Certyfikaty

Centralna Komisja do
spraw stopni i tytułów
- 2008
Państwowa Komisja
Akredytacyjna - 2003
Państwowa Komisja
Akredytacyjna - 2008
Uniwersytecka Komisja
Akredytacyjna - 2002
Uniwersytecka Komisja
Akredytacyjna - 2008
European Chemistry
Thematic Network
Association - Eurobachelor
European Chemistry
Thematic Network
Association - Euromaster
Inne certyfikaty
uzyskane przez
jednostki Wydziału
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres
e-mail:

wyrozebski@uni.lodz.pl