Akademia Ciekawej Chemii - 2016/2017

Lista dokumentów

Siódmy wykład cyklu ACCh

Produkty spożywcze obecne w naszej diecie to czysta chemia. Białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy to źródła substancji chemicznych umożliwiających prawidłowy wzrost i funkcjonowanie naszego organizmu. Z drugiej jednak strony dążenie do polepszenia walorów smakowych, zapachowych i estetycznych, oraz wydłużenia okresu przydatności do spożycia produktów żywnościowych wymusza stosowanie rożnego rodzaju substancji konserwujących, spulchniających, czy zapachowych, czyli przysłowiowej "chemii". Tematyka odpowiedniego odżywiania oraz wpływu diety na nasz organizm pod względem fizycznym i psychicznym jest niezwykle szeroka. Dotyczy ona różnych aspektów diety, zależnej nie tylko od wieku, czy płci, ale również od trybu życia i naszego zdrowia. Z tego powodu niezwykle istotne jest to, byśmy wiedzieli co tak naprawdę kryje się w zjadanych przez nas serkach, kremach czekoladowych, czy pieczywie. Czy ktoś z Was zastanawiał się kiedyś nad pytaniem "W jaki sposób jeść owoce?", albo "Ile witaminy C znajduje się z sałatce z pomidorem i zielonym ogórkiem?" lub "Ile gramów cukru zawiera 100 mL popularnych napojów słodzonych?". Na to i wiele innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedź podczas wykładu zatytułowanego "A czy Ty wiesz co jesz?"


Tytuł wykładu: "A czy Ty wiesz co jesz? ."Oceń wykład
Termin: 19 kwietnia 2017 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu.

Wykładowca - dr Kamila Borowczyk

Dr Kamila Borowczyk w 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, a w 2012 r. obroniła, również z wyróżnieniem, rozprawę doktorską zatytułowaną "Homocysteina jako składnik białek człowieka i innych ssaków, badania chromatograficzne". Jako adiunkt w Katedrze Chemii Środowiska Wydziału Chemii UŁ prowadzi wykłady i ćwiczenia związane z tematyką pobierania i przygotowania próbek biologicznych do analizy technikami separacyjnymi. Obecnie Jej działalność naukowa dotyczy opracowywania nowych narzędzi analitycznych umożliwiających poszukiwanie wskaźników chorób cywilizacyjnych oraz procesów starzenia organizmów żywych. Badania te prowadzone są w ramach kierowanych przez dr Kamilę Borowczyk projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dr Kamila Borowczyk uczestniczyła w zagranicznych stażach naukowych w University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA i w Stanford University, Kalifornia, USA. Ponadto jest stypendystką programu "Top 500 Innovators - Science, Management, Commercialization" ogłoszonego przez MNiSW i laureatką nagrody InnoTechAkademia II BioTechScience - droga do własnych marzeń" przyznanej przez CTT UŁ oraz CITT UMed.

Szósty wykład cyklu ACCh

"Cząsteczki..." to popularnonaukowa podróż przez czas i miejsca, w których wybrane związki organiczne znacząco wpłynęły na przebieg wydarzeń. Wykład obejmujący podstawowe zagadnienia chemii organicznej tj. budowy i metod otrzymywania połączeń organicznych, ich izomerii oraz relacji struktura - właściwości biologiczne, ma na celu zachęcić słuchaczy do samodzielnego poznawania tajemnic nauki, w szczególności problemów współczesnej syntezy organicznej.


Tytuł wykładu: "Cząsteczki organiczne, które zmieniły historię."Oceń wykład
Termin: 15 marca 2017 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu.

Wykładowca - dr hab. Marcin Jasiński

Dr hab. Marcin Jasiński jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej Wydziału Chemii UŁ. W 2008 r. obronił rozprawę doktorską, wyróżnioną w ogólnopolskim konkursie Sigma-Aldrich i PTChem. Po stażach podoktorskich w Vanderbilt University (USA) oraz w Freie Universitat Berlin (Niemcy) powrócił do macierzystej jednostki, gdzie realizuje prace z zakresu syntezy organicznej m.in. chemii heterocykli azotowych, tlenowych i siarkowych, połączeń fluoroorganicznych, produktów naturalnych oraz materiałów ciekłokrystalicznych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015) oraz laureat takich nagród za działalność naukową jak 'Łódzkie Eureka' (2011), Nagroda Fundacji UŁ (2014) i Nagroda oddziału łódzkiego Polskiej Akademii Nauk (2016).

