę wody, soli mineralnych i światła, przygotowując grunt dla organizmów bardziej wymagających tj. rośliny czy zwierzęta. Współżyją z tkankami roślin wyższych i niższych, glonami, wiciowcami, a z grzybami tworzą porosty. Sinice wodne stanowią niepożądany składnik biocenozy, szczególnie w okresie tzw. zakwitów, bowiem zużywają tlen, a dodatkowo wydzielają do wody substancje toksyczne dla innych organizmów tam żyjących. Mogą stanowić zagrożenie również dla ludzi.
Sinice mają też swoje pozytywne znaczenie. Hodowla sinic ma wiele zalet, przede wszystkim cechuje się szybkim wzrostem, dlatego mogą być zbierane przez cały rok i z wysoką wydajnością. W południowo-wschodniej Azji niektóre gatunki sinic są przysmakiem, również wyciągi z nich możemy spotkać w coraz popularniejszych suplementach diety. Organizmy te rosną także w środowiskach wód zasolonych oraz pochodzących ze ścieków, można więc je wykorzystać w celu ich oczyszczania. Rosnące zaś w pobliżu zakładów emitujących gazy spalinowe bogate w CO2, mogą go utylizować. W związku z tym, w ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad wykorzystaniem glonów do produkcji biopaliwa trzeciej generacji.
Wykład przygotowany jest w ramach projektu CHEMONIT (www.pzs.uni.lodz.pl/chemonit).


Tytuł wykładu: "Cyjanobakterie - sprzymierzeńcy czy wrogowie?".
Termin: 16 marca 2016 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu.

Wykładowca nr 1- dr Dominik Szczukocki

Dr Dominik Szczukocki jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję kierownika zespołu Pracowni Zagrożeń Środowiska. Ukończył m.in. studia podyplomowe Ochrona Środowiska oraz Mikro i nanotechnologie na Politechnice Łódzkiej, a także studium podyplomowe Analityka w Ochronie Środowiska w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia z Toksykologii dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykładowca nr 2 - dr Barbara Krawczyk

Dr Barbara Krawczyk jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w zespole Pracowni Zagrożeń Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe z Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Jest koordynatorem zajęć z Chemii Środowiska dla studentów Wydziału Chemii UŁ. Główna tematyka badawcza zespołu to badania dotyczące analizy toksyn sinicowych w środowisku i materiale biologicznym oraz badanie wpływu różnego typu czynników na efektywność zakwitów i biosyntezy toksyn, a także uzdatnianie odpadów fosfogipsowych, magnetoelektrochemia i wpływ pola magnetycznego na media chemiczne, biochemiczne i biologiczne. Więcej informacji na temat zespołu i prowadzonych projektów znajduje się na stronie www.pzs.uni.lodz.pl

Piąty wykład cyklu ACCh

Badania laboratoryjne stanowią niezwykle ważny element medycyny, ochrony środowiska czy przemysłu. W wielu przypadkach, związanych zwłaszcza z diagnostyką medyczną niezwykle istotne jest, w celu podjęcia właściwych decyzji, szybkie uzyskanie wyników badań różnych parametrów zawiązanych ze zdrowiem. W niektórych chorobach takich jak np. cukrzyca konieczna jest stała i częsta kontrola poziomu określonych substancji np. poziomu glukozy we krwi. W takich przypadkach wygodnym jest umożliwienie choremu przeprowadzenie niezbędnej analizy w domu, bez profesjonalnego przygotowania analitycznego. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na szybkie, proste i tanie analizy są tak zwane szybkie testy będące narzędziem szybko rozwijającej się techniki analitycznej zwanej "suchą chemią". Dlaczego sucha chemia? Jak zbudowane są szybkie testy, jak działają i do czego możemy je wykorzystać? Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedź na wykładzie w ramach Akademii Ciekawej Chemii.


Tytuł wykładu: "Czy chemia może być sucha?".
Termin: 10 lutego 2016 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń

Wykładowca - dr Monika Skowron

Dr Monika Skowron od 2004 r jest adiunktem w Zakładzie Analizy Instrumentalnej. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady, konwersatoria i laboratoria związane z chemią analityczną, a w szczególności z analizą instrumentalną. W działalności naukowej zajmuje się wykorzystaniem połączenia chromatografii cienkowarstwowej i techniki analizy obrazu do oznaczania związków biologicznie czynnych.

