Akademia Ciekawej Chemii - 2017/2018

Lista dokumentów


Archiwum:


Zespół organizujący pracę ACCh:

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Prodziekan ds. studenckich,
Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki,
Koordynator Wydziałowy ds. ACCh
(email: robzak@chemia.uni.lodz.pl)

prof. dr hab.
Małgorzata Jóźwiak

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł
(e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawelurb@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej,
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)

| Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego |