Nasz adres


Pracownia Zagrożeń ¦rodowiska
Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej
Wydział Chemii UŁ
ul. Tamka 12, 91-403 ŁódĽ
tel. 42 635 57 92
lub 42 635 57 88
fax 42 635 57 76
e-mail: pzs@uni.lodz.pl