Czwarty wykład cyklu ACCh

W ramach wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące cech materiałów determinujących ich zwilżanie przez wodę. Omówiona będzie budowa chemiczna powierzchni, która sprawia, ze woda "spływa po niej jak po kaczce". Lecz nie tylko chemia powierzchni, ale także jej czasem bardzo skomplikowana (i pełna ukrytego piękna) struktura, decyduje o jej niesamowitych właściwościach. Wykład zostanie bogato zilustrowany przykładami ze świata roślin i zwierząt. Czasami jednak zwierzęta chcą zachowywać się w całkiem odmienny sposób i nie spadać z powierzchni, lecz wspinać się po niej, nawet jeżeli są one "idealnie" gładkie. Tu mistrzem jest gekon - przyjrzymy się z bliska jak on to robi i zobaczymy czy można się od niego czegoś nauczyć. Zapraszam na wykład pt. "Dlaczego liść lotosu jest zawsze czysty a gekon nie spada z drzewa - jak przyroda inspiruje chemików".


Tytuł wykładu: "Dlaczego liść lotosu jest zawsze czysty a gekon nie spada z drzewa - jak przyroda inspiruje chemików".
Termin: 20 stycznia 2016 - godz. 16.30 - 18.30.


Wykładowca - dr hab. Grzegorz Celichowski; Prof. UŁ

Dr hab. Grzegorz Celichowski jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Technologii i Chemii Materiałów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wraz ze swoim zespołem prowadzi badania z zakresu chemii nanomateriałów. Specjalizuje się w badaniach związanych z wytwarzaniem, modyfikowaniem i praktycznym zastosowaniem nanocząstek metali szlachetnych. Jest również kierownikiem projektu badawczego związanego z wytwarzaniem powierzchni superhydrofobowych. W ramach tego projektu prowadzi badania nad możliwością zastosowania powierzchni o bardzo małej zwilżalności jako sposobu przeciwdziałania obladzaniu. Inspiracją do prowadzonych badań są rozwiązania wypracowane przez organizmy żywe, zarówno ze świata roślin (lotos) jak i zwierząt (gekon), które poprzez odpowiedni dobór składu chemicznego oraz struktury ich powierzchni nauczyły się kontrolować zachowanie wody na ich ciałach. Swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w tym zakresie prowadzący chciałby podzielić się na wykładzie prezentowanym w ramach Akademii Ciekawej Chemii pt. "Dlaczego liść lotosu jest zawsze czysty a gekon nie spada z drzewa - jak przyroda inspiruje chemików". Informacje uzupełniające i ciekawostki z tej tematyki jak i z innych obszarów zainteresowań prelegenta można znaleźć przeglądając jego profil na Pintereście: https://pl.pinterest.com/gcelichowski/.
Informacje na temat dorobku naukowego najwygodniej znaleźć na: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Celichowski.

Trzeci wykład cyklu ACCh

Jak większość wielkich odkryć i wynalazków, tak i pierwsza mieszanina pirotechniczna wynaleziona została przypadkowo podczas poszukiwań eliksiru nieśmiertelności przez nadwornych alchemików. Pierwsze petardy służyły do odstraszania złych mocy, odpędzania duchów i obrony przed wrogiem czy dzikimi zwierzętami. Dzisiaj trudno jest nam sobie wyobrazić dobrą zabawę sylwestrową bez kolorowych petard. A czym tak naprawdę są petardy, jaka jest ich historia, od czego zależą barwy fajerwerków, jaką zagadkę kryją zimne ognie?
Tego wszystkiego dowiecie się na II wykładzie cyklu ACCh, na którym dodatkowo przekazana zostanie duża dawka dobrej (wysokiej) energii.


Tytuł wykładu: "Głośna historia z fajerwerkami - chemia materiałów wysokoenergetycznych"
Termin: 16 grudnia 2015 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis ćwiczeń

Wykładowca - dr Katarzyna Łudzik

Dr Katarzyna Łudzik ukończyła Indywidualny Tok Studiów z kierunkiem wiodącym Chemia na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 2006. roku z wyróżnieniem (medal za chlubne studia przyznany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską (zgłoszona do wyróżnienia), której tematem była "Termodynamiczna analiza kationowych gemini surfaktantów". Od roku 2008 dr Katarzyna Łudzik pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej jako asystent prowadząc badania nad właściwościami fizykochemicznymi i biologiczną aktywnością gemini surfaktantów (przy współpracy z Katedrą Immunologii i ognie.jpg Infekcyjnej). Obecna działalność naukowa skupia się również na poszukiwaniu aplikacyjności badanych i wytwarzanych surfaktantów. Jako nauczyciel akademicki dr Katarzyna Łudzik prowadzi ćwiczenia i laboratoria z chemii ogólnej i zajęcia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wraz ze Szkołą Europejską K. Łudzik jest również organizatorem "Pikniku Chemicznego" w ramach odbywającego się w Łodzi Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
Pani Doktor jest autorką dwóch zgłoszeń patentowych (dotyczących biobójczych właściwości surfaktantów).

Drugi wykład cyklu ACCh

Rozpoczynając przygodę z chemią wkraczamy w nowy świat, świat tajemniczy, kolorowy i ciekawy, świat który posługuję się własnym językiem. Jak każdy język także język chemii podlega zmianą w czasie. Obecnie dzięki Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej panuje coraz większy porządek w nomenklaturze chemicznej. Nasuwają się jednak pytania. Dlaczego pojawiła się konieczność ustalenia jednakowych zasad nazewnictwa związków chemicznych? Jak dawniej nazywano związki chemiczne? Skąd brano inspirację do nadawania nazw poszczególnym substancjom? Czy nazwy systematyczne związków chemicznych zawsze ułatwiają komunikację?
Na te pytania znajdziecie odpowiedzi na moim wykładzie.


Tytuł wykładu: "Język chemii"
Termin: 18 listopada 2015 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu!

Wykładowca - dr Anna Wypych-Stasiewicz

Dr Anna Wypych-Stasiewicz ukończyła studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną związała z uczelnią macierzystą, w której w 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych broniąc pracę doktorska pt.: "Konduktometryczne własności wybranych jonów w mieszaninach woda - rozpuszczalnik organiczny o dużych zawartościach wody". Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fizykochemii roztworów i dydaktyki chemii. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady na wszystkich stopniach studiów oraz wiele innych form zajęć związanych z dydaktyką chemii przygotowując studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Dr Wypych-Stasiewicz może pochwalić się także działalnością organizacyjną, pełniąc ważne funkcje na Wydziale Chemii, we władzach Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekcji Dydaktyki i Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na podkreślenie zasługuje również działalność poświęcona współpracy z jednostkami oświatowymi naszego województwa.

Pierwszy wykład cyklu ACCh

Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku przyznana za "rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości tzw. nanoskopu" dla: Eric Betzig, Stefan Hell, William Moerner. Co to jest fotochemia? Co się dzieje gdy światło oddziałuje z cząsteczkami? Absorpcja oraz emisja światła, reakcje fotochemiczne, fotosynteza, fotochromizm, zastosowanie fluorescencji w diagnostyce medycznej, do czego może przydać się nanoskop - to tylko niektóre z zagadnień jakie zostaną poruszone w trakcje wykładu.

Tytuł wykładu: "Śladami nagrody Nobla. Chemia i światło - od reakcji fotochemicznych do diagnostyki medycznej"
Termin: 21 pażdziernika 2015 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu »

Wykładowca - dr hab. Damian Plażuk

Dr hab. Damian Plażuk jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wraz ze swoim zespołem prowadzi badania z zakresu chemii metaloorganicznej (m.in. synteza, struktura oraz badania właściwości fluorescencyjnych metaloorganicznych związków złota) oraz biometaloorganicznej (synteza oraz badania aktywności przeciwnowotworowej związków metaloorganicznych).

Archiwum:


Zespół organizujący pracę ACCh:

prof. dr hab.
Grzegorz Mlostoń

Dziekan Wydziału Chemii, Kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej, Koordynator Wydziałowy ds. ACCh
(e-mail: gmloston@uni.lodz.pl)

prof. dr hab.
Małgorzata Jóźwiak

Katedra Chemii Fizycznej
(e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl)

dr Adam Bieniek

Pełnomocnik Dziekana
ds. jakości kształcenia
(e-mail: bieniek@uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca
(e-mail: pawelurb@chemia.uni.lodz.pl)

| Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego |