AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

Wydział Chemii UŁ

Lista dokumentów

Czwarty wykład cyklu ACCh

Podczas wykładu wyjaśnione zostaną podstawowe informacje dotyczące nanotechnologii. Przedstawione zostaną przykłady zastosowań osiągnieć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.


Temat wykladu: Jaki pozytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych.
Termin: 17 stycznia 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń

Wykladowca - dr hab. Jaroslaw Grobelny, prof UL

Dr hab. Jarosław Grobelny, prof UŁ jest kierownikiem Katedry Technologii i Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UŁ. Obecna działalnosc naukowa skupia sie wokół nastepujacych zagadnień:
- materiały do zastosowań biomedycznych i technologicznych
- synteza nanoczastek metalicznych
- charakterystyka fizykochemiczne nanoczastek
- modyfikacja powierzchni nanoczastek
- wytwarzanie i charakterystyka układów cienkowarstwowych - organicznych i nanokompozytowych.
W latach 2004-2007 przebywał w National Institute of Standards and Technology na stażu podoktorskim. Wykonawca projektów badawczych krajowych oraz europejskich.
Pełne CV prof. Grobelnego!

Drugi wykład cyklu ACCh


Człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów. Jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczym jest węch. Dopiero pod koniec XX wieku udało się rozwiązać zagadkę działania węchu. Czym zatem jest zapach? W jaki sposób powstaje? Dlaczego kwiaty pachną? Jaki jest związek między budową związków chemicznych a ich wpływem na nas i nasze życie? Mam nadzieję, że odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w moim wykładzie. Poczuj chemię!


Temat Czym to pachnie ? (Chemia zmysłów)Oceń wykład
Termin: 15 listopada 2017 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu!

Wykladowca - dr Aleksandra Szczesniak

Dr Aleksandra Szcześniak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Fizyki, Chemii i Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki Chemii i Promocji Nauki, pracuje w zespole dr hab., prof. UŁ Roberta Zakrzewskiego. Prowadzi wykłady z zakresu chemii i receptury kosmetyków, środków zapachowych oraz chemii organicznej. Pracuje również jako nauczyciel chemii w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwszy wykład cyklu ACCh

"Trujące leki, czyli spisek molekuł AD 2017", to sequel wykładu, który wygłosiłem na spotkaniu Akademii Ciekawej Chemii dnia 15 grudnia 2010 roku, pod tytułem "Trujące leki, czyli spisek molekuł?". Ponieważ, od czasu wygłoszenia tegoż wykładu minęło sporo lat, tegoroczna historia niewiele ma wspólnego ze swym poprzednikiem. Teza Paracelsusa, która w poprzednim wykładzie grała rolę główną, stanie się jedynie myślą w tle. Niewiedza, zaniedbanie, chęć zysku oto osoby dramatu. Przedstawię opowieść w czterech aktach i kilku odsłonach. Porozmawiamy o czasach dawnych i współczesnych, znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy uczymy się na błędach. Czy aby na pewno czerpiemy naukę z historii? Czy unikamy już leków, których metabolity są bardziej toksyczne niż arszenik? A czy w ogóle wiemy, czy aspiryna jest bezpieczna? W jaki sposób zabija czad? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi w czasie naszego spotkania.


Temat wykładu: Toksyczne leki, czyli zemsta molekuł.
Termin: 18 paŸdziernika 2017 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz zdjęcia i film!!!

Wykładowca - dr hab. prof. UŁ Jarosław Lewkowski

Jarosław Lewkowski, urodzony w 1966 roku miłośnik Francji, francuskiej piosenki i poezji, para się badaniami naukowymi w dziedzinie chemii organicznej od blisko 30 lat.
W dziedzinie chemii, kształcił się na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat, wykonywany pod kierunkiem profesora Romualda Skowrońskiego bronił w roku 1996, a w roku 2005, uzyskał stopień doktora habilitowanego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego zajął w roku 2006. Odbył liczne staże w różnych naukowych ośrodkach Francji.
Zajmował się elektrosyntezą organiczną, związkami furanu pochodzącymi z biomasy, syntezą związków fosforoorganicznych, stereochemią i syntezą asymetryczną, zaś ostatnio jego zainteresowania ewoluowały w kierunku chemii bioorganicznej. Aktualnie zajmuje się badaniami nad fito- i ekotoksycznością połączeń aminofosfonowych.
Autor 80 prac naukowych, 10 artykułów popularnonaukowych i kilkunastu felietonów i artykułów kronikarskich. Od 10 lat wykłada chemię leków na Wydziale Chemii UŁ.
Żonaty, ma 5-letnią córkę. Uwielbia czytać frapujące książki z ukrytą myślą, słuchać muzyki obdarzonej tym czymś i toczyć długie dysputy na temat problemów tego świata. Artyści, którzy wywarli największy wpływ na jego życie, to: William Faulkner, Michał Bułhakow, Serge Gainsbourg, Raymond Chandler, Salvador Dali i Roger Waters.

Archiwum:


Zespół organizujący prace ACCh:

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Prodziekan ds. studenckich,
Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki,
Koordynator Wydziałowy ds. ACCh
(email: robzak@chemia.uni.lodz.pl)

prof. dr hab.
Małgorzata Józwiak

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
(e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawelurb@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej,
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)