Piąty wykład cyklu ACCh

Czy substancja, którą powszechnie uznajemy za kwas zawsze będzie kwasem? Czy może ona stać się zasadą? A czy zasada może pełnić rolę kwasu? Skąd się biorą twarde i miękkie kwasy? "Kwas bez wodoru" - czy to możliwe? Jak sprawdzić, czy substancja jest kwasem? Na te i podobne pytania będę próbował odpowiedzieć w kolejnym wykładzie Akademii Ciekawej Chemii. Kwasy, zasady to pojęcia nieobce każdemu, kto posiadł choć część wiedzy chemicznej. Wydaje się, że dobrze wiemy, czym jest kwas a czym zasada. A może jednak nie do końca? Może te pojęcia są bardziej tajemnicze i zagmatwane niż moglibyśmy sądzić? Mam nadzieję, że wykład ten po wprowadzeniu na początku pewnego zamieszania i zwątpienia, zakończy się zaprowadzeniem jakiegoś ładu i sensu w tym pozornym chemicznym chaosie.


Tytuł wykładu: "Kwas i zasada - dwa pojęcia, wiele znaczeń."Oceń wykład
Termin: 15 lutego 2017 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu. oraz opis ćwiczeń.

Wykładowca - dr Paweł Urbaniak

Dr Paweł Urbaniak - starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim - prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. Prowadzone prace obejmują także otrzymywanie powierzchni zdolnych do przyłączania jonów. W kręgu zainteresowań są też równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.

Czwarty wykład cyklu ACCh

W ramach proponowanego wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące rosnącej roli odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, tj. ogniw galwanicznych i paliwowych. Omówiona zostanie historia ich odkryć począwszy od ogniwa Volty aż po nowoczesne ogniwa litowe i litowo-jonowe oraz ogniwa paliwowe alkaliczne, z kwasem fosforowym, polimerowe, ze stopionymi węglanami i metanolowe. Zaprezentowane zostaną ich budowa, właściwości, zasada działania oraz potencjalne zastosowania w energetyce, transporcie i urządzeniach przenośnych.


Tytuł wykładu: "Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych."Oceń wykład
Termin: 11 stycznia 2017 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu.

Wykładowca - dr Sławomir Domagała

Dr Sławomir Domagała pracuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z elektrokatalizą i elektroanalizą na chemicznie modyfikowanych elektrodach. W trakcie swojej pracy odbył kilka staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Pawii (Włochy), Brnie (Czechy), Pardubicach (Czechy) i w Grazu (Austria). W swojej działalności dydaktycznej dr S. Domagała prowadzi wykłady dotyczące podstaw chemii ogólnej i analitycznej, procesów elektrokatalitycznych oraz magazynowania i przetwarzania energii. Uczestniczy w zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych oraz sprawuje opiekę nad pracami magisterskimi i licencjackimi.

Trzeci wykład cyklu ACCh

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy ze zjawiskami związanymi z ciepłem. Słuchacze dowiedzą się czy jest różnica pomiędzy ciepłem i temperaturą. Zapoznają się z rodzajami enrgii oraz procesami wymiany i konwersji energii. Dowiedzą się w jaki sposób ciepło jest przenoszone i jakie są skutki tego procesu. Poznają również jaki wpływ na przebieg przemian fazowych i reakcji chemicznych ma ciepło i temperatura.


Tytuł wykładu: "Ciepło znane czy nieznane?"Oceń wykład
Termin: 14 grudnia 2016 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych doświadczeń pokazowych.

Wykładowca - prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł profesora otrzymała w 2014 roku. Od tego też roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł w Katedrze Chemii Fizycznej. Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) układów substancji rozpuszczonej w mieszaninie wodno-organicznych lub organiczno-organicznych rozpuszczalników. Poza tym prowadzi badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach.

Drugi wykład cyklu ACCh

Zagadnienie wydłużenia czasu przydatności żywności do spożycia nurtuje ludzkość od zarania. Rozwój nauki pozwolił na wykorzystania do tego celu środków chemicznych obok istniejących metod fizycznych. Podczas wykładu omówione zostaną dodatki do żywności, między innymi takie jak: barwniki, aromaty, substancje konserwujące, substancje wzmacniające smak i zapach. Pokrótce przedstawione zostaną różne metody konserwacji żywności: chłodzenie, usuwanie wody, fermentacja, marynowanie, peklowanie, dodawanie soli, czy cukru oraz użycie innych środków konserwujących.


Tytuł wykładu: "Chemia w życiu codziennym konserwacja żywności"Oceń wykład
Termin: 16 listopada 2016 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu oraz opis ćwiczeń.

Wykładowca - dr hab Grażyna Chwatko

Dr hab. Grażyna Chwatko pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Roczny staż podoktorski, związany z badaniem biochemicznych aspektów aterogennego działania homocysteiny, odbyła w New Jersey Medical School, International Center for Public Health, Newark, USA. Jej zainteresowania naukowe obejmują opracowywanie nowych metody wykrywania i oznaczania związków siarki w próbkach biologicznych oraz zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.

Pierwszy wykład VIII cyklu ACCh

Wykład pozwoli zapoznać się słuchaczom z podstawowymi aspektami współczesnej chemii strukturalnej. Na wstępie wprowadzone będzie pojęcie atomu - indywiduum, na które składa się zestaw cząstek elementarnych. Kolejnym elementem będzie opis wiązania chemicznego, jako formy oddziaływania łączącego atomy w cząsteczki. Wreszcie przybliżone będą oddziaływania międzycząsteczkowe, które wpływają na strukturę makromolekuł (np. na strukturę drugorzędową białek) i kryształów molekularnych.
Istotną część wykładu będzie stanowiło przedstawienie możliwości współczesnej chemii strukturalnej. W tej części wykładu szczególny nacisk będzie położony na metody eksperymentalne oraz obliczeniowe pozwalające uzyskać informację o budowie cząsteczek. Zaprezentowane będą techniki dyfrakcji promieniowania X w kryształach,
w tym badania wykorzystujące synchrotrony - jedne z największych konstrukcji budowanych przez człowieka - oraz lasery RTG. Przedstawione będą również możliwości współczesnej chemii obliczeniowej wykorzystującej komputery dużej mocy obliczeniowej. Autor wykładu prowadzi badania wykorzystujące między innymi instalację MareNostrum, jeden z największych i najszybszych komputerów na świecie - ponad 10 tyś. procesorów. Wykład będzie ilustrowany wizualizacją wyników analizy rentgenograficznej.


Tytuł wykładu: "Struktura cząsteczek chemicznych - od atomu do makromolekuł"Oceń wykład
Termin: 19 października 2016 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu oraz slajdy z pokazów.

Wykładowca - prof. nadzw. dr hab Marcin Palusiak

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Palusiak jest absolwentem łódzkiego Technikum Chemicznego. W roku 2001 ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii i Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku został asystentem w ówczesnej Katedrze Krystalografii (obecnie prowadzonej przez niego Katedrze Chemii Teoretycznej i Strukturalnej). W cztery lata później obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii strukturalnej. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w specjalności fizyczna chemia organiczna. Od 2011 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w kilku ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, m.in. w Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Chemii Obliczeniowej w Gironie, Uniwersytecie w Ratyzbonie oraz Uniwersytecie w Amsterdamie (VU). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z naturą wiązania chemicznego, słabymi oddziaływaniami wewnątrz i międzycząsteczkowymi, analizą topologiczną rozkładu gęstości elektronowej, efektami π-elektronowymi oraz aromatycznością. W swoich badaniach stosuje metody obliczeniowe bazujące na teorii kwantowo-chemicznej oraz techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych opublikowanych w pismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych wystąpień konferencyjnych w kraju i zagranicą.

Archiwum:


Zespół organizujący pracę ACCh:

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Prodziekan ds. studenckich,
Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki,
Koordynator Wydziałowy ds. ACCh
(email: robzak@chemia.uni.lodz.pl)

prof. dr hab.
Małgorzata Jóźwiak

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł
(e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawelurb@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej,
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)

| Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego |