Pracownia Zagrożeń Środowiska działa w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego od 2009 roku. Zespół Pracowni stanowi 6 pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantka.

Posiadamy doświadczenie w badaniach dotyczących zagadnień chemii i ochrony środowiska, toksykologii, badań kryminalistycznych i klinicznych. Współpracujemy m.in. z zakładami wodociągów i kanalizacji oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w całej Polsce. Mamy też doświadczenie we współpracy z wydziałami medycznymi i farmacji akademii medycznych, jak też zakładami farmaceutycznymi i drogeryjnymi.

Przygotowujemy opinie i ekspertyzy z zakresu zagrożeń i ochrony środowiska, efektywności energetycznej, chemii i toksykologii chemicznej oraz innowacyjności technologii dla potrzeb jednostek użyteczności publicznej oraz przedsiębiorców.

W Pracowni prowadzone są badania w dziedzinie magnetoelektrochemii oraz specjalistyczne badania z zastosowaniem stałego pola magnetycznego.Projekty realizowane w Pracowni Zagrożeń Środowiska